Gümrükleme İşlemleri Ve Gümrükleme Firmaları

gümrükleme firmaları

Gümrükleme, yabancı ülkelerle gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinde ürün ya da hizmetin gümrükleme bölgelerine girmesi ile birlikte devletle olan ilişkisini belirleyen işlemler olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti gümrük sahaları Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’ ne gelen taşıt ya da diğer ticari ürünler Türkiye sınırlarından geçerken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan mevzuatta belirtilen işlemlerden geçmektedir. Dışarıdan gelen ya da dışarıya çıkan ürünlere uygulanacak işlemler mevzuatta yer almaktadır. Mevzuata uygun yapılacak olan işlemler gümrükleme işlemleri olarak nitelendirilmektedir. Gümrük noktalarında mevzuata uygun olarak yapılması zorunlu olan bu işlemlerin yapılması ve takip edilmesi noktasında kişi ya da firmalar yerlerine bu konu ile ilgilenecek bir temsilci tayin edebilirler. Temsilciler gümrük idarelerinde işlem yaparken; Temsilcisi olduğu kişi ya da firma hakkında bilgiyi, Doğrudan mı dolaylı mı temsilci olduğunu, Temsil yetki sınırlarını ve yetki belgesini, gümrük idaresine bildirmek zorundadır.

Gümrükleme Firmaları

Gümrükleme firmaları dış ticaret işleri yapan şirket ve kişilerin gümrükleme işlemlerini yapmaktadırlar. Gümrük müşavirleri gümrükleme mevzuatına göre yapılması gereken tüm işlemlere, mevzuat içeriğine ve işlemlerin önemine hakimdir. Bu sayede oldukça detaylı bir şekilde yasalar çerçevesinde gümrükleme işlemlerini yapmayı üstlenen firmalardır. Her ticari şirket ya da kişi gümrükleme işlemlerini yakından takip edemez. Bu nedenle de gümrükleme firmaları bu alanda hizmet vermektedir.

Gümrükleme İşlemleri

İthalat sürecini yürüten gümrükleme firması öncelikle ithalatı planlanan malların geliş süreci içerisinde gerekli olan tüm evrakların toplanması işlemini yapmaktadır. Bu evrak toplama ve düzenleme ile hukuka aykırı olabilecek durumlar ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca sevkiyat aşamasında malların herhangi bir hasar alıp almadığını kontrol ederek, hasar olması halinde durumu müşteriye bildirmekle yükümlüdür. İhracat işlemleri sürecinde de tüm belgelerin dış ticaret kanununa uygun olup olmadığını kontrol edilmektedir. Olası bir evrak hatasının düzeltilmesi görevini yerine getirmektedir. İhraç edilecek malların hatasız ve eksiksiz teslim edilmesini de gümrükleme firmaları yapmaktadır. Hem ithalat hem de ihracat işlemleri mevzuata uygun şekilde yapılmakta belgeler mevzuat doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bunlara ek olarak gümrükleme firmaları serbest bölge olarak nitelendirilen yerlerde gerekli evrakların hazırlanması çalışmalarını yürütülür. Yine bu bölgeler içerisinde işlem yapılması için gerekli olan izin belgelerini talep ederler. Bu işlemlerin hukuka ve gümrük mevzuatına uygun olması oldukça önemlidir.

Gümrükleme hizmetleri son derece dikkatli bir çalışma olarak yürütülmektedir. Her işlem dikkatli bir şekilde mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Yapılacak olan işlemlerde yine gümrükleme mevzuatına göre belirlenmektedir. Tüm işlemlerin yanında acil olarak gelişen durumlarda da mevzuat ve dış ticaret kanununa uygun olarak hareket edilmektedir. Gümrükleme işlemleri ve bu sürecin profesyonel olarak ele alınması sayesinde ticaretin güvenle yapılmasına yardımcı olunur. Dış ticaret yapan kişi ve firmalar ise profesyonel hizmet alarak oluşabilecek çeşitli sorun ve aksaklıkları engellemiş olmanın avantajını yaşamaktadır.