Varyant Gümrük Müşavirliği
3 Temmuz 2021

Varyant Gümrük Müşavirliği

Türkiye’de kanun ile kurulan ilk meslek gümrük müşavirliği olarak bilinir. Dış ticaret ile ilgili işlemlerde uyulması gereken kurallar Gümrük Kanunlarında geçmektedir. Belirlenen kanundaki amaç ise Türkiye’ye giriş ve çıkışlardaki eşya ya da taşıtlara uygulanmasıdır.

Temsilci tarafından yapılacak herhangi bir yanlış işlem ceza ile sonuçlanır. Temsilci, gümrük belgelerini hazırlar, malların ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırır. Yasalara uygun bir şekilde denetleme yapar.

Vekaletname, Gümrük Müşavirlerinin işlerini yapabilmesi adına gerekli belgedir. Belgenin gümrük müşavirlerinde bulunmasının sebebi eşyanın sahipliği dış ticaret yapan kişiye ait olmasıdır.

Her Türk vatandaşı gümrük ile ilgili işlerini yapabilir. Fakat dış ticaret erbabı müşavire yaptırmak ister ise ona yetki vermek şartı ile işlemi gerçekleştirilir. Bu durum ise dolaylı olarak temsilci yönlendirilmesi olarak da bilinir.

Doğrudan temsil, temsilcisi başkasının adına veya hesabına işlem yaptığını gösterir. Doğrudan tüzel kişinin yapmış olduğu temsilci sıfatını taşır.

Dolaylı temsil ise gümrükte işlem yapabilmek için yetkiye sahip olunmalıdır. İşlemler de gümrük müşavirinin sorumluluğunun olduğunu gösterir.

Gümrük Müşaviri Olmak İçin Neler Gereklidir.

 • Üniversite lisans bölümlerinden iktisat, işletme, kamu yönetimi, bankacılık, maliye, siyasal bilimler ve hukuk bölümlerinden mezun olmak.
 • 2 yıl Gümrük Müşavir Yardımcılığı olarak çalışmış olmak.
 • Sınavı gerçekleşen Gümrük Müşavirliğinden geçmiş olmak.
 • Herhangi bir suç işlememek.
 • Memurluktan atılmamış olmak.
 • Daha sonra gümrük müşavirliği sınavına tabi olunur. Bu sınav iki basamaktan oluşmaktadır. İlk olarak iktisadi, ticari ve mali konularını kapsayan yazılı bir sınav yapılır. İkinci olarak ise gümrükte uygulama konuları ve genel kültürden oluşan sözlü sınav yapılarak son bulur.

Müşavirin Alması Gereken Sorumluluklar Nelerdir ? 

 • Müşteri adına ödenecek vergi veya harçların belirlenmesini sağlamak.
 • Gerekli olan ithalat belgelerini düzenler ve gerektiği yerde müşteri için belgelere imza atar.
 • İthalat ve ihracat belgelerini yasalara uygun bir şekilde hazırlamış olmak.
 • Diğer birçok konuda (tarife sistemleri, sigorta ihtiyaçları) müşterilere tavsiyeler de bulunmak.
 • Yüklerin taşıma durumlarını hızlandırmak için yetkili kişiler ile irtibata geçmek.

Ne İş Yapar ? 

İşlemlerin takibini yapmanın yanı sıra dış ticaret için de danışmanlık hizmetinde bulunur. İdareler ve mükellef arasında iş ticaret süresini belirlemek. Dış ticaret işlemlerinin yasalara uygun olarak yapmak görevleri arasında bulunmaktadır.

Gümrük yönetmeliğine dair tüm konulara hakim olmak ve istenilen talepleri en doğru şekilde yerine getirmek. İlgili Bakanlara ulaşılmasında rol oynamak. Tüm bu çalışmaları takip ederek işlemlerin sonuca ulaşmasını hedeflemek.

​​Müşavirde Aranan Nitelik Nedir ? 

 • Öz disiplin sahibi olmak.
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.
 • Müşteri hizmetleri konusunda yazılı veya sözlü olarak konuya hakim olmak.
 • Birçok görevi üstlenecek yönetici kimliğine sahip olmak.
 • Seyahat için herhangi bir engelin bulunmaması.• Stresli olduğu zamanlarda bile yetkin ve doğru kararlar verebilmek.