Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük, eşyaların yurt içine giriş ve çıkışların yapılması ve bu eşyalara Gümrük Vergisi uygulanması gibi durumlar içi hizmet eder. Gümrük işlerinde çalışan meslekler içinde, gümrük müdürü, gümrük müşavirliği, gümrük müşavir yardımcısı, gümrük muhafaza memuru gibi meslek alanları yer alır.

Gümrük Müşaviri Nedir?

Gümrük müşaviri çalışma alanı gümrüğe yakın yerdir. Gümrük belgelerini hazırlamakla görevlidir. Yasalara uygun şekilde ithal veya ihraç edilen malları denetler. Firmalar adına yetki üstlenir. Mallara uygulanacak gümrük vergisini onaylar.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşavirliği Türkiye içerisinde kanunla kurulmuş olan ilk meslektir. Gümrük Kanunu’nda dolaylı temsilci olarak yetkilidir. Gümrük müşaviri olabilmek için öncelikle yeterlilikleri ve şartları yerine getirmek gereklidir. Bu şartlar arasında şunlar yer alır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir. Kanunlar tarafından belirlenen, zimmet, irtikap, ihtilas, hırsızlık dolandırıcılık, rüşvet, yalan yere şahitlik, sahtecilik, görevi kötüye kullanım, iftira gibi ağır ve yüz kızartıcı suçları işlemek bu mesleği ifa etmeye engeldir. Ayrıca gümrük müşavirleri işlerinde ehil olmak zorundadır. Disiplinli, yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın, stres altında etkili karar verebilmesi gereklidir. Seyahat kısıtlamasının bulunmaması şarttır.

*Gümrük İşlerinde Çalışmak İçin Mezun Olunması İstenen Okullar Nelerdir?

Gümrük müşaviri olmak için en az 4 yıllık eğitim veren ilgili fakülte ve lisans bölümlerinden veya 4 yıllık eğitim veren bir bölümden mezun olup gümrük işleri, dış ticaret, Avrupa Birliği, vb. dallarda eğitim tahsil etmek gerekir. Gümrük müşavirleri mezun olduğu bölümler arasında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi, siyasal bilgiler, Avrupa Birliği, Çalışma ve Endüstri İlişkileri, ekonomi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, bankacılık gibi bölümler yer almalıdır. Gümrük müşaviri olmadan önce gümrük müşavir yardımcısı olmak lazımdır. Gümrük müşavirliği yardımcılığı ünvanın da ise en az 2 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. 3 defaya mahsus olarak girilebilen sınavda 70 ve üstü alan başarılı adaylar gümrük müşavirliği yetki belgesi ile gümrük müşavirliğine hak kazanırlar. Gümrük müşavirliği görevi 7681 sayılı Gümrük Kanunu’nda bahsedilmiştir. ​​​​​​Gümrük müşavirleri, ithalat ve ihracat evraklarını düzenler, prosedürlere uygun olarak hazırlamakla görevlidir. Uygulanacak tarifeye göre kotaları, sigorta ihtiyaçlarını vb konularda ilgilisine bilgi vermelidir. Limanlarda bulunan gümrük komisyoncusu ile irtibat halinde bulunur. Gümrük faturalarını, kargo belgelerini, vekalet kullanarak gerekli belgeleri onaylar ve imzalar. Ödenecek olan vergileri ve harçları hesaplar, belirler ve ilgiliye sunar. Dolaylı temsil yoluyla iş takibi yaparlar. Dış ticaret için mükelleflerine danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. İthalatçı ve ihracatçı müşterilere müşavirlik hizmeti verirler.

Gümrük Müşavirliği Yardımcılığı Hakkında Bilgi

Gümrük müşaviri olabilmenin temelinde gümrük müşavirliği yardımcılığı yer almaktadır. Çünkü gümrük müşavir yardımcısı olmadan gümrük müşavirliği yapılmasına müsaade edilemez. Bu yüzden gümrük müşaviri olmak isteyen bir kişinin bilmesi gereken bir konudur. Gümrük müşaviri yardımcısı olmak için yukarıda bahsi geçen ilgili lisans mezuniyeti mezuniyet aranmaktadır. İlgili eğitimlerini tamamlayan adaylar gümrük işleri için yapılan sınava girerler ve başarılı olmak için 70 ve üstü puan almaları gerekmektedir. Ardından staj işlemleri başlar. Stajını tamamlayan bireyler gümrük müşaviri yardımcısı olarak işe başlar. Gümrük hukuk ve ekonomi tahsili gerektirir. Bu yüzden şartları buna göre belirlenmektedir.