Gümrük Müşaviri Ne Yapar

gümrük müşaviri

Dolaylı temsilci olarak gümrük işlemleri takibi yapan ve bu işlemleri tamamlamaya yetkili kişilere gümrük müşaviri denilir. Yetki kapsamı gereği gümrük beyannamesini sunar. Dış ticarete konu malları, dış ticaret temsilcilerine teslim etmekle yükümlüdür. Gümrük müşavirinin işlemleri gümrükleme sırasında dış ticaret uzmanı adına yapması ve onun hesabına gerçekleştirmesi dolaylı temsil anlamına gelir. Gümrük komisyoncusu, bu işlemlerden birlikte yaptığı takipten dolayı, yasal sonuçlardan sorumludur.

Gümrük Beyanname İşlemleri Nedir?

Gümrükleme sırasında gelen ve giden mal veya eşyanın Gümrük kanunlarınca belirtilen usuller doğrultusunda gümrük idaresine beyanı zorunludur. Bu işlemleri firmalar adına gümrük müşaviri yapar.

Gümrük Muayene İşlemleri Nedir?

Gümrükleme işlemleri içerisinde gelen / giden eşyanın gümrük idaresine teslimi ve beyanı sağlanır. Beyannamenin gümrüğe verilmesinin ardından mal veya ürünler gümrük gözetim ve kontrolüne bırakılır. Gümrük idaresi ise; elektronik sistemler aracılığı ile malları çeşitli kriterler doğrultusunda yüksek riskli ya da risksiz mal/eşya sınıflamasına tabi tutar. Bu işlemin yapılmasının nedeni ise riskli görülen malların, riske bağlı biçimde gümrük kontrolüne tabi tutulmasını sağlamaktır.

Gümrük Sarı Çizgi İşlemleri Nedir?

Mallar üzerindeki kontrol yetkisi ile ürünü veya eşyayı gümrük idareleri kontrol yani denetleme işlemine tabi tutar. Yetki çerçevesinde denetim gerçekleştiren memur ise denetim memuru olarak adlandırılır. Sarı çizgi inceleme işlemleri; gümrük beyannamesi ve bu beyannamenin hazırlanmasında kullanılan belgelerin karşılaştırılma işlemidir. Karşılaştırma ve kontrol işlemlerinin sonrasında beyannameye eşlik eden belgelerin uyumlu ve tutarlı olması istenir.

Gümrük Kırmızı Çizgi İşlemleri Nedir?

Gümrük muayenesi yalnızca belgeler üzerinde gerçekleşmez. Gümrük beyannamesi ve ek olarak verilen belgelerin birbiri ile uyumu önem taşır. Bunun yanı sıra riskli sınıflandırılan eşya veya mallar söz konusu olduğunda beyanname, ekli belgenin yanı sıra ürün ve eşyalarında üçlü karşılaştırması yapılır. Bu işlem detaylı bir kontrol olarak karşımıza çıkar. Detaylı olarak yapılan bu gümrük kontrolüne ise kırmızı çizgi işlemleri denir. Tüm bu işlemlerde tecrübeli bir gümrük müşavirinden destek almak hayati derecede önem taşır.

Gümrük Müşavirinin Firmalar İçin Önemi

Yazımız içerisinde bahsettiğimiz işlemler oldukça hassas ve deneyim isteyen işlemlerdir. Yapılacak en ufak bir hatada firmalar etkin cezalarla karşı karşıya kalırlar. Elbette ki cezanın yanı sıra firma prestiji de yerle bir olur. Bunun önüne geçmenin de tek yolu doğru bir gümrük müşaviri ile yola çıkmaktır. Alanında uzman bir gümrük müşaviri bahse konu işlemlerde doğru destek vereceğinden yapılan ihracat/ithalat işlemlerinde herhangi bir sorun olmaksızın işlem gerçekleşecektir. Bir müşavirin mevzuatı yakından takip etmesi oldukça önemlidir. Dinamik bir yapıya sahip olan gümrük mevzuatına hakim gerekli bilgi ve donanıma sahip bir müşavirle çalışmak gerekir. Mevzuatı günlük takip eden müşavirler aracılığı ile istenmeyen maliyet sonuçlarından kurtulmak mümkün hale gelir. Teknoloji ve mevzuatı bütünleştirmiş bir müşavir firmalar için gereklidir.