Dış Ticaretin Kilit Noktası: Gümrük Müşavirlik Hizmetlerinin Önemi

Gümrük müşavirlik faaliyetleri, gümrükleme hizmetleri içinde yer alan önemli hizmet kategorisinin başında gelmektedir. Gümrük müşavirlik hizmetleri, yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen dış ticaret işlemleri sırasında ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sürecinde devletle olan işlemlerin yürütülmesi aşamalarında aktif danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Türkiye’de çalışan veya yeni çalışmaya başlayacak olan firmalara ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gümrük müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır. Gümrük, profesyonel bir hizmet verilmesini gerektiren bir alandır. Bu bağlamda gümrük müşavirlik hizmetleri verilirken mevzuat takibi, mevzuatta meydana gelen yenilik ve değişiklikler dikkatlice takip edilmek zorundadır. Gümrük müşavirlik hizmetlerinin bir kolu da müşterilerin doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilmesidir. Yapılması tasarlanan çeşitli işlemler içinde gerekli görülen fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

Gümrük Müşaviri Kimdir?

Gümrük işlerine konu olan eşya ya da hizmete dair her türlü gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yolu ile

takip eden ve sonuca bağlayan Gümrük Müsteşarlığı tarafından kendisine izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine Gümrük Müşaviri denilir. Gümrükleme hizmetlerinde; gümrük müşaviri, dolaylı temsil yolu ile kendi adına fakat başkasının temsilcisi olarak hareket etmektedirler. Gümrük müşavirleri, bu görevlerini ifa ederken temsil edilen kişi adına hareket ettiğini beyan etmelidir. Ayrıca temsil yetki belgesini, sorumluluğu çerçevesinde gümrük idarelerine ibraz etmelidir.

Faaliyet Konusu Gümrükleme İşlemleri

Gümrük müşavirliklerinin de üzerinde çalıştıkları başlıca gümrükleme işlemleri; ithalat gümrük işlemleri, ihracat gümrük işlemleri, transit ticaret işlemleri, antrepo işlemleri, geçici ithalat ve ihracat işlemleri, transit rejimi işlemleri, serbest bölge işlemleri, posta gümrük işlemleri, serbest bölge işlemleri, yeniden ihracat işlemleri, imha işlemleri, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna, tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler, geri gelen eşya işlemleri, sınır ticareti işlemleri, dahilde işleme işlemleri, hariçte işleme işlemleri ve gümrük kontrolü altında işleme rejimleri olarak sıralanabilir.

Gümrük Müşavirliği Hizmeti için Seçilecek Firmada Aranılan Özellikler

Dış ticaret ile uğraşan firmaların konu gümrük olduğu zaman profesyonel ve deneyimli bir gümrük müşaviri önderliğinde müşavirlik hizmetleri almaları gerekmektedir. Seçilecek gümrük müşavirliği hizmeti alınacak gümrük firması; deneyimli, güvenilir, olumlu yönde referansları olan, mevzuatı ve değişiklikleri yakından takip eden, sorumluluk alabilen, doğru yönlendirmeler yapan ve en önemlisi yetki belgesine haiz bir kurumsal kimliğe sahip olmalıdır.

Gümrük Müşavirliği Hizmetlerinin Taşıdığı Hassasiyet

Gümrük müşavirliği hizmetlerinde, gümrük mevzuatına uygun ve doğru bir şekilde işlemleri gerçekleştirmek son derece önemlidir. Hassasiyet taşıyan bu işlemlerdeki hatalar telafisi zor bazen de imkansız maddi ve manevi zararlara yol açarak dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmalarının itibarını zedeleyici bir şekil alabilir. İstenmeyen bu zararların önüne geçmek için profesyonel bir şekilde hareket etmek şarttır.

Yapılacak yanlış bir işlem kolaylıkla gümrük kaçakçılığı ve cezaları kapsamında değerlendirilebilir. Bu durum, dış ticaret şirketlerine; zararlar, masraflar, cezalar, zaman ve prestij kayıpları olarak geri döner. Bunların önüne geçmek için gümrük müşavirliği hizmetlerinde dikkatli bir şekilde takip yapılmalıdır. Gümrük müşavirliği hizmeti veren firmalar ve gümrük müşaviri ile iletişim kesintisiz ve etkin olmalıdır.