Gümrük Müşavirliği Nedir

Gümrük müşavirliği, ülkemizin tarihinde kanun aracılığı ile kurulan ilk meslek olarak gösterilmektedir. Gümrük müşavirlerinin iş alanı 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile belirlenmiştir. Bu tanıma göre “Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yolu ile iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter onaylı vekaletname ile bakanlıkça tanınmış yetkisi bulunan kişi” olarak gösterilir. Örneğin bir eşyanın gümrük tarafından onaylanması gereken bir işlemi varsa, gümrük müşavirleri bu işlemle ilgili evrakları hazırlar. Bu sayede eşyayı da işleme hazır hale getirirler. İhracat ve ithalat alanında bu açıdan kritik bir görevleri bulunur. Günümüzde bu mesleğe sahip olanların sayısı günden güne artmaktadır. Siz de kendi dış ticaret ve gümrük işleriniz için Ankara gümrük müşavirliği hizmeti araştırmaya başlayabilirsiniz.

Nasıl Gümrük Müşaviri Olunur?

Gümrük müşaviri olabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Ancak öncelikle gümrük müşaviri yardımcısı olmak ve bir gümrük müşavirinin yanında 2 yıl kadar bir süre çalışmak gerekir.

Gümrük Müşaviri Yardımcılığı Süreci

Gümrük müşaviri olmak isteyen adaylar Türk vatandaşı olmalıdır. Bunun yanında kamu haklarından mahrum vatandaşlar ve medeni haklarının kullanım ehliyetine sahip olmayanlar gümrük müşaviri olamaz. Ayrıca affa uğramış bile olsa 5 yıldan fazla bir hapis cezası engel teşkil eder. Yüz kızartıcı suçlar da gümrük müşavirliğine engeldir. Gümrük müşaviri yardımcısı olabilmek için ilgili okullardan ya da yüksek lisans programlarından mezun olmak ve bir gümrük müşavirinin yanında 1 yıl boyunca staj yapmak gerekir. Bu süre tamamlandıktan sonra aday, gümrük mevzuatı ve gümrük bilgisi ile ilgili iktisadi, ticari ve mali konuların bulunduğu bir sınava tabii tutulur.

Bu sınavdan gerekli başarı sağlandığında kişiye Gümrük Müşaviri Yardımcısı İzin Belgesi verilir. Bu belge ile birlikte bir gümrük müşavirinin yanında 2 yıl zorunlu staj yapılır ve yine benzer konuları içeren bir başka sınav ile ölçme değerlendirme yapılır. Bu sınavda başarı sağlanırsa kişiye gümrük müşavirliği izin belgesi verilir. Ancak bu sınav 2 aşamalıdır ve ilk basamağı yazılı, ikinci basamağı sözlü mülakat olarak düzenlenir.

Gümrük Müşavirliği İçin Hangi Okullardan Mezun Olmak Gerekir?

Gümrük müşavirliği için, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, bankacılık, işletme, siyasal bilgiler, kamu yönetimi ve endüstri mühendisliği bölümlerinin 4 yıllık lisans programlarını bitirmek gerekir. Başka bir bölümde lisans eğitimi alındıysa yukarıda sayılan bölümler ile ilgili yüksek lisans programlarından mezun olmak gerekir.

Gümrük Müşavirlerinin Maaşı Ne Kadardır?

Gümrük müşavirliği için net bir maaş belirtilemez. 1909 yılından beri icra edilen bu meslek aslında serbest meslek kategorisine girer. Bu yüzden de tamamen gümrük müşavirinin kendisine olan talebe bağlı olarak kazancı şekillenir. Bu da bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasının önem teşkil ettiğini göstermektedir. Çalışma tecrübesi, ilgi ve beceri bu mesleğin olmazsa olmaz parametreleri arasında yer almaktadır.