Navlun Nedir

gümrük danışmanlığı

Dış ticarette bir yerden başka bir yere ürün veya malların ulaştırılması amacı ile taşıma yapılacak gemi sahibine ödenecek ücrete navlun denilmektedir. Bu alanda gümrük danışmanlığı hizmet talepleri ile navlun ödemeleri hakkında destek alabilirsiniz. Navlun deniz taşımacılığında kullanılan bir tabir olmakta iken zaman içerisinde dış ticaret işlemlerinde herhangi bir ulaşım yolu ile yapılan taşıma hizmetlerinde de ödenen bedele genel olarak verilen bir isim olmuştur.

Navlun Nedir?

Deniz hukukunda geçen bu kavram belirli bir ücret karşılığında gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da etmeden yükü taşıyanın yüklendiği sözleşmedir. Taşıma işi yapan firmalar gemisinin bir bölümünü tahsis edebildiği gibi tamamını da tahsis edebilir. Parça mal olan belirli eşyayı denizde taşımayı da yüklenmesi söz konusudur.

Navlun Sözleşmesindeki Hususlar

* Taşıyan tarafından yapılan bir taşıma taahhüdü

* Mal varlığının gemi ile taşımaya elverişli olması

* Taşımanın denizde yapılacak olması

* Taşıma gemi özelliğinde bir araç ile yapılabilir.

* Taşımanın bir ücrete tabi olması.

Sözleşmeler şekle tabi olmaz. Bunun yanında uygulamada genel olarak konşimento yer alır. Taşıtan kimse durumunda navlun sözleşmesinde yer alan kimse bu sözleşmeyi baz alarak başka bir sözleşmede taşıyan olabilir. Bunun için bir alt taşıma sözleşmesi yapılır. Karma navlun şeklinde farklı navlun sözleşmeleri de yapılabilir. Karma sözleşmelerde taşıyan deniz, kara, nehir yolu ile de taşımayı taahhüt edebilir. Bu alanda taşıyan ve taşıtan olarak yükümlülüklerinizi gümrük danışmanlığı destekleri ile öğrenebilirsiniz.

Navlun Sözleşmesinde Taşıyan ve Taşıtan için Hak ve Borçlar

Sözleşmenin imzalanması ile her iki taraf için belirli hak ve borçlar oluşmaktadır. Buna göre taşıyan yükü taşıyacak olan gemiyi yüklemeye, sefere ve denize hazır olarak limanda bulundurmalıdır. Taşıyanın yükümlülüğü ise navlundur. Yani ücret ödemesi gerekliliğidir. Aksi belirtilmediği sürece navlun para olarak ödenmelidir. Navlun miktarının belirlenmesinde taraflar serbesttir. Genel olarak navlun uluslararası sözleşmeler ile saptanır.

Bu nedenle taraflar bu uluslararası sözleşmeler kapsamında ücretler belirler. Navlun ödemesi taşıtandadır. Ancak düzenlenen konşimentoya göre navlun ödemesi yükü alacak kişi olarak belirlenir ise ödeme karşı tarafa geçer. Navlun alacağı muaccel olduğunda üzerinden bir yıl geçerse de zaman aşımına uğramış olur. Navlun alacaklarınızı zaman aşımına uğramadan alabilmek için gerekli desteği gümrük danışmanlığı hizmetlerinde alabilirsiniz.

Navlun Sözleşmesinin Sona Erdiği Durumlar

* Pişmanlık navlunun ödenmesi durumunda hiçbir sebep gösterilmemiş ise

* Devlet ya da yabancı devletler tarafından gemiye el konulması durumunda

* Taşınacak mallar üzerinde ihraç ya da ithal yasağı konulması durumunda

* Savaş durumlarında

* İmkansızlık durumlarında sona erer.

Bu gibi durumlarda haklarınızı öğrenebilmek amacı ile gümrük danışmanlığı hizmetlerinden destekler alabilirsiniz. Navlun ödemelerinde baz alınan kriterler genellikle sözleşmelerde yer alır. Uluslararası sözleşmeler baz alınarak hangi alanlarda hangi ücretlerin ödenmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Taraflar bu rakamları baz alarak sözleşmeler hazırlar.