Sonradan kontrol 4458 sayılı gümrük kanunun 73. Maddesi uyarınca eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine yapılan beyanın doğruluğunu saptamak amacıyla yükümlülerin ithalat ve ihracat işlemlerinin veya sonraki ticari işlemlerine ilişkin ticari belge ve bilgilerinin kendilerine ait yerlerde Gümrük Müfettişleri tarafından denetlenmesidir. Gerçek ve Tüzel kişilerin Gümrük Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatta ön görülen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.

Sonradan kontrole tabi tutulan firmanın sadece Gümrük Vergileri yönüyle değil, Menşei, Tarife Kıymet yönünden yaptığı beyanlar, aldığı her türlü izinler, muhasebe kayıtları, menşei belgeleri, rejimin öngördüğü şartlara uyulması yönünden de denetlemesi ve kontrolleri yapılır.

Gümrük müfettişleri tarafından sonradan yapılan kontrollerde ortaya çıkan hata ve eksiklikler neticesinde telafisi zor zararlarla ve cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaktadır.

Dış Ticaret şirketleri bu manada gümrük ve dış ticaret mevzuat ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılara çok dikkat etmelidir, sonradan kontrol denetimlerine uzman bir gümrük müşavirliği firmasıyla hazırlanmalı aksi durumda firmalara gümrük kaçakçılığı suçlaması yanında telafisi çok zor cezalar, zaman ve prestij kayıplarıyla karşı karşıya kalacaklarını bilmelilerdir.

Varyant Gümrük Sonradan Kontrol ve Denetim sayesinde karşılaşacak olacağınız tüm olumsuzlukları tespit ederek önlemleri alır.

Firmamızın yapmış olduğu denetim ve kontroller sonucu bir çok Müşterimizin fazla ödemiş olduğu vergi harçlar tespit edilmiş ve iade alması sağlanmıştır.