Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur

 Gümrük Müşaviri

Bir ülkeye yurt dışı yoluyla giren ya da çıkan herhangi kişiler tarafından ülkeye getirilen yabancı mallarından alınmakta olan yasal vergiye biz gümrük diyoruz.

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

Ticarete konu olarak alınmış malzemenin gümrükçe kabul edilmiş bir işleme veya kullanıma mecbur tutulmasıyla ilgili her çeşit gümrük olayları dolaylı yollardan temsil şeklinde takip edip sonuçlandıran ve gümrük tarafından izin belgesi alması sağlanan serbest meslek sahibi olan kişiler gümrük müşaviri olarak adlandırılır. Gümrük müşavirlerinin çeşitli temsil yoluyla gümrük idarelerinde İş takibi yapabilmeleri için, eşya sahiplerinden noter onaylı vekalet kabul belgesi almaları ve onaylatmaları gerekmektedir.

Dolaylı Temsil Nasıl Olur?

Dolaylı temsilde gümrük müşaviri kendi ismine fakat başka bir kimsenin hesabına yani noter onaylı vekâletname ile temsil yetkisi onayı aldığı firmaların hesabını kontrol eder. Gümrük müşavirleri her şekilde bulunan gümrük olaylarını takip ederek sonuçlandırabilirler. Bununla birlikte ticarete konu edilen eşyaların gümrük tarife, istatistik pozisyonlarından doğru bir şekilde tespit edilmesi, eşyanın bağlı olacağı gümrük rejimine göre varsa alınmasında gümrük müşaviri etkilidir. Gereken izin ve uygunluklarının belirlenerek alınması ve alınmasının sağlanması, ticaret kısmında ki politikaların ve önlemlerinin doğru bir şekilde uygulanması gümrük müşavirinin görevidir. Gümrük vergileri ile gümrük bakanlığı tarafından verilen diğer vergilerin doğru tahsil edilmesinin sağlanması hazırlanması, gümrük müşavirleri, gümrük işlemlerinin kurallara ve yazılı olan tüm mevzuatlara uygun bir biçimde yürütülmesinde önemli bir paya sahiptirler. Aynı zamanda tescil edilmesi gereken evraklar üzerinde de gümrük müşaviri için görev bulunmaktadır. Gümrük müşaviri olmak zordur fakat keyif veren bir meslektir.

Maaşları Ne Kadar?

5500 TL civarı başlıyor. 8500 TL civarına kadar geliyor. Maaşlar niye fark ediyor diye düşünürsek, yeni göreve başlayanlar oluyor, 1 yıllık orada görev yapanlar oluyor, ek ödemesi olanlar buluyor dolayısıyla maaşlarda bir farklılık oluyor. Bu bölüme KPSS puanı ile giriş yapılıyor. KPSS notunuz 70 ve üzeri olduğu zaman bu bölüme müracaat edebiliyorsunuz. Bu sınavı geçtikten sonra bir güvenlik mülakatına giriyorsunuz. Önceki yıllarda en çok hukuk fakültesi ve iktisadi idari bilimler fakültesinden alımlar olmuştur.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşaviri olmak için belirli bölümlerden lisans eğitimi ile mezun olmanız gerekmektedir. Gümrük müşaviri iki kademeden oluşmaktadır. Birincisi gümrük müşaviri, ikincisi gümrük müşaviri yardımcılığı olarak iki kademedir. Mezun olduktan sonra en az bir yıl süre ile staj yapma zorunluluğunuz vardır. Bu stajın sonunda bir yıl içinde sizden ne istedilerse yapmanız gerekmekte bir deneyine sahip olmak için. Gümrük müşaviri yardımcısı olmanız için sınavdan en az 60 puan almalısınız. 2 yıl bu şekilde çalıştıktan sonra tekrar bir sınava grip en az 70 almanız gerekmektedir. Bu iki basamaklı sınavları geçtiğinizde gümrük müşaviri olmak için hak kazanırsınız. Gümrük müşavirliği her zaman kendini yenilemek, gelişmek ister. Bu nedenle kendinizi sürekli geliştirip yenilemeniz gerekmektedir. Araştırmayı seviyorsanız eğer gümrük müşaviri olarak tercihler yapabilirsiniz. Ticareti seviyorsanız gümrük müşaviri olmak ideal meslekler arasında yer almaktadır.