Gümrük Müşaviri Kimdir Ve Ne İş Yapar

gümrük müşaviri

Son zamanlarda artan işsizlik karşısında birçok birey için gümrük müşaviri çekici bir meslek olarak görülmektedir. Özellikle masa başı iş olduğu için daha çok tercih edildiği bilinmektedir. Özellikle gümrük müşaviri bireylerin yaptığı işler arasında belge imzalamak ve hazırlamak olmaktadır. Fakat gümrük müşavirinin asıl görevi yapılan ve düzenlene tüm belgelerin yasalara uygun olup olmadığını düzenlemektir. Gümrük müşavirleri yaptığı işlemler nedeni ile modern toplumların ayrılmaz dinamiklerinden birisidir. Hukuksal olarak karışıkları önlemesinden dolayı birçok devlet tarafında memur olarak kadroya alınmaktadır.

Gümrük Müşaviri Sorumlulukları Nedir?

Gümrük müşavirlerinin iş ve sorumlulukları yasalar ve kanunlarca belirlenmiştir. İlk olarak müşteri adına ödenecek vergi ve harçların belirlenmesi sorumluluklarındadır. Bu özellikleri nedeni ile birçok bakanlık ve devlet dairesi bünyesinde çalışmaktadırlar. Gümrük faturaları ve menşei sertifikaları ile kargo işlemlerinin kontrolü de diğer sorumluluklarında birsidir. Bu sayede daha çok sınırlarda ve sınır karakollarına görev yaptıkları bilinmektedir.

İthalat ve ihracat belgelerini kontrol ederek malların sınır ve gümrük idare merkezleri üzerinden geçişini onaylarlar. Özellikle ülkenin ayakta kalması ve kaçak malzemelerin ülkeye sokulmaması için son derece önemlidir. Bazı durumlarda ithalat ve ihracat işlemlerinde kısıtlama benzeri yollara başvurmaları mümkündür. Kota veya gümrük ile ilgili konularda kısıtlama yetkilerinde bünyelerinde barındırmaktadırlar. Yüklerin tahliyesini hızlandırarak limanlarda beklemesini yavaşlatmak gibi sorumlulukları vardır. Komisyoncu ile bağlantıyı yine gümrük memuru kurmaktadır.

Gümrük Müşaviri Olmak İçin Alınması Gereken Eğitimler Nelerdir?

Öncelikle gümrük müşaviri olunması için yapılan işlemlerin başında lise mezunu olup dört yıllık üniversite bitirilmesi şarttır. Bu üniversitenin ayrıca siyasal bilimler fakültesi olması gerekir. Bu fakülteden lisans düzeyinde mezun diploması yeteridir. Devamında iki yıl boyunca deneyimli bir gümrük müşavirinin yanında staj yapması gerekir. Bu staja gümrük müşavirliği yardımcısı olarak denilmektedir. Devamında girilmesi gereken gümrük müşavirliği sınavında başarı ile geçilmesi gerekir. Diğer şartların bazıları ise Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olunması gibi değiştirilemezdir. Devamında yüz kızartıcı suçlardan her hangi bir tutuklu veya mahkûmiyet durumu olmaması gerekir. Son olarak memuriyetten ihraç olmaması ve kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması şarttır.

Gümrük Müşavirlerinde Aranan Özellikler Nelerdir?

Öncelikle bir gümrük müşavirinde olması gereken özellikli disiplin ve iş etiğidir. Çünkü gümrüklerde yaşanan birçok kaçakçılık ve rüşvet gibi sorumlulukların gerçekleşmesinin önüne geçmesi gerekir. Ekip çalışması ve kurum içinde bulunan hiyerarşiden haberdar olmasında faydalar vardır. Çünkü devlet daire ve diğer kamu kuruluşlarında hiyerarşi son derece önemlidir. İşlerin yoğunlaşması ve işlerin yolundan çıkması durumunda kriz yönetimine sahip olması gerekir. Çünkü çoğu zaman gümrük memurları birçok işi aynı anda gerçekleştirebilmektedir. Yapılan işin denetlemeye ihtiyaç kalmaması da son derce önemlidir. İş yerinde genel toplum ahlak ve kurallarına uyması gerekir. Seyahat engelinin bulunmaması birçok gümrük müşaviri için ve işveren için kolaylaştırıcı özelliktir.