Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar

gümrük müşaviri

Gümrük Müşaviri genel olarak gümrük işlemlerini takip ederek bu işlemleri sonuçlandırmak ile görevlidir. Kendisine verilen yetkiye göre gümrük beyanını yapmaktadır. Aynı zamanda gümrükteki eşyayı da dış ticaret ile ilgilenen kişiye teslim edilir. Gümrük Müşaviri genel olarak dolaylı temsilcidir. Yani bu konuda gümrük müşaviri hem kendi adına hem de dış ticaret ile uğraşan kişiler adına gümrük işlerini yapar. Gümrük Müşaviri kendi adına işlemler yapacak ise bu işlemlerden de sorumludur. Gümrük Müşaviri tüm iş ve işlerin de sorumluluğunu alır.

Gümrük Müşaviri Görev Ve Sorumlulukları

Gümrük Müşavirlerinin işlerinde önemli görev ve sorumlulukları vardır. Gümrük müşavirleri gümrükteki her türlü işlerin takibini yaparak kısa sürede sonuçlandırırlar. Mal sahiplerinin işlerini takip edecek olan Gümrük Müşavirlerine vekaletname verilmesi gerekir. Vekaletname olmadan Gümrük Müşaviri başkaları adına işleri takip edemezler. Aynı zamanda Gümrük Müşavirleri, Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununun gerektirdiği tüm defterleri de tutmak zorundalar. Bu deftere de günlük işlerin takibi yazılarak bilgiler ve komisyon fiyatları yazılır.

Gümrük Müşavirliği İle İlgili Detaylar

Gümrük Müşavirleri yurtdışı ile yapılan tüm ticari faaliyetlerle ilgili resmi evrakları ve sözleşmeleri kayıtlı olarak tutmak zorundalar. Aynı zamanda faks, belge, makbuz ve masraflar ile ilgili olan tüm belgelerin asılları ve benzerleri de olmalıdır. Kanunlarda yer alan hükümlere göre tüm bu evraklar 5 yıl boyunca saklanmak zorundadır. Çünkü gerektiği zaman tüm bu belgeler, evraklar ve resmi belgeler denetime tabi tutulabilir. Bunun yanı sıra gerekli görüldüğü takdirde tüm bu evraklar yetkili mercilere de ibraz edilebilir.

Gümrük Müşavirlerinin Yükümlülükleri

Gümrük Müşavirlerinin dış ticaret ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmesi gerekir. Ticaret Kanunu’na göre tüm bu işlerin takibi sağlanır. Aynı zamanda Gümrük Müşavirleri yanlarında çalışmakta olan müşavir yardımcılarının görevden ayrılmaları durumunda ilgili ilişik kesme belgesi düzenleyebilirler. Aynı zamanda yanlarında çalışacak kişilerden de bu belge istenir. Özellikle ilk defa göreve başlayacak olan Gümrük Müşavir Yardımcıları bu hükmün dışında kalır. Gümrük Müşavirleri, müşavir yardımcılarının işe giriş ve çıkış işlemlerini buna göre takip ederler. Gümrük Müşaviri yurt dışı ile ilgili olan ticari faaliyetlerin takibini yapar.

Gümrük Müşavirliği İle İlgili Detaylar

Gümrük Müşavirliğinin yapılan tüzel bir kişilik ile yürütülmesi durumunda tüm bu tüzel kişilik ortaklarının da Gümrük Müşaviri olması gerekir. Gümrük Müşavirleri dış ticaret sorumlularının genellikle ticaret danışmanları olabilirler. Bunun yanı sıra Gümrük Müşavirleri gerekli mevzuat ve teknik bilgilere de mutlaka hakim olmalılar. Bu konuda da mutlaka dış ticaret erbabına bilgi vermeliler. Aynı zamanda Gümrük Müşaviri güncel mevzuatı ve detayları iyi bilmek zorundadır. Aynı zamanda bu konudaki mevzuat takipleri de doğru şekilde yapılmalıdır. Gümrük Müşavirleri aynı zamanda yapılan tüm iş ve işlemlerin hukuki sorumluluğunu da alırlar.