Gümrük Danışmanlığı Nedir

Gümrük danışmanlığı

Gümrük müşavirliği, ülkemizde kanunla belirlenen bir meslek olarak bilinir. Sanayi, ihracat ve ithalat alanında çalışan firmalara, dış ticaret işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermekle yükümlü olan gümrük müşavirleri dolaylı temsilci olarak da anılır. Gümrük tarafından onaylanması gerekli olan bir ürünün kullanılabilmesi için bir takım prosedürlerden geçmesi gerekir.

Gerekli olan prosedürlere ait belge ve kalemlerin hazırlanmasından da yine gümrük danışmanları sorumludur. Gümrük danışmanlarının ayrıca müsteşarlar tarafından verilen bir takım görev ve sorumlulukları yerine getirme zorunlulukları da bulunmaktadır.

Gümrük Müşaviri Vekaletname

Gümrük müşavirinin firmalar adına dolaylı temsilci olarak hareket etmesi için gerekli olan belgeye vekaletname gerekir. Vekaletname, Gümrük Kanununun belirlediği şartları taşır. Burada müşteri; faaliyetleri oluşturan malların sahibi olan yabancı bir tüccardır. Bu tüccar, işi vekaletname ile yürütmek üzere gümrük danışmanlığı yetki belgesine sahip bir gümrük müşavirine yetki verir.

Gümrük Müşavirinin Yükümlülükleri

Yurtdışında çalışacak veya yurt dışından ürün alacak firmaların operasyonlarının tümüne hakimdirler. Geniş bir yelpazeyi içeren gümrük mevzuatlarından gümrük müşavirleri sorumludur. Gümrük sırasında yapılan tüm işlemlerin yanı sıra lojistik de yine gümrük müşavirlerinin yükümlülüğüne girer. İthalat ve ihracat alanında hizmet veren firmalara kişilere danışmanlık hizmeti de vermektedirler.

Gümrük Müşaviri Ne Yapar?

Gümrük danışmanlığı, dolaylı temsilci olarak gümrük işlemlerini takip etmeye ve tamamlamaya yetkili kişidir. Bu yetki kapsamında gümrük beyannamesini sunar ve malları dış ticaret temsilcisine teslim eder. Onun adına hareket eden gümrük komisyoncusu, bu işlemlerden birlikte ortaya çıkan yasal sonuçlardan sorumludur.

Gümrük Müşavirliğinde Kullanılan Evraklar

Beyanname: Gümrüğe giren-çıkan mal veya eşyanın Gümrük Kanununda belirtilen usullere göre gümrük idaresine beyan edilmesi anlamına gelir.

Muayene: Gümrüğe gelen-giden eşya gümrük idaresine teslim edilir ve beyan edilir. Beyanname gümrüğe verildikten sonra artık mal veya ürünler gümrüklerin gözetim ve kontrolü altındadır.

Sarı Çizgi: Gümrük idaresi, mallar üzerindeki kontrol yetkisi ile ürünü veya nesneyi kontrol eder.

Kırmızı Çizgi: Gümrük muayenesi her zaman yalnızca belgeler için değildir. Gümrük beyannamesi ile beyannameye ekli belgelerin birbiriyle uyumlu olması önemlidir. Ancak bazı durumlarda (riskli olarak sınıflandırılan eşyalarda) gümrük idaresi, beyannameyi ve beyana ekli belgeleri ürün veya nesne ile şahsen karşılaştırarak ürün veya nesne üzerinde daha detaylı bir kontrol yapabilir.

Gümrük Müşavirliği Firmaları

Gümrük müşaviri seçerken, hedef ticarete konu malların özellikleri konusunda uzmanlaşmış bir gümrük müşavirine tercih edilebilir. Gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idareleri ve işlem yapılacak dış ticaret uzmanının yeri de önemlidir. Seçim yapılırken konuma bağlı olarak;

Gümrük temsilcileri müşterilerinin iş alışkanlıklarına göre bir lokasyon tercih edilebilir. Gümrük komisyoncusunun evrak toplama usullerine göre veya gümrük idarelerinin çevresinde işi için yer seçmesi mümkündür. Önemli olan, dış ticaret uzmanının gümrük acentesinden ne tür hizmet talep ettiğidir. Firmamız tarafından tecrübe ve deneyimli hizmet sunumları verilmektedir.