Gümrük Müşavirliği

Gümrük müşavirliği

Gümrük müşavirleri, eşyanın gümrük belgelerini hazırlamak ve ithalat ve ihracatını kolaylaştırmak için ilgili tüm yasalara uyup uymadığını kontrol etmekle sorumludur, başka bir deyişle dolaylı temsilci olarak (dış ticaret uzmanları tarafından) gümrük beyannamesi vermeye yetkilidirler.

Gümrük Müşavirliği Görevleri Nelerdir?

7681 numaralı gümrük kanunu, gümrük müşavirinin görev tanımını öngörür ve aşağıdaki talimatlara eşlik eder: “Gümrük müşavirleri çeşitli gümrük işlemlerini takip edebilir ve tamamlayabilir.”

Müşteri adına ödenecek vergi ve ücretleri belirlemek,

Gümrük faturaları, menşe belgeleri ve kargo kontrol belgeleri gibi gerekli ithalat belgelerini hazırlamak ve müşteriler adına belge imzalamak için vekaletname kullanmak,

İthalat ve ihracat belgelerini gümrük mevzuatı, yasa veya prosedürlere göre hazırlamak,

Müşterilere ithalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar veya gümrük ile ilgili diğer konularda tavsiyelerde bulunmak,

Vekaletname Nedir?

Gümrük müşavirliği işi takip edebilmesi (dolaylı temsilci olarak hareket edebilmesi) için Gümrük Kanunu şartlarına uygun bir vekaletname vermesi gerekmektedir. Çünkü gümrük müşavirinin faaliyet konusu olan mal (malın mülkiyeti) dış ticaret uzmanına aittir. Mülkiyetle ilgili tüm konularda olduğu gibi, yabancı iş adamları da gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için gümrük müşavirlerini ve gümrük müşavir yetki belgelerini yetkilendirmelidir.

Doğrudan temsil durumunda, doğrudan temsil, diğer kişinin adına ve hesabına dayanır. Kişi kendi şirketine sahip olsa dahi şirket başka bir tüzel kişilik olduğu için şirket sahibi, gerçek kişinin doğrudan temsilcisi olarak tüzel kişi olacaktır.

Dolaylı temsil durumunda dolaylı temsil sıfatı gümrük müşavirinin tanımına girer. Dolaylı temsilci olarak gümrükte işlem yapılabilmesi için gümrük müşavir yetki belgesi alınması gerekmektedir. Dolaylı acentelik durumunda, gümrük komisyoncusu kendi adına, ancak başkaları adına hareket eder. Bu tanım, yapılan işlemlerden gümrük müşavirinin de sorumlu olduğunu belirtir.

Gümrük Müşavirine Yetki Vermeden İşlem Yapılır Mı?

Türk vatandaşı olan herkes gümrükte işlem yapabilir. Yabancı tüccarlar kendi işlemlerini gümrük veya yetkili gümrük müşavirlerinde gerçekleştirebilirler. Bir dış ticaret uzmanı veya çalışanın gümrükte işlem yapabilmesi için doğrudan temsilci olarak yetkilendirilmiş olması gerekir. Gümrük müşaviri yetkili ise, gümrük müşavirinin dolaylı temsilci olarak yetkilendirildiği anlamına gelir.

Nasıl Gümrük Müşaviri Olunur?

Gümrük müşavirliği sınavı iki aşamada yapılır. İlk adım, gümrük düzenlemelerini ve gümrüklerle ilgili ekonomik, ticari ve mali konuları kapsayan yazılı bir inceleme yapmaktır. İkinci adım, gümrük vergilerini, gümrük prosedürleriyle ilgili uygulama konularını ve genel kültürel konuları içeren sözlü bir görüşmedir.

Siyaset bilimi, hukuk, finans, ekonomi, işletme, kamu yönetimi veya bankacılık alanlarında lisans derecesi ile mezun olmuş, dört yıllık eğitim veren veya belirlenen bir bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamış,

İki yıl gümrük müşavir yardımcılığı yapmış,

Gümrük müşavirlik sınavını başarı ile geçmiş,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum kalmaması,

“Kaçakçılık, yolsuzluk, iflas, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancın kötüye kullanılması, dolandırıcı iflas, adaletsizlik, suç, iftira ve diğer utanç verici suçlardan” mahkumiyet bulunmaması.