Profesyonel Gümrük Müşavirliği </br></br>
3 Temmuz 2021

Profesyonel Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirlik hizmetleri, deneyim ve uzmanlık gerektiren bir iş alanıdır. Alanında profesyonel bir ekip eşliğinde yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple sektöründe tanınan, geniş bir müşteri portföyü olan, kendini bu alanda ispatlamış ve başarılı çalışmalara imza atan seçkin firmalar ile çalışmak gümrük müşavirlik hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve firmaların dikkate alması gereken başlıca kriterler arasında bulunmaktadır.

Profesyonel Gümrük Müşavirliği

Gümrükleme hizmetleri içerisinde yer alan en önemli hizmet alanlarının biri gümrük müşavirliği faaliyetleridir. Bu hizmetler kapsamında yabancı ülkeler ile karşılıklı olarak yapılan dış ticaret işlemlerinde hizmetlerin ya da ürünlerin gümrüklü sahalardan geçişi aşamasında devlet ile olan işlemlerin yürütülmesi süreçlerinde yürürlükteki gümrük mevzuatına göre yasal bir danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Güncel Mevzuat Takibi ve Bilgilendirme

Profesyonel bir hizmet verilmesi gereken bir alan olan gümrük müşavirliği hizmetlerinde; gümrük mevzuatının ve bu mevzuatta yapılan değişikliklerin güncel olarak takip edilmesi gereklidir. Belirtilen mevzuat bilgilerinin Türkiye’de çalışan ya da yeni çalışmaya başlayacak olan firmalara ihtiyaç ve talepleri yönünde en doğru şekilde sunulması profesyonel gümrük müşavirliğinin hizmet prensipleri arasında yer almaktadır. Gümrük müşavirliği danışmanlık hizmetlerini almak isteyenlerin, zamanında en doğru şekilde bilgilendirilmesi oldukça mühimdir.

Gümrükleme İşlemleri

Gümrükleme işlemleri çok geniş kapsamlı olup başlıca şöyle sıralanabilir:

 • İthalat gümrükleme işlemleri
 • İhracat gümrükleme işlemleri
 • Transit ticaret işlemleri
 • Antrepo işlemleri
 • Geçici ithalat ve ihracat işlemleri
 • Transit rejim işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Posta gümrük işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Sınır ticareti işlemleri

Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Öz disiplin sahibi olmak, denetimsiz çalışabilmek, seyahat engeli bulunmamak, ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek, yoğun stres altında çalışabilmek ve etkili karar verebilme yeteneği,

birden fazla görevi öncelik sırasına dizmek ve yönetebilmek, yazılı ve sözlü iletişim dahil olmak üzere mükemmel bir müşteri hizmet yeteneği sergilemek, gerekli zamanlarda gerekli bilgilendirmeleri ve değişiklikleri en doğru şekilde müşterilere bildirmek, zaman yönetimini en iyi şekilde organize etmek.

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Görev tanımı 7681 numaralı Gümrük Kanununda belirtilmiş olup bu sorumluluklar başlıca şöyle sıralanabilir:
 • Gümrük müşavirleri her çeşit gümrük işlemlerini en iyi şekilde takip ederek sonuçlandırırlar.
 • Müşteriler adına ödenecek vergi ve harçları belirlerler.
 • Gümrük faturaları, menşe sertifikaları ve kargo kontrol belgeleri gibi ithalat belgelerini düzenlerler ve
 • vekaletname kullanarak müşterileri adına belgeleri imzalarlar.
 • İthalat ve ihracat belgelerini gümrük düzenlerine, yasalar ya da prosedürlere uygun olarak hazırlarlar.
 • İthalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar ya da gümrükle ilgili başka konularda müşterilere tavsiyelerde bulunurlar.
 • Yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişim kurarlar.