Gümrük Müşaviri Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir

gümrük müşaviri

İhracat ve ithalat ile ilgili mal giriş ve çıkışlarını yasal olarak belgeleyen, prosedüre uygun şekilde hazırlayan, uluslararası malların giriş çıkışlarını yasalara uygun olarak denetleyen kişidir.

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar ve Sorumluluk Alanı Nedir?

Gümrük müşaviri uluslararası malların bütün işlemlerini takip eden sonuçlandıran ve bu konuda yetkili olan kişidir. Kendi yetki sınırları içinde malların beyanının yapılması, dış ticaret ile ilgili yetkili kişilere malların teslimatını yapan kişidir. Gümrük müşaviri uluslararası ticaret yapan kişilerin işlemlerini yasal prosedüre bağlı kalarak yapar. Bu işlemlerden doğacak herhangi bir hukuki sonucun sorumluluğunu üstlenir. Gümrük müşaviri ayrıca;

Müşterinin ödemesi gereken vergi ve harçların ne kadar olduğunu belirler

Fatura, sertifika, kargo kontrolleri gibi ihracat ve ithalat belgelerini düzenler, vekâleti bulunan müşterinin adına yetkisini kullanarak belgeleri imzalar

İhracat ve ithalat yapılan malların belgelerini gümrük yasaları çerçevesinde düzenler

Yapılan ithalat ve ihracat hakkında herhangi bir kısıtlama olması durumunda bunların tarife sistemlerini, sigortalarını, varsa kotaları veya gümrük ile ilgili yapılması gerekenleri anlatır ve onlara bir takım önerilerde bulunur

İhracat ve ithalat ile ilgili malların en kısa sürede tahliye edilmesini sağlamak için komisyoncular ile iletişimi gerçekleştirir

Gelen Malların Gümrük İşlemleri Nelerdir?

Uluslararası malların gümrük işlemleri dört aşamada yapılır bunlar;

Beyan

Muayene

Sarı hat

Kırmızı hat

Beyan

Uluslararası malların Türkiye’ye gelmesi durumunda veya Türkiye’den yurt dışına giden malların, eşyaların gümrük yasaları çerçevesinde beyan edilmesi gerekir. Bunlar gümrük kanununda belirtilmiştir. Son derece önemli bilgiler içeren beyan aşamasının eksik veya hatalı olmaması gerekir. Bu konu büyük titizlik isteyen aşamadan biridir. Yanlış bilgi veya hatalı beyan verilmesi ile müşavirler yüksek cezalar ile cezalandırılır.

 

Muayene

Yurtdışından Türkiye’ye gelen ticari eşya veya mal hangi gümrük idaresine gelecekse o gümrük idaresine beyan edilir. Beyan edilmesinin anlamı gelen malın gümrük sorumluluğuna girdiğini gösterir. Gümrük idaresi gelen malı veya eşyayı gruplara ayırır. Bu gruplar riskli mallar, riskli olmayan mallar gibi dijital araçlarla sınıflandırılır. Kategorize edilen mallar gümrük muayenesine girer.

Sarı hat

Gümrük idaresine ulaşan eşya veya ticari mal gümrük idaresinin yetkisi altına girer. Gümrük idaresi gelen malı muayene eder. Gümrük idaresinde gümrük müşaviri dışında muayene işlemlerini gerçekleştiren gümrük memurları bulunur. Gelen malların ülkesinden yapılan gümrük beyanı ile kendi beyanları karşılaştırılarak kontrol edilir. Bu aşamaya sarı hat aşaması veya sarı hat muayenesi denir. Bu beyanların birbiriyle örtüşmesi son derece önemlidir.

Kırmızı hat

Gümrük kontrolünün kırmızı hat aşaması her zaman belgeler üzerinden olmaz. Gümrük beyannamesinin yanı sıra sunulan ek belgeler de olabilir. Ancak gelen mal ek belgelerde de beyan edilmesi gerekir. Riskli olan eşyalar açılabilir. Gümrük beyannamesi dışında ek belgeler var ise, diğer belgelerle birlikte gelen ürün karşılaştırılır ve kontrol edilir. Bu kontrol biçimi de kırmızı hat aşamasıdır.