Gümrük Firmalarının Önemi

Devletimiz, yurt dışı ticari faaliyetlerde bulunacak firma ve kişilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Hatta bu konuda maddi ve manevi destekler sunuyor. Size de ülke ekonomisine katkıda bulunmak kalıyor. Yurt dışı ticari faaliyette bulunmak istiyorsanız size profesyonel danışmanlık yapacak bir gümrük müşavirliği gerekiyor. Hem ithalat danışmanlığı hem de gümrük işlemleri için yardım alabileceğiniz uzman bir desteğe ihtiyacınız bulunuyor.

Varyant Gümrük Danışmanlığı, profesyonel ve uzman çalışma sistemiyle Ankara gümrük firmaları arasında adından söz ettiriyor. Gümrük mevzuatına, gümrük işlemlerine ve eşyanın teslim alınıp, yerine ulaştırılmasına kadar bütün konulara hakimdir. Hem ticari emeğinizin hem de imajınızın heba olmasını istemiyorsanız gümrük işlemlerinizi uzman ellere teslim etmenizde yarar vardır.

Gümrük Firmalarının Zorunluluğu

Uluslar arası ticaretle uğraşan şirket ve kişiler, bütün işlemlerini gümrük mevzuatına uygun yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yanı sıra, ihraç/ithal edilecek ürünle ilgili gerekli düzenlemeleri ve belgeleri hazırlamaları gerekiyor.

Firma ve kişilerin itibarları ve güvenlikleri açısından gümrük işlemleri sürecinde hatalı, eksik veya yanlış beyan ile belge vermemeleri önemlidir. İşte burada gümrük müşavirliği devreye giriyor. Gümrük müşavirliği kanunla kurulan ilk meslek grubu olarak dikkat çekiyor. Gümrük müşavirliği hem firmaların hem de kamunun yararını gözettiğinden bir nevi sigorta görevi görüyor.

Gümrük Firmaları Ne İş Yapar?

Gümrükleme firmaları, gümrük müşavirliği adıyla hizmet sunuyorlar. Kuruluş amacı, görev tanımı ve yükümlülükleri Gümrük Kanunu’nda açıkça belirtilmiş. Ayrıca yetki belgelerini de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veriyor.

Varyant Gümrük Müşavirliği de, Ankara gümrük firmaları içinde Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi’ne sahip olarak gümrükleme işlemlerini yürütüyor. Sadece gümrük işlemleri değil, ithalat, ihracat, serbest bölge ve lojistik danışmanlığı hizmeti de veriyor.

İthalat hizmeti; İthalatı planlanmış malın geliş süreci içindeki yaşanan tüm gerekli belgeleri hazırlıyor. Hukuksal anlamda sürece dahil olarak, firmanın güvenliğini sağlıyor. Ayrıca, nakliye sırasında olası hasar veya benzeri durumları belirleyip, firmaya bildirimde bulunuyor.

İhracat hizmeti; İhraç edilmesi planlanan eşya/malın tamamen kusursuz ve hasarsız şekilde teslim işlemini yönetir. Dış ticaret hukuk kurallarına uygun bütün belgeleri hazırlıyorlar.

Serbest bölge işlemleri; Serbest bölge içinde yapılan ticari faaliyetlerde gerekli bütün evrakları hazırlıyorlar. Gerekli izin talebinde bulunup, süreci takip ediyorlar.

Gümrükleme Firmalarının Önemi

Gümrük müşavirliği, büyük önem ve hassasiyet taşıyan bir meslek grubudur. Bu nedenle özel bir kanunla kurulmuştur. Hem firmaların, kişilerin hem de kamunun yararını gözettiği için ayrı bir yeri vardır.

Gümrük müşavirliğinin firmalar için önemi; Firmaların ihracat ve ithalat işlemlerini zarara uğramadan hızlı ve doğru şekilde yürütürler. Malların nakliyesinden adrese teslimine kadar geçen gümrük işlemleri de dahil bütün süreci yönetirler. Firmaların herhangi bir hak ve imaj kaybına uğramalarını önlerler.

Gümrük müşavirliğinin kamu için önemi; Gümrük bölgesi, ülkemizin güvenliği, insan, hayvan ve çevre sağlığı ile rekabet gücü oluşturulması açısından çok önemlidir. Gümrük müşavirliği bu bilinçle görev yapıyorlar, Yani ülkenin sigortası konumundadırlar.

Varyant Gümrük Müşavirliği de Ankara gümrük firmaları olarak, tüm dünyada dış ticaret alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip ediyor. Bununla birlikte, dijitalleşen ve elektronik ortama aktarılan uygulamaları vakit kaybetmeden, tedarik zinciri yönetiminin ayrılmaz bir halkası olarak müşavirlerine aktarıyor.