Gümrük Firmalarının Görevi Nedir

gümrükleme firmaları

Ülkemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve gümrüklemeyle ilgili konularda bakanlığın vermiş olduğu yetki çerçevesinde hareket eden firmalara gümrükleme firmaları denilmektedir. Yurt dışı ihracat kategorisinde hizmet veren firmalar gümrük işlemlerini bu firmalar sayesinde takip edebilmektedir. Gümrük kanununun ( 4458 sayılı) verdiği yetkilerden yararlanan bu firmalar gerek yurt dışına satılan ürünler olsun, gerekse yurt dışından gelen ürünler olsun her iki kategoride de resmi işleri takip etmektedir. Bu kanun gereği ithalat yapmak isteyen veya yurt dışından mal ihraç etmek isteyen her kişi veya kurum gümrükleme firmalarıyla çalışmalıdır.

Gümrük İşlemlerini Müşavirler Takip Eder

Bu kategoride gerekli izin belgesini Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bakanlığından alan bu firmalar hizmet programını güncellemektedir. Gümrükleme işlemlerini takip eden kişilere gümrük müşaviri denilmektedir. Müşavirler vekalet belgesi ile hareket ederler. İthalat ve ihracat yapan firmaların veya kişilerin vekaletini müşavirlere vermesi gerekir. Vekalet müşavirlere geçtikten sonra sorumluluk artık tümüyle müşavirlere aittir. Bu nedenle müşavir tercihinde dikkatli olunmalı ve işin ehli firmalar tercih edilmelidir.

Gümrük Firmaları Mevzuata Göre Hareket Eder

Uluslararası kategoride alım/satım işlemlerini takip eden bu firmalar, ithalat ve ihracat işleminin gerçekleşmesini sağlar. Bu kategoride bilirkişi ile hareket etmeyen birçok ithalat/ihracat firması ciddi para cezalarına çarptırılmıştır. İthalat ve ihracat konusunda yeteri kadar tecrübeli olmayan kişi veya kurumlar ithalat yapan firmalar için ciddi anlamda zarara neden olmaktadır. Gümrük işlemlerinde yapılan hatalar ithalat ve ihracatta başarısızlığa neden olur.

Resmi Mevzuatlar Güncellenmektedir

İzin belgesi ile çalışan müşavirler, mevzuata göre hareket eder. Dünya genelinde her ülkenin gümrük mevzuatı farklıdır. Teorikte ve pratikte bu konuda yeterli seviyede olmak gerekir. Gümrükleme firmaları bu konuda yeterli deneyime sahiptir ve her ülkenin gümrük mevzuatını bilmektedir. Gümrük mevzuatlarında meydana gelen değişiklikler ve yeni uygulamalar da müşavirler tarafından takip edilmektedir. Müşavirler bütün resmi işlemleri sorunsuz bir şekilde takip edebilir.

Gümrük Firmalarının Hizmet Alanı

Ülke sınırına giren veya ülke sınırından çıkan bütün mallar gümrük mevzuatına tabi olması gerekir. Gümrükleme kategorisinde şu konular ele alınmaktadır:

1- Geri gelen veya iade edilen ürünlerin bütün resmi işlemleri,

2- Ülke sınır ticareti ile ilgili mevzuatlar,

3- Bazı nedenlerle tasfiyesi yapılan eşyalarla ilgili konuların takip edilmesi,

4- Gümrük ve muafiyet istisna işlemlerinin takip edilmesi,

5- Terk mevzuatlarının takibi,

6- Yeni müracaat ve imha konuları,

7- Ürün ithalat işlemleri,

8- Ürün ihracat işlemleri,

9- Ülkeler arası transit işlemlerinin takibi,

10- Harici – dahili konuların takibi,

11- Antrepo ile ilgili işlemlerin takibi,

12- Geçici ithalat/ihracat,

13- Posta gümrüklemeyle ilgili işler,

14- Serbest bölge işlemleri,

15- Transit rejim bölgeleriyle ilgili işlemler,

16- Posta kategorisinde değerlendirilen gümrüklemeler,

Gümrükleme firmaları bu kategorilerde resmi prosedürü dikkate alarak hareket eden firmalardır.