Gümrük Firmalarının Görevleri Ve Faaliyet Alanları

gümrük firmaları

Ülkemizin sınırları içerisinde, gümrükleme sektöründe hizmet veren firmaların tamamı, Gümrük Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. Gümrük firmalarının görevi, dış ticaret işlemlerinde devletlerarası zorunluluğu olan resmi gümrük işlemleri takip etmektir.

Bu sektörde hizmet veren firmalar 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince tüm işlemleri yerine getirmelidir. İthalat ya da ihracat konularında bütün ürün seçenekleri gümrük kanunu çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Gümrük firmalarında çalışan gümrük müşavirleri ise, Gümrük Bakanlığı’nın verdiği izin belgesi ile bu işlemleri takip etmektedir. Bireysel ya da kurumsal fark etmeksizin, ilgili bütün resmi işlemleri gümrük müşavirleri takip eder. Yapılan işlemlerde vekalet belgeleri ibraz edilmesi gerekir.

Gümrük müşavirinin görevleri ise; gümrük evraklarını hazırlamak, malların ithalatını ve ihracatını kolaylaştırmak ve bu gönderilerin yasalara uygun bir biçimde yapılmasını denetlemektir.

Gümrükleme Firmalarının Önemi

Ülkeler arasında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde gümrükleme olmadan mal geçişi sağlanamaz. Gümrüksüz gerçekleşen mal satış işlemleri, kaçak satış olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca resmi prosedürde yaptırıma neden olmaktadır. Bu süreçte gümrük müşaviri seçimi dikkat edilmesi gereken en önemli husustur.

Yeterli tecrübe, bilgi ve birikime sahip olmayan firmalar ya da şahıslar cezai yaptırımlara sebebiyet verebilir. Söz konusu gümrük işlemleri olduğunda iyi idare edilemeyen işlemler firmalara ve şirketlere zarar verebilir.

Hizmet Programının Güncellenmesi

Bireysel ya da kurumsal gümrük işlemlerinde, Gümrük Kanunu’na göre hareket eden firmalar gerekli izin belgesine sahip müşavirlerle çalışmaktadır. Gümrük işlemlerinde profesyonelliği elden bırakmayan firmalar, herhangi bir sorunun çıkmaması adına güncel yöntemleri tercih ederler.

Her ülkenin gümrük ile alakalı kuralları ve kanunları farklıdır. Bu farklılıklar yeni mevzuatlara kapı açmaktadır. Doğal olarak deneyimli ve tecrübe sahibi bir gümrük firması değişen mevzuatı yakından takip eder.

Resmi prosedürlere uygun bir biçimde, ülkelerarası ticaret işlemini takip eden gümrük firmaları, tüm malların gümrük mevzuatı konusunda gerekli ve güncel bilgiye sahiptir. Gümrük vergisi ile ile ilgili mevzuatlarda ise çözüm üretmektedir.

Gümrük Firmalarının Faaliyet Alanları

Gümrükten geçen tüm mallar ve emtia gümrük müdürlüğünün kapsamında değerlendirilmektedir. Alım satım işlemi yapan firmalar, malın sorunsuz bir şekilde ulaşımı için profesyonel gümrük firmalarıyla çalışmaktadır. Gümrük işlemleriyle ilgili konularda müşavirler, prosedüre uygun bir şekilde bilgi vermektedir. Gümrük firmalarının faaliyet alanları ise;

Yurt dışından ürün ithal etme ve ihraç etme,

Transit kategorisinde değerlendirilen ticaret işlemler,

Dahili ve harici işlemler,

Antrepo dahilinde değerlendirilen işlemler,

Geçici ithalat ve ihracat işlemleri,

Posta gümrükleme işlemi,

Serbest sınıfına giren bölgelerin işlemleri,

Transit rejim sınıfına giren bölgelerin işlemleri,

Posta sınıfında değerlendirilen gümrük işlemleri,

İmha işlemleri ve yeniden ihracat işlemleri,

Gümrük terk ile ilgili mevzuatlar,

Gümrük vergisi söz konusu olduğunda muafiyet ve gümrük istisna işlemleri,

Tasfiye işlemi yapılacak eşyalarla ilgili mevzuatlar,

İade edilen eşya işlemleri,

Sınır ticareti işlemleri, şeklinde ifade edilir.

Tüm bu faaliyet alanlarında gümrük firmaları mevzuata uygun şekilde hareket ederek çözüm üretmektedir.