Varyant Web Gümrük & Dijital Arşiv

Varyant Hakkında

Varyant Hakkında

Türk ve dünya ekonomisine yön veren seçkin kuruluşlara profesyonel gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı veren VARYANT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin ön gördüğü yasalar çerçevesinde faaliyetine başlamış ve sektöründe öncü kuruluşlar arasında yerini almıştır. Ülkemizin gelişen dış ticaret hacmi, gümrük işlemlerini çok önemli bir duruma getirmiştir, bu çerçevede SONRADAN KONTROL olarak tanımlanan gümrük denetimlerinde, şirketlerin dış ticaret işlemlerine ilişkin her türlü bilgi, belge ve muhasebe kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesi esas alınmaktadır.

Avrupa Birliği standartlarına ulaşılma çabası ve ülkemizin gelişen dış ticaret hacmi, gümrük işlemlerini çok önemli bir duruma getirmiştir. Bu çerçevede SONRADAN KONTROL olarak tanımlanan gümrük denetimlerinde, şirketlerin dış ticaret işlemlerine ilişkin her türlü bilgi, belge ve muhasebe kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesi esas alınmaktadır. VARYANT ; Bu nedenle gümrük idaresine yapılan beyanın önemi dikkate alarak SONRADAN YAPILAN KONTROLLERDE müşterilerimizin sorun yaşamaması anlayışı üzerine kurulmuştur.


Tanıtım Video'su

Tarife Çetveli

webgümrük

Ankara Gümrük Hizmetleri

Teknolojik gelişmelerin de artış göstermesi ile firmalar arası rekabet oldukça farklı boyutlara doğru sürüklenmiştir. Kurumsal olsun olmasın tüm firmaların iş ve işleyişini kalite standartlarına uygun olarak yürütmesi bir esas haline geldi. Bu şartları taşımak üzere üretilen ürün ve hizmetlerin taşıma ve satış aşamalarında da ihracat ve ithalat önemli bir yer oluşturmaktadır.

Ankara Gümrük Firmaları

Kurumsal bir firma olarak hizmet verilen sektörde alanında uzman denetmenler ile sistemin iç denetimi sürekli olarak sağlanarak hizmet sunulmaktadır. Hızlı ve güvenli gümrükleme işlemleri için Ankara gümrük firmaları arasında yer alan firmamızla iletişime geçerek firma prestijinizi artırabilirsiniz. Gümrükleme işlemlerinde tüm sektörlere hizmet veren firmamız deneyimli ve tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Ankara Gümrükleme İşlemleri Nedir?

Gümrükleme işlemleri ihracat, ithalat ve serbest bölge işlemleri olarak farklılık göstermektedir. Bu bakımdan;

İhracat: kişi ve kuruluşların mal ve hizmetini yurt dışına satması işlemidir. En geniş anlamı ile ülke sınırlarında serbest dolaşan mal ve hizmetin başka ülkelere satışının gerçekleşmesidir.

İthalat: dış alım da denilen ithalat yurt dışında üretimi gerçekleştirilen mal veya hizmetin ülke içerisindeki alıcılar tarafından alınması işlemidir. İhracatın tersidir bu ikilinin sayesinde ülke dış ticaret dengesi korunmuş olur. Özel kuruluşlar tarafından yapılabildiği gibi devletler tarafından da doğrudan gerçekleştirilebilmektedir.

Serbest Bölge: ülke sınırında ticari ve iktisadi alanlarda hukuken bir düzenleme uygulanmayan geniş teşvik uygulamalarına sahip bölgelerdir. Serbest bölgenin kurulmasındaki temel amaç ihracat yatırımını ve üretimi teşvik etmeyi sağlamaktır.

Ankara İhracat Gümrükleme Nasıl Yapılır?

 • Gümrükleme işlemleri; ürün ve hizmetlerin yanı sıra ülkelere göre de farklılık göstermektedir. İhracat işlemleri sürece bakacak olursak;
 • Ürün ve hizmetin üretiminin ardından paketlenmesi ve ihracata hazır haline getirilmesi
 • Nakliye işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından depoya gönderimi
 • Depodan limana naklinin sağlanması
 • İhracat gerçekleştirilecek olan ülke mevzuatına uygun olmak suretiyle belgelerin hazırlanması
 • Gümrük beyannamesi hazırlanması
 • Gümrük idaresi tarafından belge ve mal muayenesinin yapılması
 • Malların gümrükten ayrılmasının ardından işlemin kapatılması şeklinde ihracat süreci tamamlanır.

Ankara Gümrükleme Hizmetleri Nelerdir?

Gümrük işlemleri esnasında firma veya satıcıya yol gösterilmesi işlemlerinde gerçekleşen tüm aşamalar gümrükleme hizmetlerini kapsar. Her aşamada yardımcı olan bir anlayışın mevcut olduğu gümrük müşavirliği de ülkemizde kanunla belirtilen ilk meslek olarak görülmektedir. Bu hizmetlerin ihracat, ithalat ve serbest bölge konularında uzman ve bilgi birikimine sahip kişi veya kişilerce yapılması ise firma prestiji açısından önem taşımaktadır.

Gümrükleme işlemleri sırasında oluşacak veya oluşabilecek aksaklıklar noktasında süreç yönetiminde profesyonel kişiler bulunması işlemlerin hızlı ve güvenli olmasını sağlar. Ülkeye giren ve çıkan ürünlerin nakliyat işlemleri de yine gümrükleme hizmetleri arasında yer almaktadır. Devletler arası sözleşmelere dayalı yapılan gümrükleme işlemlerinde mevzuata hakim ve tecrübeli profesyonel kadrosu ile hizmet veren firmamız ile iletişime geçerek işlemlerin güvenli bir şekilde sonlanmasına aracı olabilirsiniz.

Online GTİP ve Mevzuat

Ata Karnesi Nedir

İthalat ve ihracat işlemlerini hızlandırmak için ATA karnesi kullanılır. Bu belgeye taraf ülkeler İstanbul Sözleşmesi ve ekleri kapsamında sorumlu olmaktadır. Ancak farklı evraklara gerek kalmadan da işlemler gerçekleştirilmiştir. İşin bu aşamasında teminat yerine geçen ATA karnesi önemli bir kolaylıktır. Eşyanın gümrükten geçişi bu şekilde kısalmış olur. Eşya bu belge ile gümrük vergisine normaldeki işlemlerde tabi tutulmaz. Bu alanda soru ve hizmet talepleri için gümrük danışmanlığı hizmetleri talep edebilirsiniz.

ATA Karnesi Nedir?

ATA kısaltması İngilizce ve Fransızcada da olduğu gibi geçici kabul anlamına gelen kelimelerin birleştirilmesi ile elde edilmiştir. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012 yılında yayımladığı 11 nolu genelge ile ithalat vergilerinin yüzde 3’ünün tahsili ile bakiye tutar içinde ATA karnesi teminat olarak kabul edilmiştir.

ATA Karnesinin Tarihçesi

Eşyaların Geçici Kabulü için ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi 1961 Eylül’de kabul edilmiştir. Bu sözleşeme geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri oradan kaldırmak amacı ile genel kabul görecek bir uygulama sağlamak için hazırlanmıştır. Sözleşme 1963 Temmuz itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Sonraki yıllarda sözleşmenin kapsamını genişletmek amacı ile yeni bir sözleşme oluşturulur. Adına geçici ithalat sözleşmesi yani İstanbul sözleşmesi denir. Zaman geçtikçe de geliştirilme çalışmaları devam eder. Son olarak 2005 Mart tarihinde TOBB İstanbul Sözleşmesi hükümleri kapsamında AT karnelerini düzenlemiştir.

ATA Karnesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

ATA karnelerini her ülkenin kendi onay verdiği kefil kuruluşlar düzenler. Düzenlenen belgenin geçerliliği bir yıldır. Süre sonunda eşyanın kullanımı gerekirse geçerli karne süresi uzatılmaz. Bunun yerine yeni bir ATA karnesi oluşturulur. Bu şekilde eşyanın kullanımına devam edilebilir.

Yeni ATA karnesi çıkarmak için gerekçeleri ile birlikte TOBB’a başvuru yapılması gereklidir.

Geçici ithalat ülkesindeki gümrük makamlarının kabul etmesi durumunda TOBB’un kendi araştırması sonucunda olumsuzluklar ile karşılaşılmaz ise yeni bir karne düzenlenebilir. Bu konuda yapılan başvurular değerlendirilir. Birlik tarafından yapılan araştırmanın sonucu uygun görüldüğünde yeni karne düzenleme işlemi tamamlanır. ATA karnesi düzenlendiğinde ithalatçı ve gümrükler tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek kalmayacaktır. ATA karnesi TOBB’a bağlı odalar tarafından düzenlenmektedir.

ATA Karnesi Nasıl Alınabilir?

Kişiler ya da kuruluşlar ATA karnesi almak istiyor ise yurt dışına çıkarılacak eşyanın özelliklerini belirten bir liste oluşturur. Bir dilekçe hazırlanır. İki evrak ile yetkili odalara başvurular yapılır. Eşyanın özellikleri belirtilirken markası, niteliği, ağırlığı, değer ve âdeti tek tek belirtilmelidir. Bunlar sonrasında taşınacak eşya içinde teminat yatırılması yapılacak işlemler arasında yer alıyor.

Teminat için banka blokajı, banka teminat mektubu, nakit ( TL yada döviz ) verilebilir. Teminat tutarı ise karne kapsamında yer alan eşyanın toplam değerinin yarısı kadar bir değer verilir. Eşyaların bir işçilik ya da tamir görmesi ATA karneleri ile ithal edilmelerine engel olacaktır.

Varyant Katalog

Online Gtip

Elektronik Menşeii

Yapılandırma Kanunu

Sertifikalarımız

Gümrük İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Ülkelerin gümrük bölgeleri bulunmaktadır. Bu gümrük bölgelerine girişi ve çıkışı yapılan ürünlerin mevzuata uygun bir şekilde giriş ve çıkışlarının yapılması oldukça önemlidir. Bu işleme gümrükten çekme işlemi de denilmektedir.

Ticaret bakanlığı gümrüklerde işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi adına mevzuatta bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler resmi gazetede de yayınlanmıştır.

Gümrükleme İşlemi

Gümrükleme işlemi diğer ülkelerden gelen ürünlerin gümrük bölgelerinden geçmesi esnasında devlet işlemlerinin yapılması işlemidir. Gümrük işlemleri ülkelere göre farklı özelliklere sahip olabilmektedir.

İhracat işlemi ekonomik bir işlemdir. Bu işlemleri devletler de desteklemektedir. Fakat ihracat olaylarında bazı yasaklar ya da kısıtlamalar da bulunmaktadır. Çoğu ülke tarihi eserlerin ihracat işlemlerinin yapılmasını yasaklamaktadır. Bunun yanında mühimmat ya da silahların ihraç edilmesi de ülkeler tarafından yasaklanmaktadır.

İhracatta Gümrük İşlemlerinin Tamamlanması

 • İhracat gümrükleme olayları ülkelere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak ihracat işlemlerinde şu yolların takip edilmesi gerekmektedir.
 • İlk önce ürünün üretilmesi gerekir.
 • Paketleme ve ihracat işlemine hazır hale getirilir
 • Nakliye yapmak için bir organizasyon düzenlenir
 • Ürünler alınır ve taşıyıcıların depolarına nakil işlemi yapılır
 • Daha sonra ihracat yapan ülke mevzuata uygun olarak belgeleri hazırlanmalıdır
 • Sevkiyat için gümrük beyannamesi hazırlama işlemi de yapılır
 • İhracat yapan ülkenin gümrüğünde ürünlerin kontrol ve muayene işlemleri yapılır
 • Daha sonra ürünler ihracat yapan ülkenin gümrüğünden ayrılır

Ticaret Bakanlığı Gümrük İşleri Mevzuatı

Ticaret Bakanlığı gümrük işleri konularında bazı kolaylıklar yapmaya başlamıştır. Ticaret Bakanlığının gümrük işleri ile ilgili yapacağı değişiklikler resmi gazetede de yayınlanmıştır.

Bu bağlamda işlemlerin elektronik ortamdan hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile ilgili olarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu şekilde ticaretin daha kolay hale getirilmedi hedeflenmektedir.

Ürünlerin birden çok ticaret politikasına, ek gümrük vergisi ve ilave mali yükümlülük ile ilgili sorunlara açıklık getirildi.

Buna göre ilave gümrük vergileri gümrük beyannamesinde bildirildiği durumlarda beyanname tescil edildikten sonra 6 ay içerisinde tahsil edilen tutar geri ödenecektir.

Avrupa Ülkeleri (AB) menşeli ürünlerin kontrollerinde yaşanan aksaklık ve sıkıntılara da çözümler getirilmiştir. Buna göre yükümlü kişilere 6 ay içerisinde usule uygun menşe belgesi getirmeleri imkanı tanınmıştır.

Talep doğrultusunda geçici depo ve antrepo da bulunan ve bunun yanında gümrük işlemleri de tamamlanmış olan ürünlerin temsilcilere, ürün sahiplerine, gümrük müşavir yardımcısına ya da bunun yanında üçüncü şahıslara teslim edilmesine olanak sağlanmıştır.

Fuar İçin Beyanda Kolaylık Sağlanması

Firmanın rekabet gücünü korumak adına fuar alanlarına firmanın yanında getirdiği ve tekrar yanında çıkaracağı ürünler için gümrüklerde daha hızlı geçiş sağlanmaktadır.

Kişiler yurt dışından en çok 5 kg işlenmemiş altın ile ülkeye giriş sağlayabilmektedirler. Bu işlem için gümrük beyannamesine altının ne şekilde işleneceği ile ilgili de açıklık getirilmiştir.

Ürüne dışarıda yapılacak olan laboratuvar tahlil işlemlerinin 1 yıl süre ile geçerli olmasına da karar verilmiştir.

Gümrük Vergisi Hesaplama

Varyant Sunum

Tantım Video'su

2021 Damping

Mobil Uygulamamız

Katalog

Gümrük İhracat İşlemi Nedir

Bir malın yürürlükte olan ihracat ve gümrük mevzuatına uygun olmak suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkartılması veya müsteşarlık tarafından ihracat kabul edilen tüm diğer çıkış ve işlemleri ifade eden kavram ihracat olarak adlandırılmaktadır.

İhracat rejimi ise serbest dolaşımdaki malın ihraç amacı taşımak suretiyle Türkiye gümrük bölgesinin dışına çıkışına ilişik hükümlerin uygulandığı rejime denilmektedir.

Satılacak bir ürün ve bu ürünün işlemi gerçekleştirilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi ve vergi numarası olması tüzel veya gerçek bir kişi -gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası olması kafidir- ihracat işlemi için gereklidir.

İhracat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • İhracatın ilk defa gerçekleştirilmesi söz konusu ise muhakkak Gümrük İdaresi ve İhracatçılar birliğine kayıt zorunluluğu vardır. kayıt için gerekli evraklar ise;
 • Gerçek kişiler de imza beyannamesi, tüzel kişiler de imza sirküsü
 • Tüzel kişiler için faaliyet belgesi
 • Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi
 • Tüzel kişiler de vergi mükellefiyet yazısı
 • Temsil yoluyla işlem yapılması durumunda vekaletname
 • Yetkili kimlik fotokopisi

Gümrük İhracat Fiyatları

Genel prosedürün ardından gümrük ihracat işlemleri yapılması planlanan mal hangi mevzuata tabi ise o mevzuat gereğince; diğer işlemler olan, fatura düzenlenmesi, fatura bedeli üzerinden belirlenen İhracatçılar Birliği ücretinin ödenmesi, dolaşım belgesi hazırlığı gerçekleştirilir. Alanında uzman firmamız tarafından tüm ihracat işlemler prosedüre uygun olarak yapılmaktadır. Prosedüre tam uygun olarak yapılmayan işlemler ilerleyen süreçlerde sorun oluşturacağından deneyimli bir firma ile çalışmakta yarar vardır.

Gümrük İhracat İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

 • İhracı gerçekleştirilecek eşyanın fizibilite çalışması yapılır
 • Telafi edici vergi ve hariç işleme rejimi uygulamaları gerçekleştirilir
 • Menşe şahadetnamesi, sağlık sertifikası, kontrol belgesi, form A belgesi, A.TR, Eur-r belgeleri temin edilir
 • Konsolosluk tasdik ve takip işlemleri (ülkelerin durumuna göre değişiklik gösterir)
 • İhracata konu eşyanın türüne göre ihracatçı birlik üyeliği işlemlerinin yapılması ve tastiki
 • İhracata konu eşya ile ilgili G.T.İ.P tespiti
 • Müşavir tarafından düzenlenen vesaikin müşteri talimatı doğrultusunda banka veya alıcıya ulaştırılması
 • Telafi edici vergi ödemesinin ihracat işlemleri sırasında gerçekleştirilmesi
 • İhracata konu eşyanın beyannamesinin düzenlenerek operasyon işleminin sonlandırılması
 • Taşıma aracı ile ilgili gümrük işlemlerinin takibi
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihraç işlemi ve sürelerinin takibi
 • Evrakların müşteriye teslimi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılarak beyanname nüshasının ihracat ve kdv olmak üzere firmaya teslimi

Gümrük İhracat İşlemleri Firmaları

Uluslar arası ticaret hususunda deneyimli ve ihracat işlemlerini sorunsuz bir şekilde idare etmek suretiyle gerçekleştirecek bir müşavirlik firması ile çalışmakta yarar vardır. firmanın temsili için sorunsuz ve titiz bir çalışma önem arz eder. Gümrük sürecinde sorun yaşanmaması firmanın alanında uzman olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Firmanızın uluslar arası alanda ilerleyebilmesi açısından sorunsuz bir ihraç işlemi gerekir. Müşavirliğimiz tarafından uzman bilgisi ile ihracat işlemlerinin sorunsuz çözümüne destek olmaktayız.

Raporlama

Varyant Mobil Uygulaması

Gümrük Hakkında
Tüm İhtiyaçlarınız

Tek Bir Mobil Uygulamada
 • İşlemde olan beyannamenizin durumu
 • Beyannameniz ile ilgili detaylı bilgiler
 • Taahhuk eden vergi ve resimler
 • İşlemlerinizin tamamlanması ve gümrükten çıkışı
 • Beyannamenizin tüm ekleriyle birlikte arşiv görüntülenmesi
 • Faturanız ve cari hesap bilgilerinizi
 • İşlemlerinizin aylık ve yıllık raporlanması
 • İşlemlerinizi ülke ve firma bazında raporlanması

Gibi birçok işlemlere e-gümrük uygulaması sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. info@www.varyant.com

Hemen
Ücretsiz İndirin!

Ankara Gümrük Firmaları

Kaliteli ürün ortaya koyan firmaların dünyaya açılması ve farklı ülkelerde uluslararası satış yapması gerekiyor. Uluslararası alanda ihracat yapmayan firmalar ancak sınırlı miktarda gelişme imkanına sahip olabiliyor. Bu avantajdan dolayı farklı ülkelere ihracat yapmak firmalar açısından büyük bir öneme sahip. Ancak her ülkenin kendine ait farklı gümrük işlemleri bulunuyor. Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek ürününü İhraç etmek isteyen birey veya kuruluş için karmaşık bir süreç haline gelebiliyor. Bu karmaşık işlemleri en kısa sürede en kaliteli şekilde gerçekleştirebilmek adına ankara gümrük firmaları sizler için çalışıyor.

Gümrük Firmaları Nedir?

Gümrük işlemlerine hakim olan firmalara gümrük firmaları denilmektedir. Sunmuş oldukları hizmetlerle birlikte gümrük firmaları sizlerin uluslararası alandaki ticaretinizde gümrük işlemlerinizi en hızlı şekilde halledebilmeniz adına çalışıyor. Bu alanda engin deneyime sahip gümrük firmaları her ülke için gerekli gümrük işlemlerine son derece hakim. Bu sayede Ankara Gümrük Müşaviri ile birlikte çalışan girişimler ürünlerini dünya çapında sıkıntı yaşamadan pazarlayabilme imkanına sahip. Bu sayede ürünlerin pazarlaması en kısa sürede gerçekleşerek girişimlerin büyümesi en verimli şekilde gerçekleşebiliyor.

Ankara’da Gümrük Firması Olmak

Sahip olduğu avantajlardan dolayı Ankara gümrük firmaları diğer gümrük firmalarının önüne geçebilme imkanına sahip. Başkentteki yapılanmaları ile birlikte gümrük firmaları gerekli resmi işlemleri en kısa sürede halledebiliyor. Bundan dolayı Ankara gümrük firmaları sizlere en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde verebilme potansiyeline sahip oluyor. Bu şekilde gümrük firmaları ile çalışan kişiler uluslararası ticarette bir adım önde oluyor. Uluslararası iletişim ve diplomasi trafiği Ankara’da çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştiği için başkentte yapılanmak gümrük firmaları için büyük önem arz ediyor.

Gümrük Firmalarının Çalışma Hızı

Normal şartlar altında, gümrük işlemleri ile uğraşmak kişiler ve firmalar için büyük bir yük oluşturuyor. Ürünlerin, dağıtılacak ülke için gerekli kontrollerin yapılması, gerekli izinlerin alınması ve gerekli evrakların hazırlanması ciddi bir emek ve zaman yatırımı istemekte. Ancak Ankara gümrük firmaları ortaya koymuş olduğu hızlı ve başarılı işlemler sayesinde bunları çok kısa süre içerisinde gerçekleştirebilmek mümkün hale geliyor. Bunlarla birlikte Ankara’da var olmak ve başkentin sunmuş olduğu fırsatlardan yararlanarak gümrük firmalarının bir adım daha öne çıkmasında büyük rol oynuyor. Tüm bu avantajlarla birlikte Ankara gümrük firmaları uluslararası ticaret yapmak isteyen girişimlerin bir numaralı tercihi haline geliyor.

Deneyimli Geçmişin Gümrük Firmaları İçin Önemi

Gümrük firmaları, sahip oldukları uzun deneyimli yıllar sayesinde sektör üzerinde çok daha büyük bir hakimiyete sahip. Bu hakimiyet, gümrük firmaları için çeşitli yararlar sağlıyor. Gümrük firmaları ortaya koymuş olduğu işlerle birlikte sürekli olarak öğrenmeye devam ediyor. Bu sayede işlemlerini çok daha kaliteli şekilde gerçekleştirebilme imkanına sahip oluyorlar. Ardından edindikleri bu bilgileri müşterilerine sunmak üzere kullanıyorlar. Yani gümrük firmaları her geçen gün kendilerini çok daha başarılı bir hale getiriyor. Bu önemli avantajdan dolayı gümrük işlemlerinde kendilerine rakip tanımıyorlar.

Sertifikalar

Online Katalog

E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir

Dijital Arşiv

Birleşik Krallık İthalatlarında Alınan Teminatlar

Varyant Gümrük Müşavirliği

Türkiye’de kanun ile kurulan ilk meslek gümrük müşavirliği olarak bilinir. Dış ticaret ile ilgili işlemlerde uyulması gereken kurallar Gümrük Kanunlarında geçmektedir. Belirlenen kanundaki amaç ise Türkiye’ye giriş ve çıkışlardaki eşya ya da taşıtlara uygulanmasıdır.

Temsilci tarafından yapılacak herhangi bir yanlış işlem ceza ile sonuçlanır. Temsilci, gümrük belgelerini hazırlar, malların ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırır. Yasalara uygun bir şekilde denetleme yapar.

Vekaletname, Gümrük Müşavirlerinin işlerini yapabilmesi adına gerekli belgedir. Belgenin gümrük müşavirlerinde bulunmasının sebebi eşyanın sahipliği dış ticaret yapan kişiye ait olmasıdır.

Her Türk vatandaşı gümrük ile ilgili işlerini yapabilir. Fakat dış ticaret erbabı müşavire yaptırmak ister ise ona yetki vermek şartı ile işlemi gerçekleştirilir. Bu durum ise dolaylı olarak temsilci yönlendirilmesi olarak da bilinir.

Doğrudan temsil, temsilcisi başkasının adına veya hesabına işlem yaptığını gösterir. Doğrudan tüzel kişinin yapmış olduğu temsilci sıfatını taşır.

Dolaylı temsil ise gümrükte işlem yapabilmek için yetkiye sahip olunmalıdır. İşlemler de gümrük müşavirinin sorumluluğunun olduğunu gösterir.

Gümrük Müşaviri Olmak İçin Neler Gereklidir.

 • Üniversite lisans bölümlerinden iktisat, işletme, kamu yönetimi, bankacılık, maliye, siyasal bilimler ve hukuk bölümlerinden mezun olmak.
 • 2 yıl Gümrük Müşavir Yardımcılığı olarak çalışmış olmak.
 • Sınavı gerçekleşen Gümrük Müşavirliğinden geçmiş olmak.
 • Herhangi bir suç işlememek.
 • Memurluktan atılmamış olmak.
 • Daha sonra gümrük müşavirliği sınavına tabi olunur. Bu sınav iki basamaktan oluşmaktadır. İlk olarak iktisadi, ticari ve mali konularını kapsayan yazılı bir sınav yapılır. İkinci olarak ise gümrükte uygulama konuları ve genel kültürden oluşan sözlü sınav yapılarak son bulur.

Müşavirin Alması Gereken Sorumluluklar Nelerdir ? 

 • Müşteri adına ödenecek vergi veya harçların belirlenmesini sağlamak.
 • Gerekli olan ithalat belgelerini düzenler ve gerektiği yerde müşteri için belgelere imza atar.
 • İthalat ve ihracat belgelerini yasalara uygun bir şekilde hazırlamış olmak.
 • Diğer birçok konuda (tarife sistemleri, sigorta ihtiyaçları) müşterilere tavsiyeler de bulunmak.
 • Yüklerin taşıma durumlarını hızlandırmak için yetkili kişiler ile irtibata geçmek.

Ne İş Yapar ? 

İşlemlerin takibini yapmanın yanı sıra dış ticaret için de danışmanlık hizmetinde bulunur. İdareler ve mükellef arasında iş ticaret süresini belirlemek. Dış ticaret işlemlerinin yasalara uygun olarak yapmak görevleri arasında bulunmaktadır.

Gümrük yönetmeliğine dair tüm konulara hakim olmak ve istenilen talepleri en doğru şekilde yerine getirmek. İlgili Bakanlara ulaşılmasında rol oynamak. Tüm bu çalışmaları takip ederek işlemlerin sonuca ulaşmasını hedeflemek.

​​Müşavirde Aranan Nitelik Nedir ? 

 • Öz disiplin sahibi olmak.
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.
 • Müşteri hizmetleri konusunda yazılı veya sözlü olarak konuya hakim olmak.
 • Birçok görevi üstlenecek yönetici kimliğine sahip olmak.
 • Seyahat için herhangi bir engelin bulunmaması.• Stresli olduğu zamanlarda bile yetkin ve doğru kararlar verebilmek.

Gümrükleme Firmalarının Yaptıkları İşler Nelerdir

Gümrük müşavirliği ülkemizde kanun ile kurulmuş ilk meslek olarak bilinmektedir. Gümrük müşavirlerinin yetkileri ve görevleri kanunlar tarafından belirlenmektedir. Eşyaların gümrük belgelerinin hazırlanması ve ithalat ile ihracatı kolaylaştırmak amacıyla ilgili yasalara uyup uymadığının kontrol edilmesi gümrük müşavirliğinin görevidir. Diğer bir açıklama ile dış ticaret uzmanları tarafından gümrük beyannamesi verme yetkisi gümrük müşavirlerinin elindedir.

Gümrük Müşaviri Nedir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu maddesine göre dolaylı temsilci sıfatıyla mal ve hizmet kullanıma tabi tutulmasına gümrük tarafından onaylanması işlerine ilişkin tüm faaliyetler içerisinde bulunan yetkili insanlara gümrük müşavirliği denir. Gümrük müşavirleri her türlü gümrük faaliyetlerini kontrol edere sonuçlandıran kişilerdir. Bu nedenle temsil yolu ile iş takibi yapan gümrük müşavirleri temsilci sıfatları ile ve vekaletname aracılığı ile çalışmaktadırlar.

Gümrük Müşavirliğinin Görevleri Nelerdir?

 • Gümrük müşavirlerinin yaptıkları işler kanunlar tarafından belirlenmiştir. Özellikle dış ticaret faaliyetleri alanında bulunmak isteyen firmalara danışmanlık yapmak ile görevlendirilmiştir. Gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
 • Gümrük müşavirlerinin en önemli görevlerinden birisi çeşitli gümrük işlemlerini takip etmek ve tamamlamaktır.
 • Müşteri adına ödenecek vergileri ve ücretleri gümürk müşavirleri belirlemektedir.
 • Gümrük faturaları menşe bilgileri ve kargoların kontrol belgeleri gibi ithalatta gerekli tüm belgeleri hazırlamak ve müşteriler adına belge imzalamak için vekaletname kullanmak gümrük müşavirleri görevleri arasında bulunur.
 • İhracat ve ithalat belgelerini gümrük mevzuatına, yasa ve prosedürlere göre hazırlamak gümrük müşavirlerinin sorumluluğunda bulunmaktadır.
 • Ayrıca gümrük müşavirleri müşterilere ithalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta kesintileri, kota ve gümrük ile ilgili tüm konularda tavsiyelerde bulunmak görev ve sorumlulukları arasındadır.

Gümrük Müşavirlerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Kanun ile belirlenen konulardan birisi de gümrük müşavirlerinin çalışma alanlarıdır. Bu kanuna göre gümrük müşavirleri ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu gümrük bölge müdürlüğü müşavirlerin çalışma alanı olarak kabul edilmektedir. Fakat kanuna göre gümrük müşavirleri önceden dilekçe verip çalışma alanlarının dışında da çalışma imkanı bulunmaktadır. Gümrük müşavirlerinin çalışma alanları genellikle iş yaptıkları gümrük müdürlüklerine yakın alanlarda olmaktadır. Kanuna göre firmalar adına iş takibini sadece gümrük müşavirleri veya yanlarında çalışan gümrük müşaviri yardımcıları yapabilir.

Gümrükleme Firmalarının Yaptıkları İşler Nelerdir?

Mevzuata uygun olarak yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için gümrükleme firmaları oldukça önemlidir. Bu firmalar etkin bir rol oynarlar. Yaptıkları işin içeriği hakkında deneyim sahibi olması da büyük önem taşımaktadır. Firmaların yaptıkları işlemlerden birisi ihraç işlemlerinin gerçekleşme çıkış süreci içerisinde organizasyon ve planlama yapmaktır. Malların ihraç sürecinde çıkış süreci ile bu süreç içerisinde yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak hareket edilmektedir. Firmaların yaptıkları diğer bir işlem ise ithalat sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesidir. Malın geliş süreci firmalar tarafından kontrolü sağlanır. Oluşan hasarlar için önlemler alınır. Aynı zamanda tüm hukuksal işlemlerde de firmaların yanında olmalıdır.

Profesyonel Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirlik hizmetleri, deneyim ve uzmanlık gerektiren bir iş alanıdır. Alanında profesyonel bir ekip eşliğinde yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple sektöründe tanınan, geniş bir müşteri portföyü olan, kendini bu alanda ispatlamış ve başarılı çalışmalara imza atan seçkin firmalar ile çalışmak gümrük müşavirlik hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve firmaların dikkate alması gereken başlıca kriterler arasında bulunmaktadır.

Profesyonel Gümrük Müşavirliği

Gümrükleme hizmetleri içerisinde yer alan en önemli hizmet alanlarının biri gümrük müşavirliği faaliyetleridir. Bu hizmetler kapsamında yabancı ülkeler ile karşılıklı olarak yapılan dış ticaret işlemlerinde hizmetlerin ya da ürünlerin gümrüklü sahalardan geçişi aşamasında devlet ile olan işlemlerin yürütülmesi süreçlerinde yürürlükteki gümrük mevzuatına göre yasal bir danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Güncel Mevzuat Takibi ve Bilgilendirme

Profesyonel bir hizmet verilmesi gereken bir alan olan gümrük müşavirliği hizmetlerinde; gümrük mevzuatının ve bu mevzuatta yapılan değişikliklerin güncel olarak takip edilmesi gereklidir. Belirtilen mevzuat bilgilerinin Türkiye’de çalışan ya da yeni çalışmaya başlayacak olan firmalara ihtiyaç ve talepleri yönünde en doğru şekilde sunulması profesyonel gümrük müşavirliğinin hizmet prensipleri arasında yer almaktadır. Gümrük müşavirliği danışmanlık hizmetlerini almak isteyenlerin, zamanında en doğru şekilde bilgilendirilmesi oldukça mühimdir.

Gümrükleme İşlemleri

Gümrükleme işlemleri çok geniş kapsamlı olup başlıca şöyle sıralanabilir:

 • İthalat gümrükleme işlemleri
 • İhracat gümrükleme işlemleri
 • Transit ticaret işlemleri
 • Antrepo işlemleri
 • Geçici ithalat ve ihracat işlemleri
 • Transit rejim işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Posta gümrük işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Sınır ticareti işlemleri

Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Öz disiplin sahibi olmak, denetimsiz çalışabilmek, seyahat engeli bulunmamak, ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek, yoğun stres altında çalışabilmek ve etkili karar verebilme yeteneği,

birden fazla görevi öncelik sırasına dizmek ve yönetebilmek, yazılı ve sözlü iletişim dahil olmak üzere mükemmel bir müşteri hizmet yeteneği sergilemek, gerekli zamanlarda gerekli bilgilendirmeleri ve değişiklikleri en doğru şekilde müşterilere bildirmek, zaman yönetimini en iyi şekilde organize etmek.

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Görev tanımı 7681 numaralı Gümrük Kanununda belirtilmiş olup bu sorumluluklar başlıca şöyle sıralanabilir:
 • Gümrük müşavirleri her çeşit gümrük işlemlerini en iyi şekilde takip ederek sonuçlandırırlar.
 • Müşteriler adına ödenecek vergi ve harçları belirlerler.
 • Gümrük faturaları, menşe sertifikaları ve kargo kontrol belgeleri gibi ithalat belgelerini düzenlerler ve
 • vekaletname kullanarak müşterileri adına belgeleri imzalarlar.
 • İthalat ve ihracat belgelerini gümrük düzenlerine, yasalar ya da prosedürlere uygun olarak hazırlarlar.
 • İthalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar ya da gümrükle ilgili başka konularda müşterilere tavsiyelerde bulunurlar.
 • Yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişim kurarlar.

Gümrük Müşavirlik Hizmeti İçin Firma Seçiminde Gerekenler ?

Gümrük müşaviri yapılacak en basit tanımı ile “Gümrük idarelerinde dolaylı temsil aracılığıyla iş takibini, eşya sahibi tarafından verilmiş noter tasdikli vekaletnameyle yapmaya bakanlık tarafından tanınmış yetki doğrultusunda yapan kişi olarak adlandırılır.”

Gümrük Müşavirleri Ne İş Yapar?

Gümrük müşavirleri yukarıda belirtilen görev tanımının yanında her türlü dış ticaret hareketi için mükellef taraflara danışmanlık hizmeti de vermektedir. Dış ticaret hareketlerinin yasalara uygun olarak ve istenen yöntemler ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra idareler ve mükellefler arasındaki iş sürecinin oluşturulmasının sağlanması gümrük müşavirinin başlıca görevlerindendir. Tüm bunlara ek olarak dış ticaret konusu ile ilgili başta Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği olmak üzere; bağlı olduğu tüm mevzuatı bilmek, bu mevzuatın geliştirilmesi ve revize edilmesi için mükellefler tarafından gelen talepleri mevzuata uygun hale getirerek, ilgili bakanlık birimlerine ulaştırılmasını sağlamak ve bu konularda yapılması gerekli olan tüm çalışmaların takip edilmesini sağlamak ve sonuç almak da gümrük müşavirlerinin birincil işleri arasındadır.

Gümrük müşavirliği meslek gruplarına bakıldığında, ülkemizde kanunla kurulmuş ilk meslek olarak geçmektedir. Dış ticaret işlemleri esnasında uyulması gereken kuralların tamamı olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye’nin gümrük işlemlerinde esas olan uygulama ve hukuk kaynağıdır. Bu kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesine giren-çıkan taşıt araçlarına ve eşyaya uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. 4458 sayılı gümrük kanunun 5. Maddesine göre bütün kişiler gümrük mevzuatı ile ön görülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek için gümrük idarelerinde var olan işler için bir temsilci atayabilmektedirler.

Nasıl Gümrük Müşaviri Olunur?

Gümrük müşaviri olabilmek için; Gümrük Kanunu’nda belirtilen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, Staj yapmak için bir gümrük müşavirinin yanında en az bir yıl süre ile çalışıp sınav sonucuna göre gümrük müşavir yardımcısı olduktan sonra, bu konumda da de en az iki yıl süre çalıştıktan sonra girilecek gümrük müşavirliği sınavında da başarılı olunması gerekmektedir. Öte yandan, gümrük idaresinde belirli süre ve unvanlarda çalışmış olanlar, sınava tabi tutularak veya sınav şartı aranmadan da gümrük müşaviri olabilmektedir.

Gümrük Müşavirlik Hizmeti İçin Firma Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Dış ticaret firmaları, gümrük müşavirliği hizmeti için; Deneyim, tecrübe, güvenilir ve doğru bir yönlendirme sorumluluğunda ve yeteneğinde olan, Gerekli etik değerlerin bilincinde olan, Hızlı ve etkin bir çözüm yolu sunan gümrük müşavirliği firmasını seçmelidir. Yanlış bir işlem veya seçim yapılması halinde kolaylıkla kaçakçılık ya da gümrük cezaları kapsamında değerlendirileceği ve bu yapılan yanlış işlemlerin firmanız için gerek prestij kaybına gerek maddi kayıplara gerekse zaman kaybı ve cezalara neden olabileceği unutulmamalı ve gümrük müşavirliği hizmeti için detaylı bir araştırmadan sonra firma seçimine gidilmelidir. Varyant Gümrük olarak tecrübelerimiz doğrultusunda Türk ve dünya ekonomisine yön vermekte olan kuruluşlara profesyonel dış ticaret danışmanlığı ve gümrük müşavirliği hizmeti vermekteyiz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Varyant Gümrük Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Varyant Gümrük tarafından hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu

Çalışan, Çalışan Adayı, Mal Sahibi, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Ziyaretçilere ait verbis sistemine bildirilmiş kategorilerde kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak işlemektedir. Kanun uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Varyant Gümrük tarafından hangi kapsamda işlenebileceği işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile açıklanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verilir, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verileri de içeren tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, ilgili kişinin kendisinden, konum tespit edebilen sistemlerden ve tedarikçi çalışanlarının çalıştığı firmanın yetkilisinden temin edilmektedir. Kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kanun Uyarınca Veri Sorumlusunun Kişisel Verileri Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller Nelerdir?

Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Varyant Gümrük açık rıza aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verileri işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle Kişisel Veri Sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızaya hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde Kişisel Veri Sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Varyant Gümrük ile Kişisel Veri Sahibi arasında akdedilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Varyant Gümrükile bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin, Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, Varyant Gümrük meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ayrıca, Kanun’un 6’inci maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Varyant Gümrük açık rıza aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu özel nitelikli kişisel verileri işleyebilir:

 • Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülmüş olması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından olması.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nedir?

Kişisel veriler;

 • Çalışan Adaylarının ve Staj Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

amacıyla Varyant Gümrük ve V. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Toplanan kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları ve aşağıda yer alan amaçlarla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Varyant Gümrük, ile iş akdi kuracak şirketlere/kuruluşlara ve bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Sahada çalışacak personel için izinlerin alınması ve Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Abonelik Başlatma ve Faturaların Ödenmesinin Bildirilmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Telefon Hattı Temini
 • İş Ortaklarının Yazılımlarına Erişim Yetkilerinin Temin Edilmesi
 • İhale Giriş Taleplerinin Karşılanması
 • Kanuni Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
 • SGK Bildirimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Kart Basımının Gerçekleştirilmesi
 • Kurumsal Kullanıcı Hesaplarının Açılması
 • Personel Maaş Ödemelerinin Yapılması
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stajyer devam kaydının tutulması
 • Tanı sonrası E-Reçete oluşturulması

Varyant Gümrük tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Kişisel Veri Sahibi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Haklarını Nasıl Kullanır?

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu yukarıda bahsi geçen haklarını kullanması için başvuru formunu eksiksiz doldurarak formda belirtilen kanallar aracılığı ile Varyant Gümrük'e iletmesi gerekmektedir.

Varyant Gümrük talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Varyant Gümrük Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alma hakkı saklıdır.

 1. Kişisel Verileri Ne Süreyle İşlenecektir?

Kanun’a uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler, Kanun’un 7’inci maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Varyant Gümrük olarak verilerin işlenmesi için zorunlu kılınan zamanaşımı süreleri dolduğunda Varyant Gümrük tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Özel Tertibatlı Araç İthali GK12B Muafiyet Kodu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quisque sagittis purus sit amet volutpat consequat. Amet dictum sit amet justo. Augue neque gravida in fermentum et sollicitudin ac orci. Ac tortor dignissim convallis aenean et. At tellus at urna condimentum mattis pellentesque id. Commodo elit at imperdiet dui accumsan sit amet. Ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Volutpat consequat mauris nunc congue nisi vitae suscipit tellus. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem. Ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet.

Nunc sed blandit libero volutpat sed cras. Et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque varius. Sit amet purus gravida quis blandit turpis cursus in. Elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Ac felis donec et odio pellentesque diam volutpat commodo. Tempus iaculis urna id volutpat. Ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla at volutpat. Diam sit amet nisl suscipit. Dui sapien eget mi proin sed. Dolor magna eget est lorem ipsum dolor sit amet consectetur. In dictum non consectetur a erat nam at. Libero enim sed faucibus turpis in eu mi. Nunc pulvinar sapien et ligula.

Pharetra sit amet aliquam id diam. Rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. Suscipit adipiscing bibendum est ultricies. Tortor posuere ac ut consequat semper viverra. Elementum eu facilisis sed odio morbi quis commodo. Aenean et tortor at risus. Purus sit amet volutpat consequat. Mattis rhoncus urna neque viverra justo nec. Aliquet bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Turpis massa sed elementum tempus egestas sed sed risus pretium. At auctor urna nunc id cursus metus. Maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est. Faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl. Vitae et leo duis ut diam quam nulla. Quisque sagittis purus sit amet volutpat consequat mauris. Viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare. Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Nunc consequat interdum varius sit amet mattis vulputate enim nulla.

Anasayfa İller

Son Teknolojiyi Kullanarak
En İyi Hizmeti, En Kısa Sürede Vermenin
Gururunu Yaşıyor Yaşatıyoruz

VARYANT ; Bu nedenle gümrük idaresine yapılan beyanın önemi dikkate alarak SONRADAN YAPILAN KONTROLLERDE müşterilerimizin sorun yaşamaması anlayışı üzerine kurulmuştur. Buna bağlı olarak Gümrük Müşavirliği mesleğinin gerektirdiği mevzuat bilgisine sahip uzman kadromuzla yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikleri müşterilerimiz adına sürekli takip edip uygulayarak yaptığımız işin eşyanın sadece gümrükten çekilmesinden ibaret olmadığı bilinciyle en doğru ve en iyi hizmeti sunmanın sorumluluğunu taşımaktayız.

TCMB İHRACAT GENELGESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILDI

Çerez Politikası

Varyant Gümrük tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda sizleri “Çerez” (Cookie) hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

1.Bilgilendirme

 • Birçok web sitesi, teknik, işlevsel, deneyim kalitesini arttırmak ve benzeri birçok sebepten “Çerez” (Cookie) kullanmaktadır. Aşağıda “çerez” (Cookie) kullanımımız, kullanıcıların bu çerezleri çeşitli mecralarda nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır.
 • Bu dokümanda açıklanan bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sitemizden erişilebilen Aydınlatma ve Açık Rıza metni ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

2.Çerez (Cookie) Nedir?

 • Çerez (Cookie), herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanan bir site ziyaret edildiğinde bu site, erişimin yapıldığı tarayıcıya sabit diske bir ya da daha fazla çerez bırakma konusunda talep gönderebilir.
 • Çerezler, siteyi ziyaret eden kişilere ait isim, yaş, adres, cinsiyet gibi kişisel verileri barındırmazlar.

3.Çerez (Cookie) Tipleri Nelerdir?

 • Çerez’ler, kullanım amacı, süreleri ve oluşturanlar açısından çeşitli tiplere ayrılırlar.
 • Çerez’i oluşturan ve yerleştiren tarafın kim olduğuna bağlı olarak web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesinin iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına ve iş birlikteliklerine bağlı olarak farklı şirketler tarafından yönetilebilmektedir.
 • Çerezin kullanımda kaldığı süreye bağlı olarak session (oturum) çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılabilmektedir. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini ziyaret etmeyi bıraktığı an silinmektedir. Kalıcı çerezler ise çerezin kullanım amacına bağlı olarak belirlenmiş sürelerde ziyaret bitmiş olsa bile kullanıcının ziyaretçinin cihazında kalmaktadır.
 • Çerezlerin kullanım amacına bağlı olarak web sitesinde reklam ve hedefleme çerezleri, deneyim kişiselleştirme çerezleri, doğrulama çerezleri, analiz/analitik çerezler ve teknik çerezler kullanılabilmektedir.

4.Çerezler Neden Kullanılır?

 • Web sitesinde çerezler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir.
 • Ziyaret ve deneyim kişiselleştirme, hedefleme, doğru ve amaca dönük reklam ve tanıtım faaliyetleri
 • Web sitesi ve bileşenlerinin işlevlerinin doğru, kolay ve daha verimli çalışması
 • Web sitesini, kaynak kullanımı, erişen bilgisi, ziyaretçi sayısı ve platformlarının tespiti gibi bilgileri analiz ederek performansı arttırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek
 • Web sitesinin çalışması için gerekli olan işlevleri yerine getirmek

5.Çerez Kullanımına Dair Kişisel Tercih Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz?

Web sitemizin çalışması için gerekli olan bazı konularda çerez kullanımını tercihe bağlı olarak devre dışı bırakmak, web sitesinin doğru çalışmasına engel olabilmektedir. Bu tip çerezler ile ilgili terchilerinizi değiştirdiğinizde web sitemizden edineceğiniz bilgi ve ziyaret deneyiminizin aksamaya uğramayacağını garanti edemeyiz.

Vizyon & Misyonumuz

Viyonumuz

Misyonumuz ve hedefimiz, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz ile uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki sağlamak için, yüksek kalitede ürün ve hizmeti uygun fiyatlar ve profesyonel bir teknik destek ile sunmak ve tam müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Misyonumuz

Misyonumuz ve hedefimiz, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz ile uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki sağlamak için, yüksek kalitede ürün ve hizmeti uygun fiyatlar ve profesyonel bir teknik destek ile sunmak ve tam müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

İletişim

Bizlere yazılı ve sözlü sorularınızı telefon numaralarımız ve mail adreslerimiz yoluyla iletebilirsiniz.

Online GTİP ve Mevzuat Tespiti

Copyright

Copyright © 2023 Varyant Gümrük

Design By Eliz Yazılım

E-Gümrük GİRİŞ-DİJİTAL ARŞİV

E-Gümrük Giriş


Varyant  E-Gümrük hizmetlerimiz ile;

 • İşlemde olan beyannamenizin durumu
 • Beyannameniz ile ilgili detaylı bilgiler
 • Taahhuk eden vergi ve resimler
 • İşlemlerinizin tamamlanması ve gümrükten çıkışı
 • Beyannamenizin tüm ekleriyle birlikte arşiv görüntülenmesi
 • Faturanız ve cari hesap bilgilerinizi
 • İşlemlerinizin aylık ve yıllık raporlanması
 • İşlemlerinizi ülke ve firma bazında raporlanması
Gibi birçok işlemlere e-gümrük uygulaması sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. info@varyantgumruk.com
deneme

deneme alanı

7440 Sayılı Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Kanun-Dağıtım

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quisque sagittis purus sit amet volutpat consequat. Amet dictum sit amet justo. Augue neque gravida in fermentum et sollicitudin ac orci. Ac tortor dignissim convallis aenean et. 

At tellus at urna condimentum mattis pellentesque id. Commodo elit at imperdiet dui accumsan sit amet. Ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Volutpat consequat mauris nunc congue nisi vitae suscipit tellus. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem. Ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet.

Ata Karnesi Nedir

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vehicula ipsum a arcu cursus vitae congue mauris. Erat velit scelerisque in dictum non consectetur a erat. Vel pharetra vel turpis nunc eget lorem. 

Fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam. Sed adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat. Ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam quis. 

Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel. Ut eu sem integer vitae justo eget magna. Nisi scelerisque eu ultrices vitae. Urna et pharetra pharetra massa massa. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.Sit amet risus nullam eget. At tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed arcu. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vehicula ipsum a arcu cursus vitae congue mauris. Erat velit scelerisque in dictum non consectetur a erat. Vel pharetra vel turpis nunc eget lorem. Fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam. Sed adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat. Ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam quis. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel. Ut eu sem integer vitae justo eget magna. Nisi scelerisque eu ultrices vitae. Urna et pharetra pharetra massa massa. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

Sit amet risus nullam eget. At tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed arcu. Varius vel pharetra vel turpis nunc eget. Pharetra massa massa ultricies mi quis hendrerit dolor magna. Convallis aenean et tortor at risus viverra adipiscing at in. Adipiscing elit duis tristique sollicitudin. In metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum. Diam vel quam elementum pulvinar etiam non quam. Pretium lectus quam id leo in vitae. Quis lectus nulla at volutpat diam.

Gümrük İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Teknik Özellikler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vehicula ipsum a arcu cursus vitae congue mauris. Erat velit scelerisque in dictum non consectetur a erat. Vel pharetra vel turpis nunc eget lorem. 

Fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam. Sed adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat. Ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam quis. 

Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel. Ut eu sem integer vitae justo eget magna. Nisi scelerisque eu ultrices vitae. Urna et pharetra pharetra massa massa. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.Sit amet risus nullam eget. At tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed arcu. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vehicula ipsum a arcu cursus vitae congue mauris. Erat velit scelerisque in dictum non consectetur a erat. Vel pharetra vel turpis nunc eget lorem. Fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam. Sed adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat. Ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam quis. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel. Ut eu sem integer vitae justo eget magna. Nisi scelerisque eu ultrices vitae. Urna et pharetra pharetra massa massa. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

Sit amet risus nullam eget. At tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed arcu. Varius vel pharetra vel turpis nunc eget. Pharetra massa massa ultricies mi quis hendrerit dolor magna. Convallis aenean et tortor at risus viverra adipiscing at in. Adipiscing elit duis tristique sollicitudin. In metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum. Diam vel quam elementum pulvinar etiam non quam. Pretium lectus quam id leo in vitae. Quis lectus nulla at volutpat diam.

Teklif İste

Uygulamamızı İndirin

Uygulamamızı İndirin

Gümrük Müşavirliği Nedir?

Gümrük Müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olarak geçmektedir. Sanayi, ihracat ve ithalat alanında çalışanlara dış ticaret işlemlerinde müşavirlik hizmeti vermekle yükümlüdürler. Yurtdışı odaklı olan işlemlerin yürütülmesinden gümrük müşavirleri dolaylı temsilci olarak sorumlu tutulurlar. Bir eşyanın gümrük tarafından onaylanması gereken bir işlemi varsa veya kullanımı için bazı işlemlerden geçmesi gerekiyorsa gümrük müşavirleri bu konu ile ilgili belgeleri hazırlama ve eşyayı hazır etmekle görevlidirler. Ayrıca müsteşarlar tarafından verilen bazı görev sorumlulukları da mevcuttur.

Gümrük Müşavirliği Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

1. Sınava yeterli zaman varken hazırlanmaya başlanmalıdır. Eğer kendiniz rahatlıkla çalışabileceğinize ve disiplinli olarak hazırlanabileceğinize emin değilseniz bu konularda etkin bir kursa kayıt olmanız önemlidir. Hem bir çalışma programınız olur, hem de konuların önemli kısımları dersler sırasında anlaşılır. Sorular eğitmenlere sorularak gereksiz zaman kaybı engellenir.

2. Eğitim sırasında sizlere özet notlar verilse de kendi notlarınızı ayrıca tutmanız çok önemlidir. Not tutma yönteminiz de etkin olmalıdır. Gümrük Sınavları için en etkin Not Tutma Cornell Metodu ile başlamalıdır. Konunun ana kısımları, bu kısımların önemli bilgileri (süre, kurum, tanım, anahtar kelimeler gibi) not edilmelidir. Sonrasında kısa özet için sayfanın altında yer bırakılmalıdır. Kısa özet sırasında resimlendirme ve şekiller kullanılması faydalıdır. 3. Mevzuat en az 1-2 kere önemli kısımların altı çizilerek okunmalıdır. Buradaki önemli hususlar tutulan notlara geçilmelidir. Not tutulurken detaya girilmemesi, sadece anahtar kelimelerle yetinilmesi çok önemlidir. 

Zira aldığınız notlar başkası için değil kendiniz içindir. Bir bakışta konuyu özetleyebileceğiniz şekilde notlar alınmalıdır. 4. Konular bittiğinde artık çalışma kitap üzerinden devam etmemelidir. Alınan notlar tekrar özetlenmeli ve daha görsel hale getirilmeli, akılda tutulması gereken yerler resimlestirilmeli veya şekillerle, bağlantılarla birleştirilmelidir. 5. Kısa ve etkin not almanın önemi sınav zamanı yaklaştığında daha iyi anlaşılacaktır. Zira sınava hazırlanan bir çok arkadaşın bildikleri konuyu hatırlayamadıkları ve çok iyi bildikleri hususu yanlış yaptıklarına dair  durumlarla karşılaşıyoruz. Bunun sebebi çok fazla şeyi ezberlemeye çalışmaktan geçiyor.

Bu da beynimizin çalışma sistemine ters. Her şeyin hatırlanma görevini kısa süreli hafızamıza yıkamayız. 6. Bir eğitmen ne kadar az sunum yapıyor ve mevzuatı kendi mantığı içinde özetleyerek, konuları birbirine bağlayarak anlatıyorsa o kadar iyidir. Çünkü anlattıkları o derece akılda kalıcı olur.  Bu nedenle size verilen slaytlara fazla güvenmeyin. Kendi notlarınızı mutlaka yukarıda belirtilen şekilde çıkarın. 7. Sınav zamanı yaklaştıkça artık notlarınızı görsel olarak hatırlamaya, işitsel olarak tekrar etmeye zaman harcayın.

Notlar kısa olacağından çok hızlı bir şekilde tekrar edecek ve hatırlama katsayınızı ve bağlantılarınızı arttıracaksınız. 8. Son dönemde soru çözme çalışmalarınızı da yoğunlaştırın. Ancak çok ince detaylarda kafanızı karıştırıp detaya boğulmayın. Yeni şeyler öğrenmektense öğrendiklerinizi daha da iyi hatırlamak için zamanınızı kullanın. 9. Son hafta stresini arttıracak ortamlardan uzak durun. Mümkünse kendi çalışma sisteminize uygun, daha dingin bir ortam sizin için daha faydalı olabilir. 10. Son gün çalıştığınız bazı konuları hatırlayabilirsiniz ama emin olun daha önce çalıştığınız bir çok konuyu unutma riskiniz daha büyük olacaktır. Son gün stresinizi giderecek şekilde bir gün geçirin.

11. Başka ilde kalıyorsanız sınav yerine en az 1 gün önceden gidiniz. Sınavın yapılacağından en az 1 saat önce de sınav binasında bulunun. 12. Sınav sırasında zorlandığınız sorularda fazla zaman harcamayın. Yapamadığınız soruları işaretleyip sonraki sorulara geçin. Zaman kaybetmeyin. Tüm sorular bittikten sonra boş bırakılan sorulara döndüğünüzde zihninizin bazı şeyleri çok daha rahat hatırladığını farkedeceksiniz. 13. Emin olmadığınız sorularda ilk verdiğiniz cevabın doğru olma olasılığı yüksektir. Eğer cevaptan emin değilseniz ilk verdiğiniz cevabı değiştirmeyin. Gümrük Müşavirliği sınavı ile ilgili daha söylenecek çok şey var. Ancak öncelikle yapmamız gereken şey bizim iyi hazırlık dönemi geçirmemizdir. Zira Gümrük Müşavirliği sınavına hazırlanırken mesleğin en ince detayları öğrenilmektedir.

Gümrük Müşavirliği Ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Soruları

Gümrük Yönetmeliği MADDE 566 – (12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı R.G.ile değişik) (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. (2) Gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği yazılı sınavları Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabilir ya da Bakanlıkça belirlenen bir yükseköğretim kurumuna, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya sınav yapan diğer resmi kuruluşlara yaptırılabilir.

Bakanlık tarafından yapılacak protokolle şartları belirlenen yazılı sınavların testlerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işlemleri sınavı yapan kuruluş veya kuruluşlar tarafından yürütülür. (3) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur. (4) Yazılı ve sözlü sınavlarının tarihi ve başvuru koşulları sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. (5) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar adayın; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun, ç) Genel yetenek ve genel kültürünün, değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. (6) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav konuları  MADDE 567 – (1) Gümrük müşavirliği (…) sınavı aşağıdaki konulardan yapılır; a) Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler, b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler, c) Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, ç) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri, d) Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi. (2) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavında ise, soruların yüzde 20’si Türkçe, matematik, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, yüzde 80’i ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan konulara ilişkin sorulardan oluşur. Değerlendirme MADDE 568 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. (2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. (13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı R.G. ile değişik)  (3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. (29.03.2016 tarih ve 29668 sayılı R.G. ile değişik)

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük Kanunu MADDE 227- l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olmak, (07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı R.G. 7190 s.k. ile değişik) Değ.Gerekçe e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak, f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak, ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak, g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış olmak, h) Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak, 2. a) Gümrük idaresinde en az onbeş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar, staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı sınavına girebilirler. b) Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da bunun üç yılını gümrük muayene memuru, gümrük başmemuru ve gümrük müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilirler. 3. Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Gümrük Müsteşarlığı tarafından Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavir yardımcıları ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.

Ofisler

İstanbul Ofis
Gayrettepe mh. Yıldız Posta cd. Emel Apt. 
No:14 D:401 Beşiktaş / İSTANBUL
Konumu İncele

İzmir Ofis
1458 Sk. Ümit İş Merkezi No:1 Kat:4/5
Alsancak, İzmir
Konumu İncele

Şubeler

İstanbul Ofis
Gayrettepe mh. Yıldız Posta cd. Emel Apt. 
No:14 D:401 Beşiktaş / İSTANBUL
Konumu İncele

İzmir Ofis
1458 Sk. Ümit İş Merkezi No:1 Kat:4/5
Alsancak, İzmir
Konumu İncele

Mersin Ofis
Camii Şerif mh. 105. cd. No:9 / 5 
Akdeniz / Mersin
Konumu İncele

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar ?

Gümrük Yönetmeliği MADDE 563  (1) Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından, Kanunun 181 inci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, sorumludur. (2) Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler.

Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili başmüdürlüğe gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir. (3) Gümrük müşavirleri yanlarında çalışan müşavir yardımcıları ve stajyerlerin görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerler bu hükmün dışındadır. Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneğine, bu dernek tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile bildirilir.

Söz konusu bildirimlere sigorta müdürlükleri tarafından onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgesinin bir örneği eklenir. Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır. (Son cümle, 15.05.2013 tarihli, 28648 sayılı R.G. ile değişik) (4) Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır.

Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez. (5) Şirketler gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermek zorundadır. (6) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar.

Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir. Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir.

Gümrük Müşavirliği Maaşı Nedir ?

Dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ithalatçı ve ihracatçılara müşavirlik hizmeti veren kimselere gümrük müşaviri denilmektedir. Gümrük müşavirliği mesleği çok bilinen bir meslek dalı olmasada 1909 yılından bugüne ülkemizde var olan bir meslek dalıdır. Ülkemizin nüfusunun hızla artması ve teknolojinin gelişmesi ile beraber insanlar farklı meslek dallarına ilgi duymaya başladı. Her ne kadar yeni bir meslek olmasa da gümrük müşavirliği son yıllarda popülaritesini arttırmayı başarabilmiş mesleklerden bir tanesidir, Gümrük Müşavirleri serbest meslek erbabı olduğundan maaşları çalışma bilgi ve becerisi ile doğru orantılıdır.