Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar

Gümrük müşavirliği

Günümüzde kamu ve özel sektörde görev yapan kişiler iş ve işlemlerin düzenlenmesi ile ilgilenirler. Uluslararası ithalat ve ihracat gibi konularda önemli işler yapan kişilere gümrük müşaviri denilmektedir. Gümrük müşavirleri gümrük belgelerini hazırlamalarının yanı sıra ithalat ve ihracat sürecini de kanunlara uygun bir şekilde yürütürler. Önemli yükümlülükleri olan gümrük müşavirlerinin mesleki sorumlulukları vardır. Güncel konuları yakından takip eden gümrük müşavirleri yaptıkları her iş ve işlemin sorumluluğunu alırlar.

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük müşavirlerinin görev tanımı 7681 numaralı Gümrük Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre gümrük müşavirinin sorumlulukları da şu şekilde sıralanabilir;

– Gümrük müşaviri müşteriler adına ödenecek vergi ve harçları belirlerler.

– Gümrük faturaları, menşe sertifikaları ve kargo kontrol belgeleri gibi tüm evrakların düzenleme işleri yapılır. Gümrük müşavirleri ithalat belgelerini düzenleyerek vekaletname kullanılan müşteriler adına belgeleri imzalarlar.

– Gümrük müşavirleri gümrük düzenlemelerine, yasa ve prosedürlere uygun olarak ithalat ve ihracat belgelerini düzenlerler.

– Gümrük müşavirleri yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlardaki gümrük komisyoncuları ile iletişime geçerler.

– Gümrük müşavirleri ithalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri ve diğer tüm konularda müşterilere tavsiyelerde bulunabilirler.

Gümrük Müşaviri Olmak İçin Hangi Eğitimler Alınmalı?

Gümrük müşaviri olmak için bazı eğitimlerin alınması gerekir. Özellikle gümrük müşaviri olmak isteyen kişiler üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilimler, Maliye, Hukuk, İktisat gibi bölümlerinde okumalılar. Kamu Yönetimi ve ya bankacılık gibi bölümlerden lisans derecesinde mezun olan kişiler gümrük müşaviri olabilir. İki yıl süre ile Gümrük Müşaviri Yardımcılığı görevinde bulunmuş olmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar Gümrük Müşaviri olabilir. Gümrük Müşavirliği Sınavından başarı ile geçmek gerekir. Gümrük Müşavirinin kamu haklarından mahrum olmaması ve memuriyetten ihraç edilmemiş olması gerekir. Bu işte çalışacak kişi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmalıdır.

Gümrük Müşavirinde Aranılan Nitelikler Nelerdir?

– Gümrük Müşaviri öz disipline sahip olmalı

– Ekip çalışmasına yatkın ve uyumlu olmalı

– Yazılı ve sözlü iletişim becerisinin yanı sıra müşteri hizmetleri becerisi sergilemek

– Denetimsiz kurallara uygun çalışabilmek

– Seyahat engeli bulunmaması

– Yoğun stres altında çalışarak etkili karar verme yeteneği

– Birden fazla görevi önceliklerine göre sıralayabilme yeteneği

– Müşteriler ile etkili ve verimli iletişim kurma becerisi

– Yönetebilme ve planlama yeteneğine sahip olunması

– Mükemmeliyetçi olmak

– Gümrük Müşavirliği ile ilgili her türlü kanun, yasa ve görevlendirmelere hakim olmak

– Gümrük müşavirliği alanında çıkan son gelişmeleri ve yenilikçi yaklaşımları takip etmek

– İş bitirici ve problem çözücü bir yeteneğin olması

Gümrük Müşavirliği İle İlgili Merak Edilenler

Gümrük müşaviri olmak isteyen kişilerin mesleki anlamda bilgi yeterlilikleri olmalıdır. Özellikle gümrük müşaviri olmak isteyen kişilerin belli bölümlerde lisans eğitimlerini almaları gerekir. Gümrük müşavirleri kendilerini sürekli yenileyebilmelidir.