Gümrük Müşavirliği

Varyant Gümrük Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olarak geçmektedir.

Dış Ticaret işlemleri sırasında uyulması gereken kuralların bütünü olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu Türkiye’nin gümrük konularında esas olan hukuk ve uygulama kaynağıdır. Bu kanunun amacı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirler. 4458 sayılı gümrük kanunun 5. Maddesine göre bütün kişiler gümrük mevzuatı ile ön görülen tasarrufları ve işlemleri
gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.

Dış ticaret firmalarının konu gümrük müşavirliği hizmeti olduğunda dikkat etmesi gereken en önemli unsurdur. Deneyim güvenilir ve doğru yönlendirme sorumluluğuna ve yeteneğine sahip, etik değerlerin bilincinde hızlı ve etkin çözüm sunan gümrük müşavirliği firmasını seçmelidir. Yapılacak yanlış bir seçim ve yapılacak yanlış bir işlemin kolaylıkla gümrük cezaları ve kaçakçılık kapsamında değerlendirilme riskleri taşıdığı ve
bunların firmanıza telafisi güç masraflar, cezalar, zaman ve prestij kayıplarına yol açacağı unutulmamalıdır.

 Gümrük Müşavirliği
 İthalat & İhracat Danışmanlığı
 GTİP ve Mevzuat danışmanlığı
 Uluslararası Nakliyat
 Lojistik ve Depolama
 D.İ.İ.B. , Yatırım teşvik belgesi ve diğer kamu ve kuruluşlardaki belgelerin takibi
 TSE/CE Tareks ve diğer uygunluk değerlendirmelerine tabi danışmanlık hizmetleri