Gümrük Müşavirliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

gümrük müşavirliği

Gümrük belgelerinin hazırlanmasını sağlayarak malların ithalatını ve ihracatını kolaylaştıran gümrük müşaviri, müşteri adına ödenecek harç ve vergileri belirlemektedir. Gümrük işlemlerinin takibi, gümrük müşavirliği tarafından yapılmaktadır. Gümrük işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sorumluluğu, tamamen gümrük müşavirinin kontrolündedir. Tahsil edilmesi gereken vergileri, doğru ve eksiksiz bir şekilde tahsis etmektedir.

Gümrük Müşavirliği Yapılan İşlemler

Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalar, danışmanlık hizmeti almak istemektedir. Uluslararası ticarette kullanılan belgelerin ön kontrolünü yapan gümrük müşavirliği evrakların hazırlanmasını hızlandırmaktadır. Dış ticaret ve gümrük işlemlerinin oldukça karmaşık olduğu düşünülürse, gümrük müşavirliği hizmetinden faydalanmak son derece önem arz etmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla ilişkiler sağlanmaktadır.

Gümrük Müşavirliği İş Takibi

Bütün herkes, gümrük mevzuatı ile ilgili işlemlerin takip edilmesi için bir temsilci tayin edebilmektedir. Temsil doğrudan olabileceği gibi dolaylı da olabilmektedir. Her türlü gümrük işini takip edip sonuçlandıran gümrük müşavirliği yetkili kişilerden oluşmaktadır. Gümrük işlemi yapılan her eşya için gümrük yükümlülüğü doğmaktadır. Gümrük rejiminin gerektirdiği bütün yükümlülükler yerine getirilmeli ve söz konusu vergiler ödenmelidir. Dış ticaret sektörü içerisinde olan büyük firmaların %90’ı, gümrük işlemleri için gümrük müşavirliği ile anlaşmaktadır. Dış ticaret ile ilgili gerekli adımların atılması için gümrük müşavirliğine ihtiyaç vardır. G.T.İ.P. tespitinin yapılması da gümrük müşavirliği tarafından sağlanmaktadır.

Gümrük Müşavirliği Sorumluluklar

Türkiye’deki büyük firmaların dışa açılmaları ile birlikte gümrük işlemleri hız kazanmaktadır. Eşya sahibine ve büyük firmalara yardımcı olan gümrük müşavirliği, gümrük ile ilgili işlemleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirmektedir. Gümrük müşavirinin sahip olduğu deneyim ve bilgi sayesinde, işlemler oldukça hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Yıldan yıla gümrük müşavirliğinin sorumluluğu değişmektedir. Gümrük müşavirinin yaptığı işlemlerin geneli, eşyanın gümrük rejimine tabi tutulmasını sağlamaktır. İhracat ile ilgili işlemlerde de gümrük müşavirliğine büyük sorumluluk düşmektedir. Eşyanın gümrüklemeye ilişkin belgelerin temini ile ilgilenen gümrük müşaviri, gerekli izinleri alarak gümrükleme işlemini yapmaktadır. Gümrükleme işleminin başlayabilmesi, ihracat için gerekli olan evrakların tamamlanmasına bağlıdır.

Gümrük Müşavirliği Dolaylı Temsil

Hukukun tanıdığı imkanlar kapsamında, bir kişi adına hukuki işlem gerçekleştirmek mümkündür. Gümrük müşavirliğinin temsil yetkisi, vekaletnameye dayandırılmaktadır. Temsil yetkisi ile birlikte gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi, gümrük müşavirliğine bırakılmaktadır. Dolaylı temsil, sadece gümrük müşaviri tarafından yapılabilmektedir. Dolaylı temsil yolu ile yapılan gümrük işlemlerinde, müşavir işlemleri kendi adına yapmakta ama hukuki sonuçlarından sorumlu olmamaktadır. Mali yükümlülükler ve gümrük vergileri düşünüldüğünde, dolaylı temsilcinin sorumlulukları son derece ağırdır. Gümrük müşaviri ile vekalet sözleşmesi yapılmakta ve vekalet verenin işini yapma sorumluluğu üstlenilmektedir. Tarafların karşılıklı hak ve borçlarının ispatlanması açısından, vekalet sözleşmesi son derece önemlidir. Gümrük müşaviri, gümrük ile yapmış olduğu işlemlerin hesabını vermek zorundadır. Bu sebepten dolayı yapılan bütün işlemler belgelendirilmektedir.