Gümrük Müşavirliği Nedir

gümrük müşavirliği

Uluslararası ticaret yapan özel ve tüzel kişiler için gümrük işlemleri önemli yer tutuyor. İthalat ve ihracatın geçerli olabilmesi için gümrük şartlarına uygun olması esastır. Sürekli olarak gümrük yönetmelik ve mevzuatı güncellendiği için hata yapma olasılığı yüksektir. Gümrük işlemlerinizin hızlı ve sorunsuz halledilmesini istiyorsanız alanında uzman bir gümrük müşavirliği ile çalışmanızda yarar vardır.

Gümrük Müşavirliği Nedir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda gümrük müşavirliği ve müşavirinin tanımı açıkça yapılmıştır. Buna göre; Gümrük idarelerinde noter tasdikli vekaletnameyle iş takibini yapan meslek grubuna denir. Bu işi yapan kişiye de gümrük müşaviri denir.

Gümrük müşavirliği kanunla kurulan ilk meslek dalıdır. Sanayi, ihracat ve ithalat alanında faaliyette bulunanlara dış ticaret işlemlerinde müşavirlik hizmeti vermekle yükümlüdürler. İlgili kanunun 5. maddesine göre bütün kişiler gümrük mevzuatıyla ön görülen tasarrufları, işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebiliyorlar.

Gümrük Müşavirliği Ne Yapar?

Gümrük Müşavirliği firmaları genel olarak eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetleri takip eder ve sonuçlandırırlar. Bu işi de kanunen aldıkları yetki ve dolaylı temsil yoluyla yaparlar. İşlemleri takip etmede, sonuçlandırmada müteselsil sorumludurlar. Gümrük müşavirliği firmalarının yaptığı işler şunlardır;

1-İthalat; İthalatı planlanan ürünün, malın, hizmetin geliş süreci içindeki bütün gerekli evraklar hazırlanır. Olası hukuki sorunlarda müşteriyi bilgilendirir.

2-İhracat; İthalatta olduğu gibi gümrük sürecinde bütün kanuni belgeler hazırlanır. Ürünün, malın alıcıya sorunsuz ve hızlı şekilde teslimi sağlanır.

3-  KDV, ÖTV gibi gümrük vergileriyle gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergiler doğru olarak tahsil edilmesini sağlar.

4-Serbest bölge işlemleri; Serbest bölge içinde bulunan ticari faaliyetlerde gerçekleşecek olan işlemlerde gerekli olan evraklar hazırlanır. Gerekli izinler talep edilir. İlgili ürünün, malın serbest bölgeden sorunsuz ve hızlı şekilde çıkarılması sağlanır.

5- Danışmanlık hizmeti; Gümrük işlemlerini kendileri halletmek isteyen özel ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti verirler. İşlemlerin sorunsuz ve doğru şekilde yapılması konusunda uzman danışmanlık yaparlar.

Gümrük Müşavirliğinin Önemi

Gümrük işlemleri hem devlet hem de firmalar açısından çok önemlidir. Devletin güvenliği, insan sağlığı açısından gümrük kontrollerinin, işlemlerinin doğru yapılması gerekiyor. Aynı zamanda firmaların uluslararası imajını korumak, ürünlerin sorunsuz şekilde gümrükten geçirilmesi de önemlidir.

Gümrük işlemleri gelişen çağ ve teknolojiyle birlikte yenileniyor. Dış ticaretle uğraşan firmaların bunları takip etmesi çok zordur. Gümrük işlemleri birçok detay ve mevzuat içeriyor. Yetersiz bilgi ve çalışmayla hata yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle alanında uzman, gelişmeleri sürekli takip eden bir gümrük müşavirliğiyle çalışmak firmaların yararınadır.

Dış ticaret firmaları, maliyeti düşünmeyip, doğru yönlendiren, profesyonel iş ahlakına sahip gümrük müşavirliğiyle çalışmalıdırlar. Çünkü yanlış seçim, eksik belge, yanlış işlem sonucunda cezai duruma düşülmesi kaçınılmazdır. Firmanızın prestij, zaman kaybı yaşamaması, masraf ve cezalara uğramaması adına bir gümrük müşaviriyle çalışmanız en doğrusudur.