Ata Karnesi Nedir
3 Temmuz 2021

Ata Karnesi Nedir

İthalat ve ihracat işlemlerini hızlandırmak için ATA karnesi kullanılır. Bu belgeye taraf ülkeler İstanbul Sözleşmesi ve ekleri kapsamında sorumlu olmaktadır. Ancak farklı evraklara gerek kalmadan da işlemler gerçekleştirilmiştir. İşin bu aşamasında teminat yerine geçen ATA karnesi önemli bir kolaylıktır. Eşyanın gümrükten geçişi bu şekilde kısalmış olur. Eşya bu belge ile gümrük vergisine normaldeki işlemlerde tabi tutulmaz. Bu alanda soru ve hizmet talepleri için gümrük danışmanlığı hizmetleri talep edebilirsiniz.

ATA Karnesi Nedir?

ATA kısaltması İngilizce ve Fransızcada da olduğu gibi geçici kabul anlamına gelen kelimelerin birleştirilmesi ile elde edilmiştir. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012 yılında yayımladığı 11 nolu genelge ile ithalat vergilerinin yüzde 3’ünün tahsili ile bakiye tutar içinde ATA karnesi teminat olarak kabul edilmiştir.

ATA Karnesinin Tarihçesi

Eşyaların Geçici Kabulü için ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi 1961 Eylül’de kabul edilmiştir. Bu sözleşeme geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri oradan kaldırmak amacı ile genel kabul görecek bir uygulama sağlamak için hazırlanmıştır. Sözleşme 1963 Temmuz itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Sonraki yıllarda sözleşmenin kapsamını genişletmek amacı ile yeni bir sözleşme oluşturulur. Adına geçici ithalat sözleşmesi yani İstanbul sözleşmesi denir. Zaman geçtikçe de geliştirilme çalışmaları devam eder. Son olarak 2005 Mart tarihinde TOBB İstanbul Sözleşmesi hükümleri kapsamında AT karnelerini düzenlemiştir.

ATA Karnesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

ATA karnelerini her ülkenin kendi onay verdiği kefil kuruluşlar düzenler. Düzenlenen belgenin geçerliliği bir yıldır. Süre sonunda eşyanın kullanımı gerekirse geçerli karne süresi uzatılmaz. Bunun yerine yeni bir ATA karnesi oluşturulur. Bu şekilde eşyanın kullanımına devam edilebilir.

Yeni ATA karnesi çıkarmak için gerekçeleri ile birlikte TOBB’a başvuru yapılması gereklidir.

Geçici ithalat ülkesindeki gümrük makamlarının kabul etmesi durumunda TOBB’un kendi araştırması sonucunda olumsuzluklar ile karşılaşılmaz ise yeni bir karne düzenlenebilir. Bu konuda yapılan başvurular değerlendirilir. Birlik tarafından yapılan araştırmanın sonucu uygun görüldüğünde yeni karne düzenleme işlemi tamamlanır. ATA karnesi düzenlendiğinde ithalatçı ve gümrükler tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek kalmayacaktır. ATA karnesi TOBB’a bağlı odalar tarafından düzenlenmektedir.

ATA Karnesi Nasıl Alınabilir?

Kişiler ya da kuruluşlar ATA karnesi almak istiyor ise yurt dışına çıkarılacak eşyanın özelliklerini belirten bir liste oluşturur. Bir dilekçe hazırlanır. İki evrak ile yetkili odalara başvurular yapılır. Eşyanın özellikleri belirtilirken markası, niteliği, ağırlığı, değer ve âdeti tek tek belirtilmelidir. Bunlar sonrasında taşınacak eşya içinde teminat yatırılması yapılacak işlemler arasında yer alıyor.

Teminat için banka blokajı, banka teminat mektubu, nakit ( TL yada döviz ) verilebilir. Teminat tutarı ise karne kapsamında yer alan eşyanın toplam değerinin yarısı kadar bir değer verilir. Eşyaların bir işçilik ya da tamir görmesi ATA karneleri ile ithal edilmelerine engel olacaktır.