AKREDİTİF DANIŞMANLIĞI

Sınırların olmadığı yerde kimin yönlendirmesiyle yola çıkılacağını iyi bilmek gerekir.

AKREDİTİF DANIŞMANLIĞI


Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri eksiksiz ve hatasız ibraz etmesi karşılığında, akreditifte belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir.

Uluslararası ticaret işlemlerinde sıkça kullanılan bu sistemde, ithalatçının ülkesindeki banka, ihracatçının ülkesindeki banka aracılığıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen vesaiki önceden saptanan bir süre içinde eksiksiz ve hatasız ibraz etmesi koşuluyla ödemeyi taahhüt etmektedir. Böylelikle ithalatçı eşyanın istediği zamanda ve durumda eline geçmesini garanti ederken, satıcı ise mal bedelinin ödeneceğinden emin olur.

İşte bu noktada VARYANT Gümrük devreye girerek, İhracat akreditiflerinde, Akreditif metninin incelenmesini, talep edilen belgelerin sağlanıp sağlanamayacağının ulusal ve uluslar arası mevzuat açısından incelenmesi ve evrakların akreditif metnine uygun olarak hazırlanarak bankaya sunulmasını sağlar.

İthalat akreditiflerinde ise eşyaya problemsiz bir ithalat süreci sunabilmek için Gümrük Mevzuatı çerçevesinde talep edilmesi gereken evrakları tespit eder ve akreditif metninin hazırlanarak akreditifin açılması sürecinde müşterilerinin yanında olur. VARYANT Gümrük; akreditifin incelemesi sürecinde, akreditif konusunda uzman Gümrük Müşavirleri sayesinde gümrük mevzuatına da hakim olmanın ayrıcalığını kullanır.