Gümrük İhracat İşlemi Nedir
3 Temmuz 2021

Gümrük İhracat İşlemi Nedir

Bir malın yürürlükte olan ihracat ve gümrük mevzuatına uygun olmak suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkartılması veya müsteşarlık tarafından ihracat kabul edilen tüm diğer çıkış ve işlemleri ifade eden kavram ihracat olarak adlandırılmaktadır.

İhracat rejimi ise serbest dolaşımdaki malın ihraç amacı taşımak suretiyle Türkiye gümrük bölgesinin dışına çıkışına ilişik hükümlerin uygulandığı rejime denilmektedir.

Satılacak bir ürün ve bu ürünün işlemi gerçekleştirilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi ve vergi numarası olması tüzel veya gerçek bir kişi -gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası olması kafidir- ihracat işlemi için gereklidir.

İhracat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • İhracatın ilk defa gerçekleştirilmesi söz konusu ise muhakkak Gümrük İdaresi ve İhracatçılar birliğine kayıt zorunluluğu vardır. kayıt için gerekli evraklar ise;
 • Gerçek kişiler de imza beyannamesi, tüzel kişiler de imza sirküsü
 • Tüzel kişiler için faaliyet belgesi
 • Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi
 • Tüzel kişiler de vergi mükellefiyet yazısı
 • Temsil yoluyla işlem yapılması durumunda vekaletname
 • Yetkili kimlik fotokopisi

Gümrük İhracat Fiyatları

Genel prosedürün ardından gümrük ihracat işlemleri yapılması planlanan mal hangi mevzuata tabi ise o mevzuat gereğince; diğer işlemler olan, fatura düzenlenmesi, fatura bedeli üzerinden belirlenen İhracatçılar Birliği ücretinin ödenmesi, dolaşım belgesi hazırlığı gerçekleştirilir. Alanında uzman firmamız tarafından tüm ihracat işlemler prosedüre uygun olarak yapılmaktadır. Prosedüre tam uygun olarak yapılmayan işlemler ilerleyen süreçlerde sorun oluşturacağından deneyimli bir firma ile çalışmakta yarar vardır.

Gümrük İhracat İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

 • İhracı gerçekleştirilecek eşyanın fizibilite çalışması yapılır
 • Telafi edici vergi ve hariç işleme rejimi uygulamaları gerçekleştirilir
 • Menşe şahadetnamesi, sağlık sertifikası, kontrol belgesi, form A belgesi, A.TR, Eur-r belgeleri temin edilir
 • Konsolosluk tasdik ve takip işlemleri (ülkelerin durumuna göre değişiklik gösterir)
 • İhracata konu eşyanın türüne göre ihracatçı birlik üyeliği işlemlerinin yapılması ve tastiki
 • İhracata konu eşya ile ilgili G.T.İ.P tespiti
 • Müşavir tarafından düzenlenen vesaikin müşteri talimatı doğrultusunda banka veya alıcıya ulaştırılması
 • Telafi edici vergi ödemesinin ihracat işlemleri sırasında gerçekleştirilmesi
 • İhracata konu eşyanın beyannamesinin düzenlenerek operasyon işleminin sonlandırılması
 • Taşıma aracı ile ilgili gümrük işlemlerinin takibi
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihraç işlemi ve sürelerinin takibi
 • Evrakların müşteriye teslimi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılarak beyanname nüshasının ihracat ve kdv olmak üzere firmaya teslimi

Gümrük İhracat İşlemleri Firmaları

Uluslar arası ticaret hususunda deneyimli ve ihracat işlemlerini sorunsuz bir şekilde idare etmek suretiyle gerçekleştirecek bir müşavirlik firması ile çalışmakta yarar vardır. firmanın temsili için sorunsuz ve titiz bir çalışma önem arz eder. Gümrük sürecinde sorun yaşanmaması firmanın alanında uzman olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Firmanızın uluslar arası alanda ilerleyebilmesi açısından sorunsuz bir ihraç işlemi gerekir. Müşavirliğimiz tarafından uzman bilgisi ile ihracat işlemlerinin sorunsuz çözümüne destek olmaktayız.