Gümrük Müşaviri Nedir

gümrük müşavirliği

4458 Sayılı Gümrük Kanunu maddesi doğrultusunda öngörüldüğü şekilde ve dolaylı temsilci sıfatıyla mal ve hizmetin kullanıma tabi tutulmasına gümrükçe onaylanması işlerine ilişkin faaliyetler içinde bulunan yetkili kişilere gümrük müşaviri denilmektedir. Kısaca her türlü gümrük faaliyetlerini takip ederek sonuçlandıran kişilere gümrük müşaviri adı verilmektedir. Dolaylı temsil yolu ile iş takibi yapan müşavirler temsilci sıfatı ile ve vekaletname aracılığı ile çalışırlar.

Gümrük Tarafından Onaylanmış İşlem Nedir?

Dış ticaret konusu olan ve gümrüğe sunulan eşyanın, gümrük tarafından onaylanması ve bir işleme tabi tutulması gerekir. Bu işlemler ise 5 sınıfta toplanabilmektedir. Bunlara bakacak olursak

– Bir metanın gümrük işlemine tabi tutulması

– Metanın serbest bölgeye konulması

– Yeni ve tekrar ihracat

– Metanın tasnife tabi olması

– Metanın terki veya imhası gibi işlemlerden herhangi birine tabi tutulması gümrükçe onaylanmış işlem ifadesini taşımaktadır.

Bu işlemleri belirleyen kurallar bütününe de gümrük rejimi adı verilmektedir. Rejim işleyiş ve kuralları belirleyen süreçtir. Örneğin; dahili işlem rejimi, transit rejimi, ihracat rejimi gibi ifadeler sıralanabilir.

Gümrük Müşaviri Yetkisiz Çalışabilir Mi?

Ülkemiz vatandaşı olan herkes gümrük işlemini kendisi yapabilir. İşlemlerin hızlı akışının gerçekleşmesi takibinin kolaylığı açısından bir gümrük müşavirliği yetkisi vermek suretiyle de işlemleri gerçekleştirebilir. Şayet dış ticaret erbabı veya bünyesinde çalışan bir kimsenin gümrükte işlem yapması gerekiyorsa doğrudan temsil sıfatıyla yetki alması gerekir. Gümrük müsteşarı ile çalışılmak isteniyorsa dolaylı temsil sıfatıyla yetki verilmesi sonrasında gümrük müsteşarı çalışabilmektedir.

Gümrük Müşavirliği Ne Yapar?

Gümrükleme ihtiyaçlarında hızlı ve kesin çözümler sunmak üzere kurulan firmamız aracılığı ile dinamik hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir. Kaliteli uzman ve genç kadro ile hizmet veren firmamız aracılığı ile olası problemlerin önüne geçmek suretiyle zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı yüklerin adresten alınmak suretiyle hem yurt içi hem yurt dışı gümrük işlemleri mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulmak suretiyle titizlikle sonuca ulaştırılmaktadır. Sorunsuz bir teslimat için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.

Gümrük Müşavirliği Ücretleri

Kanunca gümrük müşavirliğinin ne yapacağı belirlenmiştir. Dış ticaret faaliyetleri açısından danışmanlık hizmetleri de alabileceğiniz firmamız resmi beyanlarını temsil ettikleri firmaların sorumluluğunu üstlenirler. Kişiler kendileri takip edebilir ancak bu hiç de tavsiye edilen bir uygulama değildir. Çünkü en ufak bir hata yüklü miktar ceza ödenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle hassas bir yönetim süreci gerekmektedir. İhracat bir firma için oldukça önemli noktadır.

Malın ihracı ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Genel izin süreçleri gibi noktaları benzerlik gösterse de her ülkenin kendine göre farklı kuralları vardır. Bu süreçleri bilen ve alanında deneyim sahibi firmamız ile iletişime geçmek suretiyle firma prestijinizi korumak sizin elinizdedir. Üretim aşamasının tamamlanmasının ardından teslimat sürecine kadar her noktada hassas bir çalışma gerektiren gümrükleme işlemleri ücretleri standart olsa da değişiklik gösterebilmektedir.