Gümrük İthalat İşlemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli

gümrük ithalat işlemleri

Günümüzde gümrük ithalat işlemlerinin sağlıklı bir şekilde organize edilmesi için nelere dikkat edilmeli süreçleri mevcut bulunmaktadır. Bunlardan kısaca bahsetmek istersek:

Gümrük İthalat Süreçleri

Sipariş ve de ürünlerin yüklenmesi öncesinde yapılacak işlemler,

Nakliye süreci döneminde yapılması gereken işlemler,

Eşyaların gelişi ile beraber yapılması gereken işlemler,

şeklinde üç gruptan oluşmaktadır.

Sipariş İle Yükleme Öncesinde Yapılacak İşlemler

İthalatın hemen hemen en önemli aşaması olmaktadır. İşlemlerin hızlı ve de sorunsuz gerçekleşmesi için bu aşamada en iyi planlama sistemi yapılması gerekmektedir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Tespiti, öncelikli olarak ithal edilecek olan eşyanın cinsine göre GTİP belirlenmelidir. Bu tespitin doğru bir şekilde tanımlanması; mevzuatın gerektirdiği zorunlulukları, gerekli belgeler ve de izinlerin tespit edilmesini tespit etmek için en önemli kısımdır.

Günümüzde ithal edilmek istenen eşyaya ait evraklarda da çoğu zaman GTİP bulunmakta ve bu GTİP’ler çok özensiz olarak verilmektedir. Böylece hatalı işlemler olabilmektedir.

İthalat Belgeleri Tanzimi ile Bu Belgelerin Kontrolü, Ürünün ithalat süreçleri ve ithalat sonrasında olan iç piyasa denetimlerinde de ihtiyaç duyulacak bütün belgelerin ürünle uyumlu olarak temini için ürünün göndericisinin doğru yönlendirilmesi gerekmektedir.

Ürünün Kalite Kontrolü, Genel olarak teslim şekline bağlı olmakla birlikte nakliyecinin teslim almasından da önce bu işlemin yapılması önemli bir konudur.

Sigorta, Ürün ile ilgili olan bütün süreçler boyunca oluşabilecek tüm risklerin güvencesinin altına alınması çok önemli olan diğer bir konudur.

Nakliye Süreci Boyunca Yapılacak İşlemler

Ürünün nakliyeci tarafından alınması ve de yola çıkması ile birlikte tüm gümrük işlemlerinin çok hızlı ve de uygun maliyetler ile yönetilebilmesi için gönderici tarafından da düzenlenmiş olan fatura, çek listesi, ürüne ait olan test raporları ve de diğer yükleme belgelerini kapsar. Ayrıca bankadan düzenlenen transfer formları, transfer dekontları, ordino gibi bütün gerekli olan belgelerin, gümrük müşavirine iletilmesi ve ithalat beyannamesi düzenlenerek bu kontrollerinin sağlanması gerekmektedir.

Ürün Gelişi İle Yapılacak İşlemler

Gümrük ve de Antrepo İşlemleri bunların başında gelir. Ürünün gümrük gözetiminin altında liman ya da antrepoya gelmesiyle, gümrük müşaviri aracılığıyla ithalat işlemlerinin mevzuata uygun şekilde tamamlamak üzere ihtisas gümrük idarelerine ya da anlaşmalı olunmuş antrepolara sevkleri yapılmalıdır.

Vergi ile lokal masraf ödemeleri, ürününün ithalatından sorumlu vergi, diğer ödemenin ürün gelişiyle birlikte hazır olması önemli bir konudur.

İç nakliye, ürünün gümrük prosedürlerinin bitirilip serbest dolaşıma girmesiyle birlikte, mağaza, fabrika, depoya sevkinin organizasyonu planlanmalıdır.

Maliyet hesaplaması, sevkiyat durumu her bir ürünün ayrı vergi ve de maliyetleri olabileceği için gider kalemlerinin GTİP ile artikel esasında dağıtılması, buna göre hesaplanması da gerekmektedir.

Sonuç olarak, ürünün siparişinden teslimine kadar olan tüm gümrük ithalat işlemleri ile sürecin sorumluları olan kişiler tüm aktörlerin iyi ekip olmasının sağlanması da ithalatçı işletmenin dış ticaret yetkililerine her zaman düşmektedir.