Ankara Gümrük Hizmetleri
3 Temmuz 2021

Ankara Gümrük Hizmetleri

Teknolojik gelişmelerin de artış göstermesi ile firmalar arası rekabet oldukça farklı boyutlara doğru sürüklenmiştir. Kurumsal olsun olmasın tüm firmaların iş ve işleyişini kalite standartlarına uygun olarak yürütmesi bir esas haline geldi. Bu şartları taşımak üzere üretilen ürün ve hizmetlerin taşıma ve satış aşamalarında da ihracat ve ithalat önemli bir yer oluşturmaktadır.

Ankara Gümrük Firmaları

Kurumsal bir firma olarak hizmet verilen sektörde alanında uzman denetmenler ile sistemin iç denetimi sürekli olarak sağlanarak hizmet sunulmaktadır. Hızlı ve güvenli gümrükleme işlemleri için Ankara gümrük firmaları arasında yer alan firmamızla iletişime geçerek firma prestijinizi artırabilirsiniz. Gümrükleme işlemlerinde tüm sektörlere hizmet veren firmamız deneyimli ve tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Ankara Gümrükleme İşlemleri Nedir?

Gümrükleme işlemleri ihracat, ithalat ve serbest bölge işlemleri olarak farklılık göstermektedir. Bu bakımdan;

İhracat: kişi ve kuruluşların mal ve hizmetini yurt dışına satması işlemidir. En geniş anlamı ile ülke sınırlarında serbest dolaşan mal ve hizmetin başka ülkelere satışının gerçekleşmesidir.

İthalat: dış alım da denilen ithalat yurt dışında üretimi gerçekleştirilen mal veya hizmetin ülke içerisindeki alıcılar tarafından alınması işlemidir. İhracatın tersidir bu ikilinin sayesinde ülke dış ticaret dengesi korunmuş olur. Özel kuruluşlar tarafından yapılabildiği gibi devletler tarafından da doğrudan gerçekleştirilebilmektedir.

Serbest Bölge: ülke sınırında ticari ve iktisadi alanlarda hukuken bir düzenleme uygulanmayan geniş teşvik uygulamalarına sahip bölgelerdir. Serbest bölgenin kurulmasındaki temel amaç ihracat yatırımını ve üretimi teşvik etmeyi sağlamaktır.

Ankara İhracat Gümrükleme Nasıl Yapılır?

  • Gümrükleme işlemleri; ürün ve hizmetlerin yanı sıra ülkelere göre de farklılık göstermektedir. İhracat işlemleri sürece bakacak olursak;
  • Ürün ve hizmetin üretiminin ardından paketlenmesi ve ihracata hazır haline getirilmesi
  • Nakliye işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından depoya gönderimi
  • Depodan limana naklinin sağlanması
  • İhracat gerçekleştirilecek olan ülke mevzuatına uygun olmak suretiyle belgelerin hazırlanması
  • Gümrük beyannamesi hazırlanması
  • Gümrük idaresi tarafından belge ve mal muayenesinin yapılması
  • Malların gümrükten ayrılmasının ardından işlemin kapatılması şeklinde ihracat süreci tamamlanır.

Ankara Gümrükleme Hizmetleri Nelerdir?

Gümrük işlemleri esnasında firma veya satıcıya yol gösterilmesi işlemlerinde gerçekleşen tüm aşamalar gümrükleme hizmetlerini kapsar. Her aşamada yardımcı olan bir anlayışın mevcut olduğu gümrük müşavirliği de ülkemizde kanunla belirtilen ilk meslek olarak görülmektedir. Bu hizmetlerin ihracat, ithalat ve serbest bölge konularında uzman ve bilgi birikimine sahip kişi veya kişilerce yapılması ise firma prestiji açısından önem taşımaktadır.

Gümrükleme işlemleri sırasında oluşacak veya oluşabilecek aksaklıklar noktasında süreç yönetiminde profesyonel kişiler bulunması işlemlerin hızlı ve güvenli olmasını sağlar. Ülkeye giren ve çıkan ürünlerin nakliyat işlemleri de yine gümrükleme hizmetleri arasında yer almaktadır. Devletler arası sözleşmelere dayalı yapılan gümrükleme işlemlerinde mevzuata hakim ve tecrübeli profesyonel kadrosu ile hizmet veren firmamız ile iletişime geçerek işlemlerin güvenli bir şekilde sonlanmasına aracı olabilirsiniz.