Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Dış ticaret faaliyetleri Ticaret Bakanlığı kapsamında bulunan gösteren gümrüklerde gerçekleştirilmektedir. 4458 numaralı Gümrük Kanunu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan gümrük bölgelerine giren ve çıkan her türlü eşya ve taşıt araçlarına uygulanacak işlemleri ve kuralları belirlemektedir. Bu kanunun uygulanmasında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dolaylı veya doğrudan temsil yoluyla tüm gümrük işlemlerini kontrol ve takip ederek müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir. Gerek ithalat gerekse ihracat yapan tüm ticari firmalar, bu faaliyetleri ile ilgili işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde sorunsuz ve hızlı bit şekilde yürütülmesi ve tamamlanması için gümrük müşavirliği ile çalışmaktadırlar.

İthalat İşlemlerinde Gümrükleme Firmalarının Görevleri

Gümrükleme firmaları ithalat işlemi ile ilgili olarak malın gümrüklere gelişi sırasında tüm evrak işlemlerini tamamlar, malın hasarlı olması durumunda konuyu temsil ettiği ithalatçı firmaya bildirir.

İhracat İşlemlerimde Gümrükleme Firmalarının Görevleri

Gümrük müşavirliği ihracat işlemi ile ilgili olarak ihraç edilen malların kusursuz ve tam olarak teslim edilmesini sağlar. Ayrıca ihracat evraklarının dış ticaret mevzuatına ve kurallarına uygun ve doğru olup olmadığını kontrol eder.

Gümrük İşlemleri Nasıl Takip Edilir?

Gümrükleme hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren Gümrük müşavirleri dış ticarete konu olan ithalat ve ihracat işlemlerini dolaylı olarak veya doğrudan temsil yoluyla takip ederek gümrük işlemlerini tamamlar. Doğrudan temsilde başkasının hesabına ve adına işlem yapılırken dolaylı takip işlemlerde ise gümrüklere firmaları kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapar. Gümrük işlemlerinin yürütülebilmesi için gümrük müşaviri, ilgili ticari şirketi doğrudan veya dolaylı olarak temsil ettiğini kanıtlayan temsil yetki belgelerini ibraz etmek zorundadır.

Gümrükleme Firmasını Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İthalat veya ihracat yapan dış ticaret firmaları birlikte çalışacağı gümrükleme firmalarını seçerken bazı konulara dikkat etmeleri gereklidir. İki yıllık zorunlu Deneyimli, güvenilir, doğru yönlendiren be yetki belgesine sahip firmalar gümrük işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasını sağlar ve ayrıca olası problemleri çözerek dış ticaret firmalarına avantaj sağlar. Bu işlemlerin herhangi bir aşamasında yapılacak bir hata gümrük mevzuatı nezdine gümrük kaçakçılığı olarak değerlendirilir ve hem maddi hem de ticari prestij ve zaman anlamında dış ticaret firmasına telafisi zor zararlar yükleyebilir.

Gümrükleme firmaları gümrük mevzuatı ile gümrük işlemleri konusunda iktisadi, ticari ve mali konularda yapılan iki basamaklı sınavda başarılı olarak iki yıllık zorunlu stajı tamamlayan ve Gümrük Müşaviri İzin Belgesi sahibi olan kişiler tarafından kurulur. Gümrükleme firmaları ithalat ve ihracat gibi dış ticaret işlemlerinin yanında transit ticaret, dahildir ve hariçte işleme, antrepo, geçici ithalat ve ihracat, transit rejimi, gümrük kontrolünde işleme rejimi, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk, posta ve serbest bölge işlemleri gibi pek çok konuda hizmet verebilir. Ayrıca birlikte çalıştığı firmalarına gümrük mevzuatı çerçevesinde müşavirlik hizmeti sunarak dış ticaret işlemlerinin hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.