Gümrük Müşavirliği Nedir? Gümrük Müşavirliği Nasıl Olunur?

Gümrük müşaviri

Dış ticaret işlerinin yürütülebilmesi için ithalatçı, ihracatçı ve sanayicilere müşavirlik hizmet veren kimselere gümrük müşavirlerdir. Türkiye’de kanun ile kurulmuş olan ilk meslektir.

Gümrük Müşaviri Nedir?

Gümrük müşaviri Gümrük Kanununda dolaylı temsilci olarak eşyaların gümrükçe onaylanmış olan bir işlemin gerçekleşmesine ilişkin çeşitli faaliyetleri yapmak ile yetkili olan kişilerdir. Gümrük müşavirleri gümrük işlemlerinin her birini takip edip sonuçlandırırlar. Gümrük Kanunu’nda dolaylı temsilci olarak yetkili olan kişilerdir.

Gümrük Müşavirleri İçin Vekaletname Ne Anlama Gelir?

Gümrük müşavirleri kanun içerisinde belirtildiği gibi dolaylı temsilcilerdir. İş takibinin yapılabilmesi için kanun ile belirlenmiş olan şartları sağlayan kişiler bir vekaletname ile görevlendirilir. Bunun nedeni ise gümrük müşavirinin yapacağı her işlemin konusunu oluşturan mal veya eşyaların mülkiyeti dış ticaret erbaplarına aittir. Mülkiyetin olduğu her durumda olduğu gibi dış ticaret erbabının gümrük işlemlerini yapabilmesi için gümrük müşaviri bir yetki belgesi ya da vekaletname ile yetkilendirilmesi gerekir.

Yetkilendirme Yapılmadan Gümrük Müşaviri Gümrük İşlemlerini Yapabilir mi?

Gümrük işlemlerini her Türk vatandaşı yapabilir. Dış ticaret erbabı kendisine ait gümrük işlemlerini yapabilir. Gümrük müşavirlerini yetkilendirerek işlemlerini o şekilde de yaptırabilir. Bir dış ticaret erbabı kendi işlemlerini kendisinin yapabilmesi ya da bir çalışanın yapabilmesi için direkt olarak temsil sıfatı ile yetkilendirme yapmalıdır. Gümrük müşavirinin gümrük işlemleri için yetkilendirilmesi dolaylı temsilci sıfatı ile yetkilendirme anlamına gelir.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşaviri olabilmek belirli bir süreç gerektirir. Gümrük müşavirliği için öncelikli şart Türk vatandaşı olmaktır. Kişinin kamu haklarından mahrum olmaması gerekir ve kanuni haklarını kullanabiliyor olması gerekir. Affedilmiş olsa bile beş yıldan daha fazla hapis süreci, inancı kötüye kullanmak, sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, rüşvet, zimmet, kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlar ve resmi işlerde fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa çıkarma, vergi kaçakçılığı gibi suçların ceza alıp hüküm giymemiş bir kişi olmalıdır.

Gümrük Müşaviri Olabilmek İçin Hangi Okullardan Mezun Olunmalıdır?

Bir kişinin gümrük müşaviri olabilmesi için endüstri mühendisliği, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, bankacılık, muhasebe, işletme, maliye, iktisat, hukuk bölümlerinden lisans mezunu olmalıdır. Bu bölümlerin dışında bir bölümden mezun olunması durumunda bu bölümlerden birinde yüksek lisans yapmış olmalıdır. Bunun dışında ise Avrupa topluluğu, dış ticaret, gümrük alanlarında uzmanlık programlarında eğitim veren ön lisans bölümlerden mezun olmalıdır.

Gümrük Müşavirliği Yardımcılığı Yapmak

Bir kişinin gümrük müşaviri olabilmesi için gereken okullardan mezun olmuş olup, gereken hukuki düzeye sahip olmalıdır. Ardından ise bir yıllık bir staj süresi bulunur. Bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl boyunca staj yapılır. Staj süresi sona erdikten sonra gümrük ile ilgili olan maki, ticari, iktisadi konular ve gümrük mevzuatını kapsayan bir sınav yapılır. Kişi bu sınavdan başarı ile geçmelidir. Sınavdan başarılı sonuç alan kişiler ise gümrük müşavirliği yardımcılığı yapabilmek için izin belgesine sahip olurlar. İlk olarak gümrük müşavirliği yardımcılığı yapılarak işe başlanır.