Varyant Gümrük Müşavirliği, sizin ile gümrük idareleri arasında eşyanın gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi sürecinde veya sonrasında ortaya çıkan teknik idari ve hukuki uyuşmazlıklar için itiraz ve bunların çözümünde bilgi ve birikime sahiptir.

  • Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ile ilgili işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılık tespit edilmesi halinde bu işlemlerin düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari itiraz ve dava konusu yapılması,
  • Gümrük idaresince eşyanın ithalatı esnasında hiç ödenmediği veya noksan ödendiği gerekçesiyle kesilen cezaların düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari itiraz ve dava konusu yapılması,
  • Kaçakçılık fiillerinin herhangi birinin işlendiği iddiasıyla müşterilerimize yapılan suç duyurularının kaldırılması veya idari itiraz ve dava konusu yapılması,