Gerekli Evraklar

GEREKLİ EVRAKLAR


GEREKLİ EVRAKLAR


Çözüm ortağınız olabilmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlar da işlemlerinizi takip edebilmek ve Gümrüklerde adınıza dosya oluşturabilmek için aşağıdaki evrakların tarafımıza ulaştırılmasını önemle bilgilerinize arz ederiz.

  • Vekâletname (ekteki örneğe uygun) Noter Tasdikli.
  • Tareks Taahhütnamesi (TSE ve CE iznine tabi ürün ithalatı için gereklidir)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş ve vekaleti imzalayanın yetkili olduğu gazete)
  • Oda Kayıt sureti orijinal
  • Vergi dairesi mükellefiyet yazısı (internetten alınabilir)
  • İmza Sirküleri
  • Vekâletnameyi imzalayan kişinin nüfus cüzdan sureti (Noter tasdikli)
  • Kapasite Raporunuzun fotokopisi (varsa)VARYANT GÜMRÜK

VARYANT; sizin rakiplerinizden bir adım önde olabilmeniz için ofisinde bilgilendirme masası oluşturmuş ve dış ticaretteki faaliyet alanınızla ilgili her değişiklik ve yenilikleri resmi gazete başta olmak üzere 3 ayrı yayından takip ederek çözüm yollarıyla birlikte anında e-posta adresinizegöndermektedir.

Deneyim Bilgi ve Tecrübeye sahip Gümrük Müşavirlerimiz, Gümrük Müşavir Yardımcılarımız ve uzman personelimiz ile birlikte her türlü iş emirlerinizi bekler iş ortağınız olmak dileği ile saygılar sunarız.