Gümrükleme Firmalarının Önemi

Gümrükleme işlemlerini yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştiren firmalardır. Ticari faaliyet takibi için birden çok mevzuatın dikkatli takibi gerekir. İç ticari faaliyet işlemleri ile dış ticari faaliyet işlemleri kıyaslandığında, dış ticaret mevzuatlarında birçok farklılık göze çarpar. Ürünün ithalat ve ihracatına dair uygulamaların yapılması ve gerekli evrakların hazırlanması uzmanlık gerektirir. Gümrük firmaları ise bu uzmanlığa sahip kuruluşlardır. Ticari rekabette düşünüldüğünde dış ticari faaliyetlerde itibar, güvenilirlik ve maddi kazancın daimi olması için kaliteli hizmet veren gümrük firmalarıyla çalışılmalıdır.

Gümrükleme Nedir?

Gümrükleme, yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün ya da hizmetlerin gümrüklü alanlardan geçişi esnasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

Gümrükleme İşlemlerinde Uygulanan İşlemler Nelerdir?

Dış ticaretin yoğun olduğu kentlerde gümrükleme firmaları daha fazla bulunmaktadır. Kıtalararası köprü görevini üstelenen ve ülkelere gönderimi yapılacak ya da dış ülkelerden gönderimi gelen malların gümrük geçişinin bulunduğu bölgelerde yer alan bir gümrükleme firması ile çalışmak büyük avantajlar sunmaktadır. Gümrükleme firmalarının sorumluluklarından biri de dış ticaret faaliyetinde uygulanacak tüm düzenlemeler ve işlemler hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmaktır. Ürünlerin teslimine ilişkin tutanaklar ve hasar raporları hazırlanması da uygulanan işlemler arasında yer alır.

Konusunda uzman bir ekibi ve gümrük müşavirlerini bünyesinde bulunduran gümrükleme firmalarının birçok farklı gümrük işlemi içeriğine hakim olması çalıştıkları şirketler için son derece önemlidir. Ticari faaliyet için gerekli olan raporlar ve hazırlanması gereken evraklara dair tüm detaylar takip edilmeli ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak işlem takibine de dikkat edilmelidir.

Gümrükleme Firmalarının Çalışmaları Nelerdir?

Gümrükleme firmaları, başta ithalat, ihracat ve serbest bölge olmak üzere gümrükleme kapsamına giren tüm faaliyetlerde faaliyet göstermektedir. Gümrükleme işlemlerinden ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında gümrükleme firmaları ilk olarak ithalatı yapılması tasarlanan malın geliş sürecinde gerekli olan tüm evrakların toplanmasını sağlayan işlemleri gerçekleştirir. Gümrükleme işlemlerinin yürürlükte olan yasal mevzuata uygun bir şekilde yapılması gereklidir. Aksi halde cezai yaptırımlarla karşılaşılarak para, zaman ve itibar kaybına uğrama riski doğar.

Hukuki bakımdan da gümrükleme firmaları, sürece katılırlar. İthalat sırasında gerçekleşmesi muhtemel olan zarar veya benzer durumların tespiti ile müşterilere bildirilmesi görevlerini faaliyet alanlarına bağlı olarak üstlenirler. Gümrükleme firmalarının uzman ekibi çalışmaları ile ithalat işlemlerinde firmalara özellikle dış ticaret alanında çalışan firmalara destek olmaktadır.

Gümrükleme firmalarının bir diğer faaliyet gösterdiği alan ihracat işlemleridir. İhracat işlemlerinde gümrükleme firmalarının işlemler ve kontrol sürecinde önemli görevleri vardır. Bu işlemler, ihraç edilmesi planlanan eşya veya malın tamamen hasarsız ve kusursuz olarak teslimini ve tüm gerekli evrak işlemlerinin dış ticaret hukuk kurallarına uygun olup olmadığı kontrolünü içerir.

Serbest bölge işlemleri, gümrükleme firmalarının çalışmaları kapsamında yer alır. Bu çalışmalar, serbest bölge içinde bulunan ticari faaliyetlerde gerçekleşecek olan işlemlerde gereken belgelerin hazırlanması ve gerekli olan izinlerin talep edilmesi ile şeklinde sayılabilir. Serbest bölge işlemlerinde, gümrük firmalarının önemli işlevleri vardır.