Gümrük Müşavirlik Hizmeti İçin Firma Seçiminde Gerekenler ?
3 Temmuz 2021

Gümrük Müşavirlik Hizmeti İçin Firma Seçiminde Gerekenler ?

Gümrük müşaviri yapılacak en basit tanımı ile “Gümrük idarelerinde dolaylı temsil aracılığıyla iş takibini, eşya sahibi tarafından verilmiş noter tasdikli vekaletnameyle yapmaya bakanlık tarafından tanınmış yetki doğrultusunda yapan kişi olarak adlandırılır.”

Gümrük Müşavirleri Ne İş Yapar?

Gümrük müşavirleri yukarıda belirtilen görev tanımının yanında her türlü dış ticaret hareketi için mükellef taraflara danışmanlık hizmeti de vermektedir. Dış ticaret hareketlerinin yasalara uygun olarak ve istenen yöntemler ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra idareler ve mükellefler arasındaki iş sürecinin oluşturulmasının sağlanması gümrük müşavirinin başlıca görevlerindendir. Tüm bunlara ek olarak dış ticaret konusu ile ilgili başta Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği olmak üzere; bağlı olduğu tüm mevzuatı bilmek, bu mevzuatın geliştirilmesi ve revize edilmesi için mükellefler tarafından gelen talepleri mevzuata uygun hale getirerek, ilgili bakanlık birimlerine ulaştırılmasını sağlamak ve bu konularda yapılması gerekli olan tüm çalışmaların takip edilmesini sağlamak ve sonuç almak da gümrük müşavirlerinin birincil işleri arasındadır.

Gümrük müşavirliği meslek gruplarına bakıldığında, ülkemizde kanunla kurulmuş ilk meslek olarak geçmektedir. Dış ticaret işlemleri esnasında uyulması gereken kuralların tamamı olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye’nin gümrük işlemlerinde esas olan uygulama ve hukuk kaynağıdır. Bu kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesine giren-çıkan taşıt araçlarına ve eşyaya uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. 4458 sayılı gümrük kanunun 5. Maddesine göre bütün kişiler gümrük mevzuatı ile ön görülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek için gümrük idarelerinde var olan işler için bir temsilci atayabilmektedirler.

Nasıl Gümrük Müşaviri Olunur?

Gümrük müşaviri olabilmek için; Gümrük Kanunu’nda belirtilen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, Staj yapmak için bir gümrük müşavirinin yanında en az bir yıl süre ile çalışıp sınav sonucuna göre gümrük müşavir yardımcısı olduktan sonra, bu konumda da de en az iki yıl süre çalıştıktan sonra girilecek gümrük müşavirliği sınavında da başarılı olunması gerekmektedir. Öte yandan, gümrük idaresinde belirli süre ve unvanlarda çalışmış olanlar, sınava tabi tutularak veya sınav şartı aranmadan da gümrük müşaviri olabilmektedir.

Gümrük Müşavirlik Hizmeti İçin Firma Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Dış ticaret firmaları, gümrük müşavirliği hizmeti için; Deneyim, tecrübe, güvenilir ve doğru bir yönlendirme sorumluluğunda ve yeteneğinde olan, Gerekli etik değerlerin bilincinde olan, Hızlı ve etkin bir çözüm yolu sunan gümrük müşavirliği firmasını seçmelidir. Yanlış bir işlem veya seçim yapılması halinde kolaylıkla kaçakçılık ya da gümrük cezaları kapsamında değerlendirileceği ve bu yapılan yanlış işlemlerin firmanız için gerek prestij kaybına gerek maddi kayıplara gerekse zaman kaybı ve cezalara neden olabileceği unutulmamalı ve gümrük müşavirliği hizmeti için detaylı bir araştırmadan sonra firma seçimine gidilmelidir. Varyant Gümrük olarak tecrübelerimiz doğrultusunda Türk ve dünya ekonomisine yön vermekte olan kuruluşlara profesyonel dış ticaret danışmanlığı ve gümrük müşavirliği hizmeti vermekteyiz.