Eğitim

EĞİTİM


Çalışmalardan beklenen faydanın dolayısıyla verimliliğin sağlanabilmesi ve maliyetlerin azaltılabilmesi için işyerinin özgün koşullarına uygun firma için eğitim yapılması şarttır.Unutmayalım; eğitim şirketler için beşeri bir yatırımdır. Eğitimsiz iş gücünü eğitip bilgi ve beceri sahibi yapıldığı zaman o iş yeri daha az maliyet ile iş yapma olanağına kavuşmaktadır.

Başarıda dolayısıyla refah artışında temel etken insan kaynakları ve onun ürettiği ve kullandığı bilgisidir. Asıl önemli olan bilgili insandır. Üstünde önemle durulması gereken konu ise eğitimin belli bir zamanda elde edilen bilgi ve beceriler olmadığı öğrenmenin hem kişiler hem de firmalar/kurumlar için yaşam boyu sürmesi gereken bir eylem olduğudur. Ancak sürekli öğrenerek bilgili insan olmak mümkündür.

EĞİTİM KONULARIMIZ

 • Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
 • Kaçakçılık Kanunu
 • İhracat Prosedürleri
 • İthalat Prosedürleri
 • Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
 • Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 • Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
 • İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
 • Serbest Bölgeler
 • Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri
 • Dış Ticaret Muhasebe İşlemleriVARYANT GÜMRÜK

VARYANT; sizin rakiplerinizden bir adım önde olabilmeniz için ofisinde bilgilendirme masası oluşturmuş ve dış ticaretteki faaliyet alanınızla ilgili her değişiklik ve yenilikleri resmi gazete başta olmak üzere 3 ayrı yayından takip ederek çözüm yollarıyla birlikte anında e-posta adresinizegöndermektedir.

Deneyim Bilgi ve Tecrübeye sahip Gümrük Müşavirlerimiz, Gümrük Müşavir Yardımcılarımız ve uzman personelimiz ile birlikte her türlü iş emirlerinizi bekler iş ortağınız olmak dileği ile saygılar sunarız.