Gümrük Müşavirliği Ne Demek

Gümrük müşavirliğinin ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olduğunu biliyor musunuz? Yurt dışı ticaret yapan şirketlerimizin işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabilmesi için gümrük müşavirliği önemli bir rol oynuyor. Özellikle bu mesleği yürüten gümrük müşavirlerinin önemli görevleri bulunuyor. Bu yazımızda gümrük müşavirliğinin çalışma alanını ve görevlerini sizler için derledik.

Gümrük Müşavirliği Nedir?

Sanayi, ihracat, ithalat alanında çalışan işletme ve şirketlere dış ticaret işlemlerinde müşavirlik hizmeti veren meslek grubuna gümrük müşavirliği denir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca kurulurlar. İthalat veya ihracat kapsamında gümrükten geçmesi gereken ürün, mal veya eşyanın onaylanması gereken durumlarda gerekli belgeleri hazır etme, işlemi takip etme işlerini yürütürler.

Gümrük müşavirliği işlemlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca verilen Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi’ne sahip gümrük müşavirleri yürütür. Gümrük Müşavirleri, eşyanın gümrük işlemlerini, gümrük idareleri ve diğer kurumlar nezdinde vekâlet yoluyla takip, sonuçlandırıyorlar. Gümrük mevzuatı uyarınca gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen noter onaylı vekâletname ile yapıyorlar.

Gümrük Müşavirliği Ne İş Yapar?

Gümrük Kanunu’nda gümrük müşavirliği iş tanımı, alanı, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş. Genel olarak yurt dışı işlem yapmak isteyen firma, şirket ve kişilerin gümrükleme işlemleriyle ilgileniyorlar. Herhangi bir eşyanın ithalat veya ihracatını yapacaksanız, yetkili bir gümrük müşavirliğiyle anlaşıyorsunuz. Vekâlet verdiğinizde, sizin adınıza gümrük işlemlerini başlatıp, sonuçlandırıyorlar. Diğer çalışmalarını da şöyle sıralayabiliriz;

– Gümrük vergileri ile KDV, ÖTV gibi tahsil edilmesi gereken diğer vergilerin doğru olarak tahsil edilmesini sağlıyorlar.

– Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmeti veriyorlar. ,

– Akıllı Gümrük Tarife Tespiti (G.T.İ.P.) yapıyorlar.

– Eşyanın ilgili rejime tabi tutulmasına ilişkin hükümlere uygun olup olmadığını kontrol ediyorlar.

– Uluslar arası ticarette kullanılan belgelerin ön kontrollerini yapıyorlar.

– Dış Ticaret mevzuatının ön gördüğü belge ve izin müracaatlarının yapıp, sonuçlandırıyorlar.

– ATR, EURO-1, Form A, Menşe vb. belgeleri ithalatta kontrol edip, ihracatta da düzenleyerek, takibini yapıyorlar.

– Taşıma belgelerinin ön kontrolünü yapıp, beyana uygunluğunu kontrol ediyorlar.

– İhracat evraklarının hazırlanmasını sağlayıp, danışmanlığını yapıyorlar.

– Teşvik müracaatlarının hazırlanmasını sağlayıp, takip ederek sonuçlandırıyorlar.

Gümrük Müşavirliğinin Önemi

Gümrük mevzuatı çok kapsamlı ve karmaşık bir sisteme sahiptir. İthalat-ihracat, gümrük, kambiyo, ticaret politikası önlemleri, ithalat-ihracat rejim kararlarıyla getirilen önlemler, uluslararası sözleşmeler, transit vb. işlemler gibi bir yapısı bulunuyor. Yurt dışı çalışan her özel veya tüzel kişinin kavrayabileceği bir yapıda değildir. En ufak bir yanlış hesaplamada, yani eşyanın hangi sınıfa girdiğini yanlış yazdığınızda yüksek vergilerle veya cezalarla karşılaşabiliyorsunuz.

Uzmanlık gerektiren işlemler için gümrük müşavirliğinin önemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle firmalar, şirketler ve kişiler gümrük müşavirleriyle çalışma gereği duyuyorlar. Gümrük işlemlerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Belki müşavirlik maliyetinden kurtulabilirsiniz. Ancak gümrük işlemlerinin çok detaylı ve karmaşık yapısında hata yapma olasılığınız yüksektir. Gümrük işlemlerinin vergisel ve doğuracağı cezai sorumlulukları dikkate aldığınızda gümrük müşaviriyle çalışmanın en doğrusu olacağını görebilirsiniz.