Gümrük Müşaviri Nedir

gümrük müşaviri

Günümüzde doğru meslek seçimini yapmak çok önem taşır. Özellikle de toplumda belli bir kurallar dahilinde yaşanırken tüm işlerin doğru bir şekilde zamanında yapılması gerekir. Resmi kurumlarda çalışan kişilerin ise görevleri önemli ölçüde sorumluluk gerektirir. Gümrükte çalışan ve gümrük belgelerini hazırlamaktan sorumlu kişilere de gümrük müşaviri denilmektedir. Gümrük müşavirlerinin ise kendilerine ait önemli görev ve sorumlulukları bulunur. Gümrük müşavirinin görev tanımı Gümrük Kanunu’ndaki 7681 numaralı kanun ile belirlenmiştir.

Gümrük Müşaviri Kimdir?

Gümrük müşavirleri, gümrükteki neredeyse tüm iş ve işlemlerden sorumludur. Özellikle gümrük belgelerini hazırlayan gümrük müşavirleri malların ithalat ve ihracatını kolaylaştıracak tüm yasal evrakları hazırlarlar. Gümrük belgelerini de hazırlamak ile yükümlü olan gümrük müşaviri gönderilerin yasalara uygun olup olmadığını de denetlerler.

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük Kanunu’nun 7681 numaralı kararı ile gümrük müşaviri görev tanımları da belirlenmiştir. Buna göre gümrük müşavirinin sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir; Gümrük müşaviri müşteriler adına ödenmesi gereken vergi ve harçları belirlerler. Gümrükteki kargo kontrol belgeleri, gümrük faturaları ve menşe sertifikaları gibi evraklar da gümrük müşaviri tarafından hazırlanır. Gümrük müşavirleri vekaletname ile müşteriler adına gereken belgeleri de imzalayabilirler. Gümrük müşaviri, ihracat ve ithalat belgelerini de gümrük düzenleme politikaları, yasa ve prosedürlere göre düzenlerler. Gümrük müşaviri, müşterilere genel olarak kotalar, sigorta gereksinimleri ve buna benzer ihtiyaçlar ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunurlar. Limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişime geçen gümrük müşavirleri yükün tahliyesini de hızlandırabilirler. Gümrük müşavirleri gümrükteki tüm iletişimi de sağlarlar.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşaviri olmak için bazı prosedürleri yerine getirmek gerekir. Buna göre gümrük müşavirliği için üniversitelerin Siyasal Bilimler, Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi gibi dört yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekir. Ayrıca üniversite mezunları en az iki yıl Gümrük Müşaviri Yardımcılığı görevinde bulunmalılar. Gümrük müşaviri olmak için Gümrük Müşavirliği Sınavından başarı düzeyi yüksek bir şekilde geçmiş olmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kanunda yer alan yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olan kişiler gümrük müşaviri olabilirler. Özellikle gümrük müşaviri olacak kişilerin memuriyetten de ihraç edilmemiş olmaları gerekir.

Gümrük Müşaviri Nitelikleri Nasıl Olmalıdır?

Gümrüklerdeki tüm iş ve işlemlerin işleyişine haki olan gümrük müşavirlerinde aranan bazı nitelikler vardır. Buna göre gümrük müşaviri olacak kişinin öz disiplini gelişmiş olmalıdır. Ekip çalışmasına yatkın olan bu kişiler yönetebilme sorumluluğunu da taşıyabilmeliler. Gümrük müşavirlerinin yazılı ve sözlü iletişim becerisi de yüksek olmalıdır. Birden fazla görevi öncelik sırasına koyarak yönetebilme becerisi olan gümrük müşavirlerinin seyahat engeli de bulunmamalıdır. Denetimsiz çalışabilen gümrük müşaviri yoğun bir stres altında da çalışabilmelidir. Etkili karar verme becerisi olan kişiler de gümrük müşaviri olabilirler. Gümrük müşaviri olmak isteyen kişilerin tüm bu becerileri de taşıyabiliyor olması gerekmektedir.