GEREKLİ EVRAKLAR


Çözüm ortağınız olabilmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlar da işlemlerinizi takip edebilmek ve Gümrüklerde adınıza dosya oluşturabilmek için aşağıdaki evrakların tarafımıza ulaştırılmasını önemle bilgilerinize arz ederiz.

  • Vekâletname (ekteki örneğe uygun) Noter Tasdikli.
  • Tareks Taahhütnamesi (TSE ve CE iznine tabi ürün ithalatı için gereklidir)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş ve vekaleti imzalayanın yetkili olduğu gazete)
  • Oda Kayıt sureti orijinal
  • Vergi dairesi mükellefiyet yazısı (internetten alınabilir)
  • İmza Sirküleri
  • Vekâletnameyi imzalayan kişinin nüfus cüzdan sureti (Noter tasdikli)
  • Kapasite Raporunuzun fotokopisi (varsa)VARYANT GÜMRÜK

VARYANT; sizin rakiplerinizden bir adım önde olabilmeniz için ofisinde bilgilendirme masası oluşturmuş ve dış ticaretteki faaliyet alanınızla ilgili her değişiklik ve yenilikleri resmi gazete başta olmak üzere 3 ayrı yayından takip ederek çözüm yollarıyla birlikte anında e-posta adresinizegöndermektedir.

Deneyim Bilgi ve Tecrübeye sahip Gümrük Müşavirlerimiz, Gümrük Müşavir Yardımcılarımız ve uzman personelimiz ile birlikte her türlü iş emirlerinizi bekler iş ortağınız olmak dileği ile saygılar sunarız.