Gümrük İşlemleri Nasıl Yönetilir?

gümrük işlemleri

Her ülkenin yaptığı ithalat ihracat dolayısıyla gümrük işlemleri yapması gerekir. İthalatını ya da ihracatını yaptığı her eşyanın her hizmetin dış ülkelere yaptığı dış ticaret faaliyetlerinden dolayı bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gereklidir. Dış ticaret faaliyetlerinde son derece büyük bir öneme sahip olan gümrük işlemlerinin bu nedenle de doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması mühimdir.

İhracat Gümrük İşlemleri Nasıl Tamamlanır?

Ürün ve ülkeye göre değişiklik gösteren ihracat gümrük işlemleri, devletin teşvik ettiği ekonomik bir aktivitedir. Elbette ihracat yapmak isteyen kişilerin veya firmaların dikkat etmesi gereken bazı noktalar da vardır. Örneğin; bazı maddelerin ihraç edilmesinde getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar gibi. Yasaklamalara da örnek vermek gerekirse; kendi ülkelerinde bulunan tarihi eserlerin ihracatına ülkenin izin vermemesi yasaklamalar arasında yer almaktadır. Ayrıca silah ihracatı yapmak isteyen ülkelerin de ilgili makamlardan bu ürünlerle ve mühimmatlarıyla ilgili ihracat izni alması gereklidir.

Adım Adım İhracat Gümrük İşlemleri

Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren ihracat gümrük işlemleri olduğu belirtilmiştir. Fakat genel olarak gümrük işlerinin tamamlanması için aşağıdaki temel adımlar izlenmelidir.

Ürün üretimi tamamlandıktan sonra, paketlemesi bitmiş olmalıdır ve ihracata hazır hale getirilmelidir.

Ürünün nakliyesi için gerekli organizasyonun yapılmış olması gerekir. Örneğin; ürün konteynırla taşınacaksa konteynır rezervasyonu yapılmalıdır.

Ürünün teslimat şekline göre organizasyonun yapılması. Eğer ürün konteynırla limanda teslim edilecekse, bu duruma göre nakliyesi organize edilmelidir. Ya da taşıyıcı deposuna teslim edilmesi gerekiyorsa nakliye ile ilgili buna göre organizasyon yapılmalıdır.

Ürünün ihraç edileceği ülkenin dış ticaret mevzuatın uygun olacak şekilde belgeler ihracat için hazırlanmalıdır.

Ürün sevkiyatı için gerekli gümrük beyannamesi hazırlanmalıdır.

Gerekli görüldüğü takdirde, ihracat yapan ülkenin gümrük idaresi tarafından belgeler ve ihracatı yapılan ürünlerin muayenesi yapılmalıdır. Hem belge hem de ürünlerin muayenesine gerek görülmeyebilir, sadece belge ya da sadece ürün muayenesi de yapılabilir.

Gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra, ürün veya ürünler ihracatçı ülke gümrük bölgesinden ayrılır.

Son olarak da ihracat gümrük beyannamesi ile işlem kapatılır.

Gümrük Müşavirinin Rolü Nedir?

Yurt dışına ihraç etmek istediği ürünleri olan firmalar ve kişilerin gümrük işlemleri ile ilgilenen kişidir mali müşavir. Bu yetki kanunlarla belirlenen konular dahilinde kendisine verilmiştir. Firmaların veya kişilerin ürünlerinin işlemlerini başlatma ve sonuçlandırma yetkisi gümrük müşaviri sorumluluğundadır.

Elbette kişiler ya da firmalar gümrük müşavirliği aracılığı ile edindikleri şifreler sayesinde, kendi işlemlerini kendileri de yürütebilirler. Fakat gümrük mevzuatının oldukça detaylı olduğundan dolayı bu yöntem pek tavsiye edilmemektedir. Çünkü basit bir hata, büyük cezalarla sonuçlanabilir. Bu nedenle ürünlerinin sorunsuz bir şekilde ihraç edilmesini isteyen firmalar ya da kişiler, bu konuda uzman bir mali müşavirle çalışarak işlemlerin kısa zamanda halledilmesini sağlayabilirler. Bu da hem zamandan kazanmalarını hem de bireysel olarak ilgilendikleri zaman yaşanabilecek gecikmelerden dolayı oluşabilecek yüklü cezalarla karşılaşma riskinden kurtulmalarını sağlar.