Gümrükleme Nedir? Ne İşe Yarar?

ankara gümrükleme

Devletlerin kendi aralarında devlet eli ya da özel şirketler aracılığıyla ile ticaret yapar. Yapılan bu ticaret belli kural ve kaidelere uygun biçimde yapılmak zorundadır. Devletlerin kendi aralarında bu ticareti yapma esnasında sınırlarından ürün giriş ve çıkışını da sağlarlar. Ticari kar getiren bu durum farklı güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıkmasına yol açar.

Dünyanın pek çok yerinde yıllardır vergi ödememe uğruna, karın bütününü elde etmek amacıyla kaçakçılık yoluna başvuran zihniyetleri önlemek için gümrük işlemleri yaparlar. Ülke bütünlüğünü korumak adına devletler sınırlarında gümrükleme yaparlar. Gümrük işlemleri sayesinde ülkeye giren çıkan insanların kimlikleri tespit ederken ülkeye girişi yapılan ürünlerden de devlet vergisini alabilir. Karşı devletin sınırlarında da gümrük işlemleri aynı süreçle işler.

Gümrükleme Nedir?

Her devletin kendin ait olmak üzere bağımsız gümrük bölgeleri bulunmaktadır. Bu bölgeler de ihracat ve ithalata konu olan tüm ürün giriş çıkışları kontrol altına alınmaktadır. Her devlet tarafından bağımsız olmak üzere, uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Devletler gümrükleme işlemlerinde birbirine karşı adil ve güvenilir olmalıdır. Çünkü ticaretin ana temalarından birisi adil ve güvenilir olmaktır.

Ülkeler arasında gerçekleşen işlemlerde ithal edilen ürünler gümrükleme işlemlerinden geçer bu işleme ithalat gümrük izni denir. Diğer tarafta ihracata konu olan ürünler gümrükleme işlemlerine tabi tutulmasına ihracat gümrük izni denir. Devletin sınırlarında gerçekleşen tüm bu ürünlerin giriş çıkışlarında yaptığı iş birliği ve işlemlere ankara gümrükleme adı verilmektedir. Gümrükleme devletler için oldukça önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

Gümrükleme Ne İşe Yarar?

Ülkeler arası hayati bir öneme sahip olan gümrükleme işlemi titizlikle yürütülmektedir. Bunun nedeni ise devletlerarası ticarete konu olan ürünlerin sınırdan içeriye girmesinden önce yapılan kontrol amaçlı işlem olmasıdır. Gümrükleme işlemi yapılmamış olsa ülkeye giren ve çıkan ticaret mallarından kar elde edilemez. Ayrıca sınırlarından içeriye ne geldiğini de bilemez

Gümrükleme İşlemleri Nedir?

En önemlisi ise gümrükleme işlemi olmazsa ülkeden içeriye giren ulaşım araçların gerekli kontrolü yapılmazsa büyük güvenlik zafiyeti ortaya çıkar. Esasında sınır kontrollerinin en birincil amacı ülke güvenliği, toplum huzurunu sağlamak olmalıdır. Ülkenin ticari dengesi bozan her türlü girişimi engellemek devletlerin başlıca görevleri arasındadır. Yerinde gerçekleştirilemeyen kontrol ilerleyen zamanlarda büyük sorunların baş göstermesine neden olur.

Aynı zamanda gümrükleme ülkenin uluslararası alanda bir saygınlık kazanmasında katkı sağlamaktadır. Sınır hakimiyeti sağlam olan ülkeler ile kolaylıkla her ürün ve kişinin geçebildiği ülkelerden daha güçlü görülmektedir. Aynı zamanda egemenlik unsurları tam hakimiyeti sağlanmış olur.

Gümrükleme İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Ticarette kullanılan ulaşım araçları açısından gümrükleme işlemleri önem arz etmektedir. Üründen ürüne değişebildiği gibi devletten devlete de değişiklik gösteren gümrük işlemleri ihracatta üretim ve paketlemenin ardından ürün hazırlığının tamamlanmasıyla devam eder. Nakliye belirlenmesinin ardından gelen yahut giden ürünler fabrikadan alınmak suretiyle limana getirilir. Gideceği ülkenin istediği gümrük belgeleri ve beyannamesi hazırlanır. Gümrük tarafından kontrol edilen ürün işlemin ardından ülkeye alınır.