Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşaviri Nedir?

 Gümrük Müşaviri

Dış ticaret yapan ithalatçı, ihracatçı veya dış ticaret yapan bir sanayiciyseniz gümrük müşavirliği konusuna bilgi sahibi olmak zorundasınızdır. Çünkü dış ticaret işlerinin yürütülmesinde bu gibi gümrük müşavirliği kurumları ve gümrük müşaviri kişiler işlerin yürümesi için rehberlik yaparlar. Peki, ama bu gümrük müşavirliği nedir? Gümrük müşavirleri ne iş yaparlar?

Gümrük Müşavirliği Nedir?

Gümrük Müşavirliği, dış ticaret ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için ithalatçı, ihracatçı ve sanayicilere müşavirlik hizmeti veren kurumlara denir. Türkiye’de kurulan ilk mesleklerden biri olan gümrük müşavirliği, en basit tanımıyla gümrük idarelerinde dolaylı olarak iş takibini noter tasdikli vekâletname ile yapmaya çalışan kişi ve kurumlara denir.

Gümrük Müşaviri Kimdir?

Gümrük müşaviri, gümrük idarelerinde dolaylı olarak yapılan temsil yoluyla işlerin takibini, eşyanın sahibi tarafından verilmiş noter tasdikli vekâletname ile yapmaya çalışan Bakanlıkça tanınmış yetkisi doğrultusunda yapan kişilere denir. Gümrük müşaviri mesleği, Türkiye’de kanunla kurulan ilk meslektir.

Gümrük Müşavirleri Ne İş Yaparlar?

Gümrük müşavirlerinin görevleri şunlardır.

1-İhracat, ithalat ve sanayiciler için gümrük idarelerinde iş takipleri yaparlar.

2- Her türlü dış ticaret hareketi için de mükelleflere danışmanlık hizmeti sunarlar.

3-İdareler ile mükellef kişiler arasında iş sürecinin tesisini sağlar.

4-Dış ticaret hareketlerinin de yasalara uygun ve emredilen yöntemlerle gerçekleştirilmesini sağlarlar.

5- Dış ticaret ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuatı bilmek ve bu mevzuatın geliştirilmesi için mükelleflerden gelen talepleri mevzuata uygun hale getirerek, ilgili bakanlık birimlerine ulaştırarak, gerekli tüm çalışmaları takip ederek sonuç alması ilk görevdir.

Gümrük müşavirinin olmazsa olmaz görevleri bunlardır.

Gümrük Müşavirinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır.

1-Müşteri adına ödenecek olan vergileri ve harçları belirler.

2-Gümrük faturaları, kargo kontrol belgeleri ve menşe sertifikalarını gibi gerekli belgeleri düzenleyerek, vekâletname ile müşteri adına belgelerin imzalanmasını yapar.

3-İthalat ve ihracat belgelerini yasalara, gümrük düzenlemelerine ve prosedürlere göre hazırlar.

4-Müşterilere, ihracat ve ithalat kısıtlamaları, sigorta gereksinimleri, kotalar ve gümrükler ile tarife sistemleri gibi konularda tavsiyelerde bulunur.

5- Yükün tahliyesini hızlandırmak için, limanlarda bulunan gümrük komisyoncusuyla iletişime geçer.

Gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları bunlardır.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşaviri olmak için şu şartları taşımak gerekir.

1-Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren hukuk, maliye, siyasal bilgiler, işletme, kamu yönetimi ve bankacılık bölümlerinden lisans derecesiyle mezun veya belirtilen bölümlerde lisansüstü eğitimi tamamlamak gerekir.

2-İki yıl süreyle ile gümrük müşaviri yardımcılığı görevini yerine getirmiş olmak gerekir.

3-Gümrük müşavirliği sınavında başarılı olunması gerekir.

4-TC vatandaşı olması gerekir.

5-Kamu haklarından mahrum olmaması gerekir.

6-Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması gerekir.

7-Memuriyetten ihraç edilmemiş olması gerekir.

Gümrük Müşaviri olmak için bu şartları taşımak gerekir.

Gümrük Müşavirinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Gümrük müşaviri olacaklarda şu özelliklerin olması gerekir.

1-Öz disipline sahip olmalıdır.

2-Ekip çalışması ve deneyimine yatkın olmalıdır.

3-Mükemmel müşteri hizmetleri becerisine sahip olmalıdır.

4-Birden fazla görevi öncelik olarak yapma ve yönetme yeteneğine sahip olmalıdır.

5-Denetimsiz çalışabilmelidir.

6-Seyahat engeli bulunmamalıdır.

7-Yoğun stres altında çalışabilmeli ve etkili kararlar verebilmesi gerekir.

Bu özellikleri taşıyorsanız gümrük müşaviri olabilirsiniz.