Varyant Gümrük

Varyant Gümrük

Varyant Gümrük Gümrük Bülteni

Kesinleşmiş Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları, Faizler, Gecikme Faizleri ve Gecikme Zammı Alcakları ile İlgili Düzenleme

gümrük müşaviri

ÖTV GÜNCELLEMESİ

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesi

gümrük ihracat işlemleri

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI

İlave Gümrük Vergileri Hakkında

ithalat Rejim Kararına Geçici Madde

gümrük müşavirliği

Dezenfektan, Kolonya ve Bazı İhracatlar

Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Ek Süre

İthalat Rejmi Kararına Ek Karar

Ankara gümrükleme

İhracatında ve İthalatında İhracı Yasak ve Ön İzin

gümrük işlemleri

İthalat Rejmi Kararına Ek Karar

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Elektronik İbrazı

AB Komisyon Kararı Muaf GTİP listesi

OAİB Mücbir Sebep Ek Süre

İthalat ve İhracatta ön izne tabi ürünler

Menşei Belgesinde Islak İmza

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

İNCOTERMS-2020

İHRACATCILARA YEŞİL PASAPORT

201319 SAYILI GENELGE

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP)

DİJİTAL GÜMRÜK UYGULAMASI

Gümrük müşavirliği

37 Adet İthalatta Gözetim Uygulanması Değişiklik

gümrük işlemleri

DİİB KAPSAMINDA HAMMADDELER

gümrük ithalat işlemleri

İTHAL ÜRÜNLERE YÖNELİK DENETİMLER

İHRACAT GENELGESİNDE DEGISIKLIK

DAHİLDE İŞLEME İZİNLERİ-SÜRE UZATIMI-

445 KALEM ÜRÜNE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ