Gümrüklü Taşımacılıkta Önemli Noktalar Nelerdir

gümrükleme firmaları

Bir malın taşımacılığı gümrük vergisine konu olmuş ise buna gümrüklü taşımacılık denir. İthalat ve ihracat yapan firmaların taşımacılıkları bu şekildedir. Ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde bu taşımacılıkların kuralları ve vergi oranları bulunur. Bu alanda gümrükleme firmaları bu işlemleri yasalarına uygun bir şekilde tamamlamaktadır.

Gümrüklü Mal Taşıma Şekilleri

* İç gümrükten çıkışı yapılan bir malın diğer iç gümrüğe sevk edilmesi

* İç gümrükten çıkan malın ülke çıkışı gümrüğe nakliyesi

* Bir malın bir ülke kapısından çıkışı yapıldığında diğer bir ülke gümrük kapısına kadar olan nakliyesi

* Bir malın gümrük kapısından çıkışı yapıldığında iç gümrüğe nakliyesi

İhracat ya da ithalat olarak gümrükleme depolarında bulunan malların nakliyesinde ihracat ve ithalat için gerekli olan yasal izinler bulunur. Gümrüklü mal taşımak için bu izinlerin alınması önemlidir. Bu izinleri alacak yetkili kurumlar gümrükleme firmaları olacaktır.

Gümrük masraflarını ve vergilerini yük sahibi öder. Bu evrakların nakliye yola çıkmadan önce teslim edilmiş olması çok önemlidir. Nakliyesi yapılacak yük bazı ülkelerden transit geçiş yapacak ise bu ülkelerden de gerekli izinlerin alınması gereklidir. Kısacası nakliye aracı yola çıkmadan gerekli vergilen ödenmiş olduğuna ve gerekli izinlerin alınmış olduğuna dair belgelerin tamamlanmış olması şarttır.

İthalat ve İhracat Yapacak Firmalar İçin Gümrükleme

İhracat ve ithalat yapacak firmaların kişi ile nakliye sözleşmesi yapması şarttır. Sözleşme içerisinde yükün teslim alınacağı yer ve gümrük açık bir şekilde yer almalıdır. Bunun yanında çıkış noktasından gidiş yerine kadar olan güzergâhında sözleşmede yer alması gerekiyor. Taşımacılığı yapan kişi sözleşmede yer alan rotaya uyması bir zorunluluktur.

En önemli detaylardan biri de yükün teslimat süresi olacaktır. Güvenli bir teslimat için teslimat sürelerinin sözleşmede olması gerekir. Yük nakliye esnasında hasar ya da kayıp gibi çeşitli olumsuzluklara maruz kalabilir. Bu nedenle de yükün nakliye öncesinde sigortalanması da her iki taraf için nakliye sürecini güvence altına alacaktır. Bu alanda gümrükleme firmaları her iki taraf için destek hizmetler sunmaktadır.

Teslimat Sürecinde Gümrükleme

Teslimat yapacak firma alıcının mallarını yola çıkarıldığından haber edilmesini sağlamalıdır. Bu şekilde alıcı malları teslim almak için gerekli koşul ve şartların sağlanması açısından imkân oluşturur. Yükün alıcıya ulaşması durumunda alıcı hazırlığı tam olduğu için herhangi bir sürpriz yaşamaz. Yük teslim edildiğinde alıcı da gönderen firmaya konu hakkında bilgi verir. Bu şekilde sözleşmedeki teslimat sürecini her iki tarafta en doğru şekilde takip etmiş olur.

 

Bu süreç öncesinde gümrükleme firmaları ile sürece ait tüm izinlerin çıkarılması ve vergilerin ödenmesi gereklidir. Aksi durumlarda hem taşıyıcı hem de malı teslim alıcı firmalar için cezai işlemler uygulanabilir. Cezai işlem eksik evrakların ya da yapılmayan işlemlerin durumuna göre farklı aralıklarda para cezası olarak uygulanabilir. Uluslararası ticaret yapılırken mutlaka belirli kurallara uyulmalıdır. Bu şekilde alıcı, gönderici ve taşıyıcı bu ticaretten karlı çıkacaktır.